mozok.click » Geografie » Tipurile de ţări
Інформація про новину
  • Переглядів: 357
  • Автор: admin
  • Дата: 2-04-2018, 17:11
2-04-2018, 17:11

Tipurile de ţări

Категорія: Geografie

Amintiţi-vă, care ţări din lume au cea mai mare suprafaţă teritorială şi care - cel mai mare număr de populaţie.

Care sunt ţările - lideri mondiali în ceea ce priveşte PIB şi indicele de dezvoltare umană?

GRUPAREA ŢĂRILOR LUMII. Economiile naţionale se formează, în primul rând, în cadrul statelor. în 2017 în lume s-au numerotat 194 de state, general recunoscute. în plus, participante la economia mondială sunt şi economia statelor Taiwan şi Kosovo, care sunt recunoscute de multe ţări, precum economiile ţărilor şi teritoriilor dependente (Puerto Rico, Groenlanda, Hong Kong (Hong Kong), Po-linezia franceză etc.).

Astfel, în lume sunt multe ţări. Cu toate acestea, numai despre unele amintesc întotdeauna mass-media (cum ar fi SUA, Germania, Franţa, Marea Britanie,

Canada, China, Japonia, Rusia). Mai puţin vorbeşte despre India, Brazilia, Australia, Egipt. Şi există ţări despre care puteţi să nu auziţi niciodată: Bhutan, Belize, Pitcairn sau Sfânta Lucia. Acestea sunt amintite de agenţiile de ştiri doar în contextul dezastrelor naturale sau sociale, în cazuri curioase sau evenimente extraordinare. De ce aşa? Răspunsul este clar: totul depinde de autoritatea statului si rolul său în lumea modernă. Acest lucru este influenţat de mai multi factori:

numărul populaţiei, mărimea contribuţiei la civilizaţia lumii, potenţialul de resurse naturale, sofisticarea economică, structura economică, nivelul de dezvoltare economică, indicele de dezvoltare umană si multe altele. Potrivit acestora, ţările sunt unite în anumite grupuri (despre unele din ele aţi aflat în paragrafele anterioare).

în acelaşi timp, gruparea (tipizarea) ţărilor este efectuată de un set de parametri diferiţi. în special, ONU, FMI, Banca Mondială distinge, în primul rând, două tipuri - ţările dezvoltate şi ţările în curs de dezvoltare. Un grup special printre acestea din urmă sunt ţările postsocialiste în tranziţie, care sunt adesea evidenţiate în al treilea tip (des. 24). Această tipizare ia în considerare natura sistemelor economice şi politice în ţără, nivelul atins în dezvoltarea economică şi socială, structura sectorială a economiei, stabilitatea pieţelor financiare, gradul de implicare în diviziunea internaţională a muncii, caracteristicile istorice ale dezvoltării. ŢĂRILE DEZVOLTATE ECONOMIC. Ţările de acest tip, iau poziţia de lideri în economia mondială în mai multe moduri. Ele au o lungă istorie a economiei de piaţă (care acum se transformată în sistemul economic de tip mixt) formează un sistem politic democratic, un nivel ridicat de trai (veniturile pe cap de locuitor, cu excepţia câtorva ţări este de peste 40 de mii de dolari SUA), au un indice foarte mare al dezvoltării umane. Acestea sunt state cu sectorul tertiar al economiei dezvoltat, cu producţie industrială ramificată, cu o agricultură intensivă şi de valoare înaltă, sistem de transport eficient şi o protecţie socială eficientă. Ele au cel mai înalt nivel de ştiinţă, industrii de tehnologie superioară, pieţe financiare stabile, posibilităţi semnificative de export şi de import. Cele mai multe dintre ele au intrat în etapa post-industrială a dezvoltării sociale. In ţările dezvoltate economic, trăiesc doar 13% din populaţia lumii, dar produc peste 55% din PIB-ul mondial (anexa 3). Din acest tip fac parte aproximativ 30 de ţări, printre care se disting mai multe grupuri.

Marile ţări dezvoltate economic, sau „Big Seven” („Marele Şapte”), (G-7) - SUA, Japonia, Germania, Marea Britanie, Franţa, Italia şi Canada. Ele au o economie puternică (cu PIB mai mult de 1,5 trilioane de dolari SUA fiecare),

producând peste 45 % din PIB-ul mondial. De coordonarea deciziilor liderilor acestor ţări depind tendinţele importante în procesele economice mondiale.

„Micile” ţări dezvoltate economic din Europa de Vest - sunt 10 ţări într-adevăr mici ca suprafaţa de teren şi număr de populaţie (ţări scandinave -Danemarca, Islanda, Norvegia, Suedia, Finlanda, alpine - Austria, Elveţia şi ţările Benelux — Belgia, Olanda, Luxemburg). Acestea toate, după indicatorii de dezvoltare economică, aparţin liderilor economiei mondiale.

Ţările de tip imigrator — sunt ţările la nivelul ridicat al cărora a contribuit relocarea migranţilor şi deplasarea capitalului din ţările dezvoltate, si folosirea sistemelor lor economice şi politice. In Australia şi Noua Zeelandă, care un timp îndelungat s-au dezvoltat în calitate de colonii si dominioane ale Marii Britanii, imigraţia şi împrumutul bazelor de dezvoltare socială au apărut, mai întâi de toate, din tara care le deţinea. O astfel de cale de dezvoltare a parcurs şi Canada. In schimb, Israelul s-a format ca un stat cu o economie de piaţă dezvoltată mai rapid şi pe o bază mai largă a imigraţiei.

Alte ţări din Europa de Vest - un grup de ţări „marginale” ale UE (Grecia, Portugalia, Spania, Irlanda, Malta). Acestea doar după al doilea război mondial s-au transformat din ţări agrare, în industri-al-agrare, şi, prin urmare, sunt inferioare

la performanţa dezvoltării economice. Veniturile medii pe cap de locuitor în aceste ţări (cu excepţia Irlandei) sunt cele mai mici dintre statele din Europa de Vest.

„Marele Douăzeci", (G-20) Multe din întrebările dezvoltării economiei mondiale sunt determinate nu numai de oficialii „Big Seven", dar şi de miniştrii de finanţe şi guvernatorii băncilor centrale ale „Marelui Douăzeci". în componenţa sa intră ţările G-7 împreună cu alte 12 economii naţionale (Argentina, Australia, Brazilia, India, Indonezia, China, Mexic, Africa de Sud, Re-pu-blica Coreea, Rusia, Arabia Saudită, Turcia) şi Uniunea Europeană (UE) - ca membru colectiv. în general, G-20 deţine 90% din PIB-ul mondial, 80% din comerţul mondial şi 2/3 din populaţia globului.

Un grup separat este alcătuit din statele europene „pitici” — Andorra, Monaco, Liechtenstein, San Marino, Vatican.

Având în vedere natura dezvoltării economice si sociale a acestora, domeniul de aplicare şi structura producţiei în comparaţie cu ţările dezvoltate, ele por fi înscrise în această grupă condiţionat.


 

ŢĂRILE CU ECONOMIE DE TRANZIŢIE. Acest tip include 30 de ţări post-so-cialiste: 15 - din fosta Uniune Sovietică, 14 din Europa şi Mongolia. La sfârşitul secolului al XX-lea, au început reformarea relaţiilor publice şi au intrat în tranziţia dezvoltării sferelor politice şi economice. Reconstruirea multora dintre ele a fost adesea complicată de conflicte politice, etnice şi religioase interne şi chiar conflicte violente şi războaie. Aproape toate dintre ele prin structura economică aparţin ţărilor industrializate. Astăzi pe teritoriile lor sunt concentrate 6 % din producţia mondială şi 5 % din PIB-ul mondial. Venitul mediu pe cap de locuitor este aproape de cel mediu din lume - mai mult de 9 mii de dolari SUA. Cele mai mari ţări din punct de vedere al PIB-ului sunt Rusia şi Polonia, iar cele mai dezvoltate economic pe media de venit pe cap de locuitor -Slovenia şi Estonia. Cele mai mici rate de venit sunt în Kârgâzstan şi Tadjikistan.

Ţările în tranziţie ex-socialiste sunt grupate în funcţie de caracteristicile înfăptuirii reformelor economice. Cel mai mare succes în aplicarea lor şi apropierea de nivelul ţărilor dezvoltate l-au ajuns ţările din Europa Centrală (Slovenia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Polonia, Croaţia) şi ţările baltice (Estonia, Letonia şi Lituania). Ele sunt concentrate asupra economiei sociale de piaţă de tip occidental, au cel mai mare venit si indice al dezvoltării umane si au aderat la UE.

Cu mult în spatele ţărilor Europei Centrale se află ţările insulei Balcanice (Albania, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo, Macedonia, Serbia, România, Muntenegru), ţările post-sovietice (cele care au făcut parte din fosta Uniune Sovietică, cu excepţia celor baltice) şi Mongolia. Aici reformarea economiei a fost realizată nu în mod constant şi foarte lent.

ŢĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE. Acesta este cel mai numeros grup de ţări (peste 130), adesea numit „lumea a treia”. Acest tip include toate ţările din America Latină, Africa, Oceania, majoritatea ţărilor din Asia. Multe dintre ele sunt „noi” state care au optat pentru dezvoltarea independentă după al Doilea Război Mondial, restul - au dobândit independenţa mai devreme, dar aşa s-a întâmplat istoric, că ele au rămas în urmă de ţările dezvoltate, devenind periferie agrară şi de materii prime a economiei mondiale. în ţările în curs de dezvoltare, trăiesc mai

mult de 80 % din omenire, dar ele produc mai puţin de 40% din PIB în lume. Pe cap de locuitor aici este o medie de 5 mii de dolari SUA (rata medie mondială — peste 10 mii de dolari SUA). Ţările de acest tip diferă între ele în mod semnificativ. Datorită modificărilor pozitive în economie (industrializare, orientarea exporturilor, dezvoltarea serviciilor), au apărut state industriale si industrial-agrare, şi au devenit un element esenţial al economiei mondiale.

In grupul economiilor lideri în rândul ţărilor în curs de dezvoltare, au intrat China (pentru prima dată în lume în ceea ce priveşte PIB după PPC şi de export), Brazilia, India, Mexic. Aceste ţări au industrii moderne, cele mai recente tehnologii de producţie, rate ridicate de dezvoltare. Cu toate acestea, indicatorii de venituri medii, care exprimă nivelul de dezvoltare economică, sunt cu mult mai mici decât în ţările dezvoltate (în China - 7800, în India - 1600 de dolari SUA).

în grupul ţărilor noi industrializate (NICs) cele mai multe progrese spre industrializare şi dezvoltarea sectorului terţiar au dobândit aşa-numiţii „patru dragoni” din Asia de Est: Republica Coreea, Singapore, Taiwan şi Hong Kong (Siangan). Aici venitul pe cap de locuitor a atins nivelul ţărilor dezvoltate (uneori acestea sunt deja considerate a fi de acest tip). De asemenea, cresc volumele şi nivelul de dezvoltare economică în Thailanda, Malaezia, Filipine, Turcia, Argentina, Chile, Columbia şi altele.


Cea mai mare medie de venit pe cap de locuitor, în afara ţărilor NICs din Estul Asiei, o au ţările cu extragere de petrol şi gaze de pe coasta de Vest a Golfului Persic (Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Arabia Saudită, Oman), dar şi Brunei, Gabon, Guineea Ecuatorială, Trinidad şi Tobago. Venituri ridicate au avut de la exportul surselor de energie („petrodolari”). Astăzi, aceste ţări diversifică structura economică şi cu alte producţii industriale si sectorul tertiar.

Destul de mari venituri au, de asemenea, micile ţări insulare - Cipru, Insulele Bahamas, Insulele Seychelles, Mauritius şi altele. Creşterea lor s-a datorat, în primul rând, dezvoltării sferei turistice si de afaceri bancare si crearea asa-numitelor „zone off-shore”, în care sunt înregistrate multe companii străine ce dispun aici de condiţii fiscale benefice. Aceste ţări adesea sunt numite „paradisuri fiscale”.

NICs

Numele grupului de „ţări nou industrializate" reflectă o modernizare a economiilor naţionale, dezvoltarea lor economică accelerată, în special industrială, a început în a doua jumătate a secolului al XX-lea, pe baza capitalului, industriilor avansate, a tehnologiilor înalte de producţie (metalurgie, produse petrochimice, construcţii de automobile şi construcţii navale, electrice şi electronice). în timp ce ţările europene au început dezvoltarea industrială, în secolul al XVIII-lea prin industria textilă şi de minerit.

Restul ţărilor în curs de dezvoltare, rămân în urmă în dezvoltare si au venituri mai mici decât cele medii şi mici ale populaţiei. Printre acestea sunt ţări cu număr mare de populaţie (Indonezia, Pakistan, Nigeria, Egipt). Mai mult de 40 de ţări în curs de dezvoltare, ONU le consideră a fi

sărace, puţin dezvoltate. Cele mai multe dintre ele sunt în Africa (aproape toate ţările din Africa subsahariană, cu excepţia Africii de Sud, Namibia, Botswana şi câtorva ţări producătoare de petrol) şi în Asia (Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Yemen, Nepal, Cambodgia, Laos, Myanmar). Există aşa ţări şi în Oceania şi America (Haiti). Acestea sunt ţări cu economii înapoiate, preindustriale, dependente de condiţiile naturale si dezastre, cu o creştere economică lentă si cu o creştere foarte mare a populaţiei.

ÎNTREBĂRI Şl ÎNSĂRCINĂRI

1. După ce criterii se deosebesc tipurile de ţări şi se unesc în grupuri?

2. Caracterizaţi ţările dezvoltate economic. Ce subgrupe se disting printre ele?

3. Care dintre ţările postsocialiste au obţinut succese majore în realizarea reformelor economice? De ce?

4. Ce subgrupe cuprinde grupa ţărilor în curs de dezvoltare?

Din ce grup de ţări face parte Ucraina? Ce caracteristici are acest grup?

Analizaţi, de ce China, care are cele mai mari rate de creştere a PIB-ului din lume, nu face parte din grupul ţărilor dezvoltate economic.

LUCRARE PRACTICĂ NR. 2

Marcarea pe harta de contur a ţărilor din „Marele Douăzeci" (G-20)

1. Marcaţi pe harta de contur ţările din„Marele Douăzeci".

2. Identificaţi locul lor în tipizarea modernă a ONU.

 

Source: Manual de geografie pentru clasa a 9 Boiko

 


^