mozok.click » Bazele sănătăţii » Fenomenul vieţii si sănătăţii omului
Інформація про новину
  • Переглядів: 697
  • Автор: admin
  • Дата: 3-04-2018, 03:27
3-04-2018, 03:27

Fenomenul vieţii si sănătăţii omului

Категорія: Bazele sănătăţii

In acest paragraf:

• veţi lua cunoştinţă de semnele fenomenului vieţii si sănătăţii;

• veţi învăţa să determinaţi starea sănătăţii;

• vă veţi aminti cum modul de viaţă influenţează asupra sănătăţii omului;

• veţi iniţia proiectul de întărire a sănătăţii.

Fenomenul vieţii

Totul ce e viu se naşte pentru a trăi, numai omul este capabil să se gândească ce este viaţa. Există o mulţime de determinări: ştiinţifice, religioase, filozofice. Vom aduce doar câteva exemple.

în biologie viaţa este determinată ca o formă activă de existenţă a materiei, trăsătura caracteristică a căreia este schimbul de substanţe, auto-înnoirea şi autogenerarea. în fizică viaţa este examinată ca prevalarea proceselor de sinteză asupra procesului de dezintegrare, iar în chimie ca o reacţie ciclică catalitică multidi

mensională.

Din punctul de vedere al religiei viata este un dar de la Dumnezeul

veşnic viu. O parte dintre filozofi tratează viaţa ca o formă ideală de existentă si mişcare a materiei.

Fiecare din aceste determinări oglindesc doar unele semne ale vieţii şi nu prezintă o închipuire integră despre acest fenomen.

Explicând ceva complicat, oamenii deseori recurg la metafore. Bunăoară, Shakespeare spunea că viaţa e teatru, iar oamenii sunt actorii lui, iar după cum s-a exprimat reuşit un contemporan de-al nostru, viaţa se aseamănă cu un supermarket: ia ce doreşti, iar casa e înainte. 

1. Citiţi Manifestul maicii Tereza (des. 2).

2. Care trei expresii, în opinia voastră, sunt cele mai profunde?

3. Compară alegerea proprie cu alegerea prietenilor tăi.

4. Completează acest manifest cu propriile metafore.

Indicii vieţii

Este primit ca viaţa omului să fie caracterizată după asemenea indici ca durata, nivelul si calitatea.

Durata vieţii omului este examinată în trei dimensiuni: durata vieţii

omului ca specie biologică; durata vieţii unui individ aparte; durata medie a vieţii într-o societate concretă. In sens biologic omul trăieşte nu mai mult de 100 de ani. Cei care depăşesc această limită sunt numiţi longevivi.

Nivelul vieţii este, mai întâi de toate, o categorie economică, care caracterizează existenţa în mediul de trai a posibilităţilor pentru satisfacerea necesităţilor morale şi spirituale ale oamenilor.

Calitatea vieţii este categoria care caracterizează nivelul de satisfacţie de viată. Ea se referă nu numai la bunăstarea materială, dar si la aseme-nea noţiuni ca fericirea, sănătatea, succesul, responsabilitatea. Această categorie este subiectivă. De exemplu, aprecierea calităţii vieţii de către un optimist şi un pesimist se deosebeşte esenţial.

1. Durata medie a vieţii în ţările dezvoltate este cu mult mai mare, decât în cele sărace. Cum consideraţi, de ce?

2. După care indici se poate determina nivelul de viaţă în ţară (spaţiul locativ accesibil, produsele alimentare...)?

3. Cum apreciaţi?

Fenomenul sănătăţii

Sănătatea este o condiţie necesară si o caracteristică inalienabilă a vieţii. Sănătatea omului înseamnă mai mult decât lipsa bolilor. Aceasta e şi buna dispoziţie, calitatea de a fi energic, de însănătoşire rapidă, o sursă importantă de a pune şi de a atinge un scop.

In literatura ştiinţifică există circa 300 de explicaţii a noţiunii „sănătate”. General acceptabilă este determinarea făcută de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS): „Sănătatea este starea deplină a bunăstării fizice, psihologice şi sociale, dar nu numai lipsa bolilor şi dificultăţilor fizice”.

Sănătatea nu este ceva static. Ea este starea echilibrului dinamic, susţinut permanent de organism, care reacţionează la schimbările în mediul intern şi extern. Ne putem îmbolnăvi, de exemplu, în cazul răcirii sau a nimeririi în organism a infecţiei. însă capacitatea firească a organismului de reînnoire a echilibrului va întoarce sănătatea la norma stabilită.

Boala nu începe şi nu se termină într-o singură clipă. Se pare că seara te-ai culcat sănătos, iar dimineaţa te-ai trezit şi te doare gâtul şi capul, s-a ridicat temperatura. Dar aceasta nu înseamnă că te-ai îmbolnăvit noaptea. Infecţia a nimerit în organism cel puţin cu câteva ore înainte de aceasta, sau chiar poate cu câteva zile. „Boala este o dramă în două acţiuni: prima se petrece în tăcere în ţesuturile noastre cu rampa stinsă. Când apare durerea şi alte fenomene nedorite, aceasta este mai întotdeauna actul doi”, scria chirurgul francez Rene Lepich.

Exerciţiul „Autoaprecierea nivelului sănătăţii”

între noţiunea teoretică „sănătate absolută” şi boală există nivele intermediare (des. 3). Citiţi semnele lor şi chibzuiţi în care punct al continuumului se află sănătatea voastră în acest moment. Cum aţi aprecia nivelul sănătăţii voastre în decursul ultimei luni, anului?

Absolut sănătos - starea organismului când toate organele şi sistemele funcţionează ideal (noţiune teoretică).

Practic sănătos — organismul menţine toţi indicii în limitele normei fiziologice. El este predispus să reziste la încărcături şi pe contul rezervelor interne se adaptează la schimbările din jur.


Dereglarea adaptării — în rezultatul influenţei îndelungate a factorilor nefavorabili în organism se încalcă sistemul de autoreglare, se acumulează substanţe toxice, se reduce activitatea forţelor de protecţie. Starea din preajma bolii - se acumulează schimbările de dezadaptare, apare deficitul imunitar şi se dereglează schimbul de substanţe. La acest stadiu are loc scăderea pragului durerii, cresc oboseala şi riscul apariţiei bolii.

Boala - proces patologic, care se manifestă în formă de semne pronunţate (simptome).

Asociaţi-vă în trei grupuri şi organizaţi brainstorming-uri pe temele date. Prezentaţi rezultatele lor clasei.

grupul 1: Cum oamenii au grijă de sănătatea lor? De ce fac aceasta?

grupul 2: Cum oamenii cauzează daune propriei sănătăţi? De ce fac aceasta?

grupul 3: Care sunt consecinţele scurte şi de lungă durată ale faptului că oamenii nu au grijă de propria sănătate?

Modul de viată si sănătatea

Modul de viaţă este totalitatea felurilor de activitate vitală tipice pentru om. El se caracterizează prin deprinderile şi particularităţile comportării la serviciu, la locul de trai şi la odihnă.

Unele fapte şi deprinderi de ale noastre sunt legate de riscul apariţiei bolilor. Bunăoară, fumatul poate cauza cancer pulmonar, iar relaţiile sexuale riscante — infectarea de HIV, ITCS.

Alte deprinderi, din contra, sporesc capacităţile de protecţie a organismului si îmbunătăţesc starea bună si sănătatea. Este vorba de: somnul de 8-10 ore pe zi, luarea dejunului în fiecare dimineaţă, diversitatea bucatelor consumate şi consumarea unei cantităţi suficiente de apă, exerciţiile fizice, plimbările zilnice la aer liber, grija faţă de igiena corpului, îmbrăcămintei şi locuinţei, evitarea accidentelor, debarasarea de deprinderi dăunătoare.


Motivarea modului sănătos de viată

S-a demonstrat ştiinţific că oamenii, care duc un mod sănătos de viată, de obicei trăiesc mai mult, se realizează pe deplin şi primesc o satisfacţie mai mare de la viaţă. „Sănătatea depăşeşte atât de mult toate celelalte bunuri, încât un cerşetor sănătos este mai fericit decât un rege bolnav”, a menţionat filozoful german, Artur Schopenhauer.

De ce este atât de complicat de a-i convinge pe oameni să aibă grijă de propria sănătate? Medicii, psihologii şi pedagogii sunt convinşi: a cunoaşte acest lucru nu este în de ajuns. A şti despre modul sănătos de viaţă este una, însă a-1 respecta e cu totul alta. In conformitate cu legile psihologiei, oamenii sunt predispuşi să repete acţiunile care le aduc satisfacţie şi să evite ceea ce este neplăcut. Din păcate, consecinţele comportării sănătoase si nesănătoase sunt înşelătoare, deoarece rezultatul modului sănătos de viaţă, de obicei, este îndepărtat în timp, iar plăcerea în urma unei comportări nejuste poate fi momentană. Ceea ce dăunează sănătăţii poate fi gustos (prăjitură sau chips) sau interesant (jocurile computerizate). însă, prea multă mâncare grasă şi dulce poate duce la îngrăşare, iar jocurile dese computerizate - la dependenţă de calculator. Şi, din contra, practicarea regulată a sportului cere autodisciplină, iar hrana sănătoasă prevede anumite restricţii.

De aceea, alegerea în folosul sănătăţii cere un grad înalt de înţelegere a interesului. Iată factorii care facilitează o astfel de alegere:

• responsabilitatea personală pentru propria viaţă — încrederea în aceea că pe corabia vieţii proprii voi sunteţi căpitan şi nu pasager;

• un înalt nivel al autostimei — încrederea că meritaţi totul ce este mai bun şi aceasta vă poate da viaţa;

• încrederea în aceea că comportarea sănătoasă asigură rezultate pozitive;

• cunoaşterea formelor de comportare, care facilitează bunăstarea;

• deprinderi de viaţă speciale, folositoare pentru sănătate.

Cum poate fi schimbat modul de viaţă

între deprinderile, necesare pentru modul sănătos de viaţă, foarte importante sunt deprinderile de a pune şi a atinge scopul. în clasele a 5-a -a 8-a aţi îndeplinit proiecte de autoperfecţionare. Amintindu-vă de unele momente importante, perfecţionaţi-vă deprinderile.

Cum alegeţi scopul

Scopul trebuie să fie acceptat ca unul care poate fi atins şi merită eforturile depuse. Dacă vreţi ceva să obţineţi, iar pentru aceasta este nevoie de mult timp, împărţiţi scopul în câteva etape. Bunăoară, dacă scopul vostru final este slăbirea cu 10 kilograme, mai întâi puneţi-vă scopul ca să reduceţi masa corpului cu 1 kg (nu este complicat să obţineţi aceasta). Iar în continuare să slăbiţi cu încă 2 kilograme ş.a.m.d.

Calea de atingere a scopului

Ţineţi minte că se recurge la acel tip de comportare, care aduce satisfacţie. Deoarece adevăratul folos al modului sănătos de viaţă este prelungit în timp, nu uitaţi să vă stimulaţi pentru cele mai mici succese. Faceţi ceea ce vă poate satisface chiar astăzi, bunăoară, să priviţi un film interesant, să cumpăraţi un disc, să îmbrăcaţi un maiou nou sau să întreprindeţi altceva, care vă va aduce bucurie si mulţumire.

Concentraţi-vă asupra succesului vostru. Memorizaţi această clipă şi să vă amintiţi de ea când veţi întâlni dificultăţi. Atingerea scopurilor ponderabile nu este un lucru simplu. Dacă deodată veţi simţi că nu puteţi înainta mai departe, sau că cedaţi cu un pas, nu vă dezamăgiţi. Corectaţi-vă planurile sau încercaţi încă o dată.

Exerciţiul „Determinarea scopurilor şi elaborarea planurilor în diferite domenii ale vieţii”

Preşedintele american, Theodore Roosevelt, spunea: „Faceţi ce puteţi, cu ceea ce aveţi, acolo unde sunteţi”. Ţinând cont de acest sfat, începeţi un nou proiect de autoperfecţionare.

1. Formulaţi scopurile care vă vor ajuta să vă întăriţi sănătatea şi scrieţi-le pe fişe.

2. Alegeţi scopul, care poate fi atins într-o perioadă scurtă de timp (de la câteva zile până la două săptămâni).

3. Scrieţi planul acestui scop. El trebuie să fie alcătuit din câţiva paşi simpli.

4. Analizaţi de fiecare dată dacă respectaţi planul, salutaţi fiecare succes.

5. Dacă ceva nu se primeşte, adresaţi-vă după ajutor, încercaţi încă o dată sau faceţi unele corectări în planul vostru.

Totul ce e viu se naşte pentru a trăi, numai omul este capabil să se gândească ce înseamnă viaţa.

Sănătatea este o condiţie necesară si o caracte-ristică inalienabilă a vieţii depline.

Oamenii care duc un mod sănătos de viaţă, de obicei trăiesc mai mult, se realizează din plin şi simt o satisfacţie mai mare de la viată.

Rezultatul modului sănătos de viaţă de cele mai multe ori este îndepărtat în timp, de aceea alegerea în folosul lui cere un înalt nivel al înţelegerii şi al interesului.

 

Source: Manual de Bazele sănătăţii pentru clasa a 9 Beh, Voronţova

 


^