mozok.click » Geografie » Agricultura ucrainei. Cultivarea plantelor
Інформація про новину
  • Переглядів: 4442
  • Автор: admin
  • Дата: 2-04-2018, 17:22
2-04-2018, 17:22

Agricultura ucrainei. Cultivarea plantelor

Категорія: Geografie

Amintiţi-vă ce tipuri de soluri sunt răspândite în Ucraina. Care sunt cele mai roditoare? Descrieţi resursele agroclimatice ale Ucrainei.

STRUCTURA AGRICULTURII. Ucraina are tradiţii agricole vechi. Stabilirea agriculturii pe teritoriul său datează din mileniile V-IV î.e.n. Spre finele secolului al XIX-lea, Ucraina furniza în Europa un număr semnificativ de produse agricole. Şi în prezent, agricultura face parte din importantele domenii de specializare internaţională a tării noastre.

In Ucraina, creşterea plantelor domină faţă de creşterea animalelor după valoarea de producţie - 70 % faţă de 30%. Creşterea plantelor cuprinde creşterea cerealelor, culturilor tehnice, culturilor furajere, cartofului, legumelor, fructelor de pădure, grădinăritul şi viticultura. Principalele activităţi în creşterea animalelor

sunt creşterea bovinelor, porcinelor, păsărilor de curte, ovinelor, creşterea cailor, apicultura.

Producţia agroalimentară este oferită pe piaţa internă dar şi introdusă pe pieţele internaţionale. Din Ucraina se exportă cereale furajere şi alimentare (porumb, grâu, orz); seminţe de floarea-soarelui, rapiţă, soia şi ulei din ele; carne şi produse lactate; miere, fructe şi legume. Exporturile de produse agricole si alimentare oferă anual mai mult de un sfert din câştigurile valutare ale ţării.

Cel mai mare număr de produse agricole sunt produse în regiunile Vinniţa, Poltava, Dnipro-petrovsk, Harkiv şi Kiev.

Disponibilitatea medie pe cap de locuitor de teren agricol Ucraina este de două ori mai mare decât rata medie la nivel mondial şi este mai mare de 0,9 hectare pe persoană.

STRUCTURA TERENURILOR AGRICOLE. Suprafaţa totală a terenurilor agricole în Ucraina este de 42 de milioane de hectare (aproximativ 70 % din teritoriul

său). In structura lor, puternic domină terenul arabil - 79 %. O proporţie mai mică aparţine păşunilor şi fâneţelor (des. 54). Teritoriul Ucrainei este printre cele mai cultivate în lume (pentru comparaţie: ponderea terenurilor arabile în terenurile agricole din SUA - 20 %, Franţa -32 %). Cele mai mult sunt cultivate zonele de stepă şi silvostepă; păşunile sunt concentrate în general în Polesie, Carpaţi şi regiunile sud-estice de stepă uscată, fâneţele - în văile râurilor, în zonele de silvostepă şi pe pantele montane.FACTORII DE DEZVOLTARE. Condiţiile naturale din Ucraina sunt favorabile pentru dezvoltarea agriculturii. în cea mai mare parte, relieful terenului este plat, există suficientă căldură şi umiditate în timpul sezonului de creştere activă, sunt zone mari de soluri fertile, toate acestea fac posibilă creşterea diferitelor culturi în zonele temperate şi diferite rase, şi specii de animale.

Resursele agroclimatice şi funciare ale Ucrainei sunt diverse şi au o împărţire zonală. în partea de nord, în zona pădurilor mixte dominate de solurile nu prea fertile podzolice-ierboase şi mlăştinoase de turbă. Acolo este un nivel mediu de căldură si suficientă, uneori excesivă, umiditate. Aceste condiţii sunt favorabile pentru creşterea inului, cartofilor, secarei, hameiului. în banda de mijloc a ţării, în zona pădurilor de foioase şi în silvostepă, este mai multă căldură şi umiditate suficientă, destul de fertile soluri gri de pădure şi ciornoziomuri calcinate şi cele mai fertile tipuri de coirnoziom. Zona de stepă are căldură ridicată, dar umiditate insuficientă, soluri fertile de ciornoziom si soluri castanii întunecate. Condiţii speciale agroclimatice sunt în munţii Carpaţi şi Crimeea.

Printre factorii socio-economici un rol important îl joacă resursele umane, în special aşezările locuitorilor, tradiţiile agricole vechi ale ucrainenilor şi politica agrară a statului. în Ucraina mult timp terenurile au fost în folosinţa gospodăriilor comunale (a colhozurilor). Cu toate acestea, în ultimii ani, au existat schimbări, partajarea şi privatizarea terenurilor în zonele rurale, eliminarea organizaţiilor colective ca principala formă de producţie agricolă, apariţia unor ferme. Pe piaţa agricolă a Ucrainei au intrat mari corporaţii transnaţionale (CTN).

O oarecare perioadă dezvoltarea agriculturii în Ucraina a combinat ambele moduri: extensiv şi intensiv. Pentru a atrage terenuri suplimentare şi a îmbunătăţi starea lor, s-au efectuat lucrări de meliorare, drenaj şi de irigare. Drenaje au fost realizate în zonele umede si zonele mlăştinoase din Polesia, în vestul Ucrainei şi în stepa împădurită de nord. Terenurile cu sisteme de irigare sunt situate în sudul Ucrainei. Acum, perspectivele producţiei agricole sunt asociate, în general, cu intensificarea ce presupune obţinerea roadelor mai bogate, prin îmbunătăţirea terenurilor cu îngrăşăminte şi mărirea productivităţii de creştere a bovinelor prin selecţie, îmbunătăţirea furajelor etc.

în ultimii ani, în Ucraina se implementează reforma agrară, care are drept scop de a transfera producţia agricolă la relaţiile de piaţă. Printre sarcinile prioritare - finalizarea reformei agrare (inclusiv conversia terenurilor în marfă, să poată fi cumpărate şi vândute), precum şi construirea unui sistem de sprijin de stat pentru fermele mici. Principalele direcţii ale reformei agrare presupun dezvoltarea pieţelor de desfacere, producţia organică (ecologică) şi calitatea produselor.

Recent, în Ucraina s-au înfiinţat, nu de mult timp, şi forme specifice de management în sfera agrară - agroholdinguri. Agroholding - o colecţie de societăţi (societatea-mamă şi filiale), care produc şi prelucrează produse agricole. Astăzi, în Ucraina, există peste cincizeci de agroholdinguri, care controlează aproximativ 15 % din terenurile arabile din tară.

CREŞTEREA PLANTELOR. în general, creşterea plantelor în Ucraina este orientată în trei direcţii: cultivarea cerealelor, oleagenoaselor şi a sfeclei de zahăr. Destul de dezvoltată este creşterea cartofilor şi legumelor. După suprafaţa cultivată predomină, în mod semnificativ, cerealele (des. 55).

Tipul principal de activitate agricolă în Ucraina este agricultura cerealelor - cultivarea cerealelor de pâine (grâu, secară), crupoase (hrişcă, mei, orez), furajere (orz, ovăz, porumb), leguminoase (mazăre, fasole). După producţia şi exportul de cereale, Ucraina ocupă o poziţie de lider în lume. Cea mai importantă cultură este grâul. Grâul de toamnă se cultivă în general, în zonele de stepă şi silvostepă. La Est de aceste zone, unde este puţină zăpadă în timpul iernii, predomină cultivarea grâului de primăvară, în Ucraina liderii de recoltă brută de grâu sunt regiunile Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya, Odesa, Herson, Viniţa (des. 56). Deşi secara este o cultură de alimentară valoroasă, ea reprezintă doar 5 % din suprafaţa cultivată. Această cultură nu este pretenţioasă în ceea ce priveşte condiţiile climaterice şi solurile, şi de aceea ea este cultivată mai ales în partea de nord a Ucrainei, în unele zone de pădure şi în zona Carpatică. Porumbul este o cultură termofilă. Cele mai multe suprafeţe semănate sunt concentrate în zonele de silvostepă. Ucraina este printre cei mai mari cinci producători mondiali de porumb, iar liderii din ţară în producţia brută

sunt regiunile Poltava, Cernighiv, Sumy, Cercasy, Kirovograd (des. 56).

Orzul este cultivat peste tot, dar mai ales în zona de stepă. Cei mai mari producători de orz sunt regiunile Odesa, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Herson. Ovăzul nu este pretenţios la soluri şi la condiţiile climatice, de aceea este cultivat în nord şi în spaţiul carpatin. Porumbul, orzul si ovăzul sunt folosite nu numai ca

un aliment valoros, dar, de asemenea, şi în calitate de culturi furajere pentru hrănirea animalelor.

Sunt valoroase si culturile de crupe. Cele mai multe condiţii favorabile pentru creşterea de hrişcă, care iubeşte umiditate, s-au format în Polesia şi în nordul stepei împădurite. Meiul, cultura-iubitoare de căldură, rezistentă la secetă,

este cultivat în special în stepă. Cultivarea orezului, o cultură hidrofobă, în Ucraina este dificilă. Cea mai mare suprafaţă cultivată a fost pe terenurile irigate în Crimeea. Dar, după anexarea de către Rusia a peninsulei şi oprirea fluxului de apă din Nipru, cultivarea orezului a scăzut mult în Crimeea. Suprafeţe mici de orez au rămas în regiunea Herson şi în zonele dunărene ale regiunii Odesa.


Leguminoasele (mazăre, fasole, nutreţ lupin) sunt cultivate în stepă şi în Polesia. Dintrte aceste culturi cele mai mari suprafeţe însămânţate în Ucraina, până de curând le ocupă mazărea. După randamentul brut, ţara noastră este unul dintre liderii europeni. Acum a crescut brusc cultvarea soiei. Boabele de soia necesită căldură şi umiditate suficientă, de aceea principalele zone de cultivare sunt concentrate în regiunile Poltava, Kirovograd, Viniţa, Hmelniţk, Kiev. După producţia sa, Ucraina a intrat în top-zece lideri mondiali. Mai mult de 2/3 din recolta sa îşi găseşte consumatorii pe pieţele externe, iar restul sunt transformate în hrana pentru animale şi ulei în Ucraina.

Culturile tehnice care sunt cultivate în Ucraina, au fost mult timp inul, sfecla-de-zahăr, floarea-soarelui, tutunul, hameiul, plante aromatice şi plante medicinale. Acum, şi-a păstrat poziţia numai floarea-soarelui - cultură oleaginoasă rezistentă la secetă, care necesită cantităţi mari de căldură. Cele mai bune condiţii de cultivare a ei au apărut în zonele de stepă si silvostepă. Spre

deosebire de alte culturi, suprafaţa de floarea-soarelui în ultimii ani a crescut semnificativ. Cea mai înaltă recoltîbrută de seminţe de floarea-soarelui furni-

zează regiunile Harkiv, Kirovograd, Dnipropetrovsk, Zaporijia, Mikolaiv şi Odesa (des. 57).

Ucraina este unul dintre cei trei lideri mondiali în exportul de rapiţă, Canada 62 % din exporturile mondiale, Australia - 17 %, Ucraina - 14 % (2015).

Ucraina, împreună cu Argentina sunt în fruntea listei producătorilor mondiali de aceste seminţe oleaginoase valoroase. In Ucraina rapid s-au mărit suprafaţele semănate cu alte două plante oleaginoase pentru export - seminţe de rapiţă şi soia. Rapiţa este cultivată în Vestul ţării, în Polesia şi silvostepă (des. 58). Seminţele sale conţin peste 50% din ulei, care este folosit în vopsea, săpun, margarină. Macucul (pleavă) este folosit drept hrană pentru animale. După exporturile de seminţe de rapiţă, Ucraina este unul dintre cei trei lideri mondiali.


In Ucraina, s-au format condiţiile climatice extrem de favorabile pentru creşterea sfeclei de zahăr. Această cultură este dependentă de căldură, lumină şi umiditate şi necesită un sol fertil, astfel încât regiunea principală de creştere este stepa. La sfârşitul secolului al XX-lea, Ucraina a ocupat un loc important în lume, în sfecla brută de recoltare. Cu toate acestea, cererea redusă de zahăr din Ucraina a cauzat o scădere accentuată în suprafaţa cultivată. Astăzi se mai semănă şi recoltează sfeclă de zahăr în regiunile Hmelniţki, Viniţa, Poltava, Ternopil şi Kiev (des. 59).

Principalele culturi fibroase din Ucraina au fost de mult timp inul şi cânepa — materia primă pentru producţia de ţesături şi uleiuri. în mod tradiţional, principalele semănături de in sunt în în Polesia şi în zona Carpatică (regiunile Chernighiv, Jitomir, Rivne, Volan, Lviv), unde vara este răcoroasă şi umedă. In ultimii ani, zona de sub această cultură a scăzut brusc. Astăzi, se încearcă a revigora acest tip de perspectivă pentru Ucraina.

Dintre culturile tehnice în Ucraina este cultivat şi hameiul (în Polesia -în regiunile Jitomir, Rivne şi Hmelniţk). Acesta este utilizat la fabricarea berii şi în industria farmaceutică. Cultivarea tutunului (materie primă pentru fabricarea ţigărilor) nu a devenit larg răspândită în Ucraina. Suprafeţe nesemnificative ale culturilor de tutun se află în regiunile Cernăuţi, Viniţa, Za-karpatia.

în Ucraina, sunt cultivate şi recoltate o mulţime de plante medicinale (aproape 100 de specii). Se cultivă valeriană, cimbru, salvie, lavandă, mentă, mărar, beladona medicinală şi altele. Plantele aromatice (trandafirul, menta, coriandru, etc.) sunt cultivate în zona de stepă sudică, cea mai mare - în Crimeea.

O cultură importantă este cartoful. Cartofii sunt produse alimentare, hrană pentru animale şi culturile industriale (din ei se produce amidonul şi alcoolul). Cartofii sunt cultivaţi în toată Ucraina, dar cele mai mari recolte - în Polesia şi în silvostepă. în frunrea clasamentului se află regiunile Viniţa, Lviv, Cernigov, Kiev, Rivne (des. 60).

Legumele se dezvoltă peste tot, dar cele mai multe sunt în silvostepă şi stepă, în partea de nord şi centrală a ţării sunt cultivate aşa culturi de legume: varza, morcovul, sfecla de masă, castraveţii; în partea de sud - roşiile, ardeii, vinetele, ceapa. Suprafeţe mari din Ucraina sunt ocupate de culturile pepenoase: dovleci, pepeni verzi, zămoşi, pepeni galbeni, dovlecei. Zona principală de cultivare este stepă (regiunile Herson, Mykolaiv, Zaporijia).

Datorită climei blânde şi solului fertil în Ucraina s-a dezvoltat şi pomicultura. Copacii cu fructe seminţoase (merele, perele), dau cea mai bună roadă în silvostepă şi în Polesia, iar cei cu fructe cu sâmbure (cireşele, vişinele, prunele, caisele, piersicii) - în Sud, în stepă. Peste tot în Ucraina sunt răspândite livezile fructifere, unde cresc căpşuni, zmeură, coacăze, agrişe şi multe altele. Cea mai mare suprafaţă de livezi aparţin regiunilor Viniţa, Poltava, Ternopil, Transcarpatia şi Zaporijia.

în părţile de sud şi centrale ale stepei, la poalele munţilor Crimeea şi Carpaţi este dezvoltată viticultura. Viţa de vie este cultură iubitoare de căldură. Cea mai mare suprafaţă sub podgorii este concentrată în Crimeea, în regiunile Transcarpatia, Odesa, Mykolaiv şi Herson.

Culturile furajere (ierburi anuale şi perene, sfecla furajeră, porumbul pentru masă verde, etc.) sunt cultivate în multe regiuni, dar majoritatea - în silvostepă.

Ucraina - una dintre liderii mondiali la producţia de nuci (locul 6). în 2015 în ţară s-au colectat aproximativ 97 mii de tone de nuci.

ÎNTREBĂRI Şl ÎNSĂRCINĂRI

1. Care este structura terenurilor agricole în Ucraina? Care este proporţia de teren arabil?

2. Care sunt condiţiile naturale ale dezvoltării producţiei agricole în Ucraina?

3. Care dintre culturi ocupă cele mai mari suprafeţe semănate în Ucraina? Unde cresc acestea?

4. Prin cultivarea căror culturi Ucraina se plasează în primii zece lideri mondiali?

Care sunt diferenţele în specializarea legumăritului dintre regiunile nordice şi cele sudice ale Ucrainei?

6. în ce regiuni se dezvoltă pomicultura şi viticultura?

Care este cultura de specialitate din regiunea noastră? Ce culturi agricole sunt cultivate în localitatea nostră?

ACTIVITATE ÎN GRUP

Descrieţi importanţa, condiţiile de creştere, răspândirea geografică şi volumul de producţie a culturilor tehnice în Ucraina:

Grupul 1 - de zahăr;

Grupul2- oleaginoase;

Grupul 3 -fibroase;

Grupa 4 - aromatice şi medicinale.

 

Source: Manual de geografie pentru clasa a 9 Boiko

 


^