mozok.click » Bazele sănătăţii » Aprecierea nivelului sănătăţii fizice
Інформація про новину
  • Переглядів: 472
  • Автор: admin
  • Дата: 3-04-2018, 03:33
3-04-2018, 03:33

Aprecierea nivelului sănătăţii fizice

Категорія: Bazele sănătăţii

CAPITOLUL 2

COMPONENTA FIZICĂ A SĂNĂTĂŢII

In acest paragraf:

• vă veţi aminti de ce depinde sănătatea fizică;

• veţi face o apreciere expres a nivelului sănătăţii fizice şi veţi analiza rezultatele ei.

Folosind metoda brainstormingului, numiţi cel puţin 10 principii (reguli) ale modului sănătos de viaţă. Scrieţi-le pe tablă. Analizaţi care din ele se referă la igiena personală, alimentaţia raţională, mişcarea activă, odihnă.

Pentru existenţă noi avem nevoie de hrană, apă, să ne mişcăm, să ne odihnim şi să avem grijă de corpul nostru. în caz contrar riscăm să avem probleme serioase cu sănătatea fizică, care este baza echilibrului psihologic şi a calităţii înalte a vieţii. „Pilonii”, pe care se bazează sănătatea fizică a noastră, sunt igiena personală, odihna, alimentaţia raţională şi mişcarea activă.

Aprecierea expres a nivelului individual al sănătăţii fizice

Pentru aprecierea detaliată a nivelului sănătăţii fizice există zeci de parametri, inclusiv fluorografia coşului pieptului, măsurarea volumului vital al plămânilor, determinarea conţinutului de hemoglobina sau glucoză în sânge etc.

în practică deseori sunt folosite metodele simplificate de apreciere expres, indicii cărora sunt frecvenţa ritmului cardiac, tensiunea arterială,

coraportul dintre înălţimea staturii şi masa corpului, perioada antrenamentelor de sănătate regulate, puterea, dibăcia şi alţi indici ai antrenamentelor, eficienţa funcţionării sistemului imunitar, existenţa (lipsa) bolilor cronice.

Aprecierea expres oferă posibilitatea să fie apreciat la general nivelul sănătăţii într-un moment concret şi pe viitorul apropiat. 

Asociaţi-vă în perechi şi faceţi aprecierea expres a nivelului individual al sănătăţii fizice. Pentru aceasta:

1. Citiţi informaţia din pag. 44-46 şi măsuraţi indicii (T1-T7).

2. Cu ajutorul tabelului 4 (pag. 46) calculaţi punctele.

3. Apreciaţi-vă rezultatul (pag. 47).

4. Faceţi concluziile respective.

Veţi avea nevoie de cronometru, tonometru (dispozitiv pentru măsurarea tensiunii arteriale), cântar, dispozitiv pentru măsurarea înălţimii, ruletă (des. 9).

TI. Frecvenţa ritmului cardiac (FRC)

în cazul creşterii frecvenţei pulsului inima neantrenată face în decurs de 24 de ore cu 14 mii de ritmuri cardiace mai mult decât una antrenată, de acea mai repede „se consumă”. Cu cât mai puternic este muşchiul inimii,

cu atât e mai mic indicele frecvenţei ritmului cardiac în starea de linişte. în acest caz inima lucrează

într-un regim mai economicos. FRC se măsoară în poziţia culcată după cinci minute de odihnă sau dimineaţa după somn, apăsând la încheietura mâinii cu două degete (arătător şi mijlociu) de la o singură mână sub degetul mare al celeilalte mâini (des. 10). Număraţi-vă pulsul în timp de 20 secunde, iar rezultatul înmultiti-1 la 3.

T.2 Tensiunea arterială (TA)

Să vă controlaţi tensiunea arterială trebuie nu mai rar de două ori pe an. Aceasta o puteţi face la policlinică sau de sine stătător. La măsurarea TA se folosesc tonometrele de diferite tipuri. Este foarte simplu să te foloseşti de unele din ele, este suficient să citeşti instrucţia si să te antrenezi puţin. Indicele ideal al tensiunii arteriale este 110/70 mm coloana de mercur. Indicele de 120/80, de asemenea, este considerat normal. Sunt indicii pe care este de dorit să-i menţineţi în decursul întregii vieţi.


T 3. Coraportul între înălţime şi masa corpului

S-a demonstrat: cu cât mai mare este surplusul de masă al corpului, cu atât mai des apar serioase probleme de sănătate şi mai scurtă este durata vieţii omului. Există multe tabele şi formule pentru determinarea indicelui coraportului dintre înălţime şi masa corpului. Unul dintre cele mai populare este indexul masei corpului (IMC). Oamenii cu IMC foarte scăzut sau foarte înalt se îmbolnăvesc mai des.

Pentru determinarea IMC:

• determinaţi înălţimea voastră (în metri) şi masa corpului (în kilograme);

• calculaţi IMC după formula:

T4. Stagiul antrenamentelor de întremare regulate

Antrenamentele regulate îmbunătăţesc esenţial componenţa corpului (coraportul între ţesuturile grase şi cele musculoase), precum şi funcţionarea sistemelor cardiovascular, respirator, nervos, aparatului locomotor. Odată cu creşterea stagiului antrenamentelor regulate, indicii sănătăţii devin tot mai înalţi. Calculaţi, în decursul a câtor ani v-aţi antrenat regulat nu mai puţin de două ori pe săptămână (durata antrenamentelor nu mai puţin de 20 de minute).

T5. Forţa, dibăcia si alţi indici ai antrenamentelor

y ’ y y

Săriturile din loc dau posibilitate să fie apreciată forţa muşchilor picioarelor, muşchilor abdominali, sprinteneala, flexibilitatea coloanei vertebrale, coordonarea mişcărilor şi rezistenţa vestibulară. Testul este îndeplinit, după o înviorare obligatorie, de pe poziţia de start, stând pe un suport nu prea înalt. Distanţa se măsoară de la vârful degetelor picioarelor până în locul cel mai apropiat de atingere de sol sau de podea.

T6. Eficienţa funcţionării sistemului imunitar

Acest indice poate fi determinat pe cale de laborator, cercetând cantitatea anticorpilor în sânge. Insă cel mai simplu este aprecierea eficienţei sistemului imunitar după rezultatele funcţionării lui - după numărul cazurilor de răceală în decursul anului.

T7. Existenţa (lipsa) bolilor cronice

Existenţa sau lipsa bolilor cronice atestă despre nivelul sănătăţii fizice.

Calcularea punctelor

Pentru fiecare din indici (TI—T7) punctele sunt calculate după tabelul 4. Adăugaţi punctele, iar suma primită este împărţită la 7 (după numărul testelor). Media primită caracterizează nivelul general al sănătăţii fizice a voastre.


 

Tabelul 4

Aprecierea rezultatelor

Dacă aţi acumulat:

mai mult de 6 puncte — este un rezultat minunat! Riscul apariţiei bolilor este aproape zero. Continuaţi în acest mod!

5-6 puncte - nivel înalt al bunăstării (practic sănătos). Riscul îmbolnăvirilor cu asemenea indici ai sănătăţii este de numai 3,6 %.

4-4,9 puncte — dereglarea adaptării, riscul îmbolnăvirilor creşte.

3-3,9 puncte - o stare înainte de boală (organele şi sistemele funcţionează cu încordare mare), trebuie să aveţi mai multă grijă de sănătatea voastră.

2-2,9 puncte - modul de viaţă al vostru este o crimă faţă de propria sănătate. Trebuie imediat schimbat, fără să aşteptaţi catastrofa.

mai puţin de 2 puncte — organismul vostru se află în stare critică. De urgenţă trebuie să treceţi examenul medical şi împreună cu specialiştii să întocmiţi programul ieşirii din criză şi permanent să controlaţi îndeplinirea lui. Chiar potrivit unei astfel de atitudini trecerea de la o categorie la alta poate să dureze câţiva ani.

Pentru aprecierea sănătăţii fizice sunt folosiţi zeci de parametri. De asemenea, există metode de apreciere expres a sănătăţii fizice, avantajul principal al cărora este obţinerea rezultatelor rapide. Unii indici ai modului de viată al omului sunt indicatori reali ai stării sănătăţii lui. Aceştia sunt stagiul antrenamentelor de întremare a sănătăţii şi coraportul între înălţime şi masa corpului. Aceşti indici atestă despre nivelul mobilităţii active şi deprinderilor de alimentaţie ale omului. Dacă rezultatele aprecierii expres a sănătăţii fizice sunt la un nivel mic, trebuie de urgenţă să treceţi examenul medical şi să îndepliniţi indicaţiile medicului.

 

Source: Manual de Bazele sănătăţii pentru clasa a 9 Beh, Voronţova

 


^