mozok.click » Podręczniki w języku polskim » Fizyka » Instrukcja techniki bezpieczeństwa w pracowni fizyki
Інформація про новину
  • Переглядів: 433
  • Автор: admin
  • Дата: 29-03-2018, 02:31
29-03-2018, 02:31

Instrukcja techniki bezpieczeństwa w pracowni fizyki

Категорія: Podręczniki w języku polskim » Fizyka

1

Ogólne zasady

1.1. W pracowni fizycznej uczniowie powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zasad wewnętrznego trybu pracy szkoły, ustalone normy oraz tryb pracy i odpoczynku.

1.2. Uczniowie mogą znajdować się w gabinecie fizyki tylko w obecności nauczyciela lub laboranta.

1.3. O każdym wypadku, który zaistniał podczas zajęć fizycznych należy natychmiast poinformować nauczyciela.

1.4. O usterkach w przyrządach fizycznych należy natychmiast poinformowa nauczyciela.

2

Zasady bezpieczeństwa w ekstremalnych sytuacjach

2.1. W wypadku uszkodzenia, złego samopoczucia i t.p. należy natychmiast informować nauczyciela.

2.2. W wypadku nieprzewidzianego zapalania sie, pożaru i t.p. należy terminowo poinformować nauczyciela.

2.3. W wypadku ewakuacji należy dokładnie wykonywać wskazówki nauczyciela.

3

Zasady bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy

3.1. Dokładnie ustal kolejność i zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania doświadczeń.

3.2. Uporządkuj swoje miejsce pracy; sprzątnij wszystkie zbędne rzeczy.

3.3. Sprawdź obecność i bezpieczność łączących przewodów, przyrządów i innych przedmiotów niezbędnych dla wykonania zadania.

3.4. Zaczynaj wykonanie pracy tylko z pozwolenia nauczyciela.

3.5. Wykonuj tylko te zadania, które przewiduje praca lub proponuje nauczyciel.

4

Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy

4.1. Pracuj tylko na swoim miejscu.

4.2. Bądź uważny i zdyscyplinowany, dokładnie wykonuj polecenia nauczyciela.

4.3. Rozmieszczaj przyrządy, materiały i narzędzia w taki sposób, żeby zapobiec ich padaniu lub przewracaniu się.

4.4. Podczas doświadczeń unikaj obciążeń mierników.

4.5. Obserwuj za stanem wszystkich połączeń w przyrządach i urządzeniach. Nie dotykaj obrotowych części mechanizmów i nie nachylaj się nad nimi.

4.6. Dla montowania eksperymentalnych urządzeń wykorzystuj przewodniki z zaciskami, bezpieczną izolacją i bez uszkodzeń.

4.7. Nie włączaj urządzenia elektryczne bez pozwolenia nauczyciela; nie naprawiaj samodzielnie sieć elektryczną i urządzenia elektryczne.

4.8. Montując obwód elektryczny nie dopuszczaj przecinania się przewodów; zabrania się wykorzystywać przewodniki ze zniszczoną izolacją i otwartymi wyłącznikami..4.9. Źródło prądu włączaj w obwód elektryczny w ostatniej kolejności. Zmontowany obwód zamykaj tylko po sprawdzeniu przez nauczyciela i z jego pozwolenia. Obecność napięcia w obwodzie sprawdzaj tylko za pomocą przyrządów lub wskaźników napięcia.

4.10. Nie dotykaj do części obwodu bez izolacji i pod napięciem. Nie wykonuj powtórnych połączeń w obwodach i nie zamieniaj bezpieczników przy włączonych źródłach zasilania.

4.11. Stosuj narzędzia z izolowanymi rękojeściami.

4.12. Nie zostawiaj miejsce pracy bez pozwolenia nauczyciela.

4.13. Gdy zauważysz połamany przyrząd, który znajduje się pod napięciem, natychmiast wyłącz źródło zasilania i informuj o tym nauczyciela.

4.14. Dla łączenia odbiorników do sieci stosuj łączenia gniazdkowe.

5

5. Zasady bezpieczeństwa po zakończeniu pracy

5.1. Po zakończeniu pracy obowiązkowo sprzątnij na swoim miejscu. Sprzątanie wykonuj tylko z pozwolenia nauczyciela.

5.2. Obwód elektryczny demontuj tylko po wyłączeniu źródła zasilania.


CO NALEŻY WIEDZIEĆ

O zjawisku fizyczny

1) zewnętrzne cechy zjawiska, warunki, przy których ono odbywa się ;

2) związek danego zjawiska z innym;

3) wielkości fizyczne charakteryzujące zjawisko;

4) możliwości praktycznego zastosowania, sposoby przewidywania szkodliwych skutków zjawiska

O przyrządzie lub urządzeniu

1) przeznaczenie;

2) budowa;

3) zasada działania:

4) dziedziny zastosowania i zasady wykorzystania;

5) zalety i wady

O fizycznym prawie

1) formułowania, związek między którymi zjawiskami ustala dane prawo;

2) wyrażenie matematyczne;

3) doświadczenia, które doprowadziły do odkrycia prawa lub potwierdziły jego prawidłowość;

4) granice zastosowania

O wielkości fizycznej

1) symbol oznaczenia;

2) właściwość, którą charakteryzuje dana wielkość fizyczna;

3) określenie (definicja);

4) wzór, który jest podstawą określenia, związek z innymi wielkość fizycznymi;

5) jednostki;

6) sposoby mierzenia

 

Źródło: Fizyka podręcznik dla klasy 9 Barjachtar

 


^