mozok.click » Bazele sănătăţii » Manual de Bazele sănătăţii pentru clasa a 9 Beh, Voronţova, Ponomarenko, Straşko
Інформація про новину
 • Переглядів: 4594
 • Автор: admin
 • Дата: 3-04-2018, 13:53
3-04-2018, 13:53

Manual de Bazele sănătăţii pentru clasa a 9 Beh, Voronţova, Ponomarenko, Straşko

Категорія: Bazele sănătăţii, Manuale in romana

 Editura: Bukrek

 Anul publicării: 2017

 Autori: I. D. Beh, T. V. Voronţova, V. S. Ponomarenko, S. V. Straşko


Citiți online Manual de Bazele sănătăţii pentru clasa a 9 Beh

  

Conținut

 1. Fenomenul vieţii si sănătăţii omului
 2. Viaţa ca proiect
 3. Concepţia contemporană despre sănătate
 4. Factorii influentei asupra sănătăţii
 5. Aprecierea nivelului sănătăţii fizice
 6. Activitatea fizică
 7. Ritmurile biologice şi sănătatea
 8. Igiena personală
 9. Principiile alimentaţiei sănătoase
 10. Alimentaţia si controlul masei corpului
 11. Monitorizarea formei fizice
 12. Strategia autorealizării
 13. Autodeterminarea în viaţă
 14. Autoreglarea emoţională
 15. Iscusinţa de a învăţa
 16. Bazele învăţării eficiente
 17. Caracterul şi valorile
 18. Autoaprecierea caracterului
 19. Autoeducarea caracterului
 20. Comunicarea eficientă
 21. Formarea relaţiilor sănătoase
 22. Valoarea familiei
 23. Sănătatea reproductivă a tineretului
 24. Şcoala viitorilor părinţi
 25. HIV/SIDA provocare pentru om
 26. HIV/SIDA: provocare pentru omenire
 27. Nivelele, tipurile si mijloacele de securitate
 28. Securitatea naţională a Ucrainei
 29. Dezvoltarea omenirii şi problemele globale de securitate
 30. Pe calea dezvoltării durabile
 31. Mic dicţionar de termeni

 


Conţinutul manualului

Acest manual vă va ajuta, pas cu pas, să vă dezvoltaţi deprinderile vitale folositoare pentru sănătate.

Fiecare paragraf conţine informaţii, exerciţii practice şi concluzii. Majoritatea exerciţiilor le veţi face la lecţie în grupuri sau individual sub conducerea profesorului. Unele exerciţii sunt prevăzute ca temă pentru acasă.

Manualul este compus din patru capitole.

Capitolul 1 — „Sănătatea omului” — vă va face cunoştinţă cu unicitatea vieţii şi sănătăţii, vă va convinge în necesitatea respectării modului sănătos de viaţă. Conţine recomandări privind planificarea vieţii, scoate în evidenţă legăturile reciproce între diferite aspecte ale bunăstării.

Capitolul 2 - „Componenta fizică a sănătăţii” - vă va învăţa să efectuaţi aprecierea expres a sănătăţii fizice, vă va ajuta să vă analizaţi regimurile de activitate fizică, de igienă individuală, de alimentaţie raţională şi odihnă pentru coordonarea lor cu ritmurile biologice şi profilaxia bolilor.

Capitolul 3 — „Componentele psihologice şi spirituale ale sănătăţii” — accentuează asupra necesităţii de autorealizare, vă va ajuta să vă apreciaţi potenţialul psihologic, vă va învăţa să menţineţi autoaprecierea pozitivă. Veţi încerca să vă determinaţi în privinţa viitoarei profesii, să vă dezvoltaţi deprinderile de autoreglare a emoţiilor, veţi însuşi cum să vă pregătiţi eficient de examene, veţi lua cunoştinţă de metoda de formare a caracterului.

Capitolul 4 — „Componenta socială a sănătăţii” - conţine două subcapitole.

Subcapitolul 1 — „Bunăstarea socială” — dezvăluie tema valorii familiei, vă va pune la dispoziţie informaţii privind menţinerea sănătăţii reproductive, riscurile cauzate de începerea timpurie a vieţii sexuale, vă va învăţa să vă comportaţi just în condiţiile epidemiei HIV/SIDA. Vă veţi învăţa să comunicaţi activ şi să făuriţi relaţii sănătoase.

Subcapitolul 2 - „Complexul contemporan de probleme ale securităţii” - este consacrat examinării complexului general de probleme ale securităţii. Veţi afla despre ameninţările globale care stau în fata omenirii în secolul al XXI-lea, veţi lua cunoştinţă de principiile legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniul securităţii, vă veţi convinge de necesitatea de a renunţa la psihologia de consum şi de a trece la principiile dezvoltării durabile.

 

Semne conventionale

Fiecare paragraf al manualului începe cu exerciţii de start. Indeplinindu-le, veţi afla tema lecţiei, vă veţi aminti ce cunoaşteţi pe această temă, veţi clarifica aşteptările voastre.

Aşa este însemnată întrebarea şi tema pentru lucrul de sine stătător. întrebarea mai complicată este însemnată în felul următor

Tema acestei rubrici este prevăzută pentru discuţie. Aceasta poate fi un brainstorming, când fiecare propune ideile sale ce urmează să fie discutate în grup, o analiză a situaţiilor de viaţă, dispute.

Examinaţi cu atentie informaţia din această rubrică. Asa

este însemnată atenţionarea referitoare la situaţii periculoase, precum şi iscusinţa de a lucra minuţios.

Aşa sunt însemnate jocurile cu roluri şi cu înscenări, care te vor ajuta să modelezi comportarea în diferite situaţii ale vieţii.

La această rubrică ţi se propune să îndeplineşti un proiect de sine stătător, sau împreună cu prietenii, sau cu maturii.

Aşa este însemnată tema pentru acasă, pentru pregătirea către lecţia următoare.

Video prevăzut pentru temă, precum şi informaţia suplimentară poate fi găsită în Internet.

Aşa sunt însemnate exerciţiile suplimentare pentru îndeplinirea obligatorie în corespundere cu programa de învăţământ.

Cuvintele evidenţiate cu astfel de caractere, sunt explicate în dicţionarul din pag. 220.

 

Sfaturi utile pentru învăţare eficientă

Manualele la toate obiectele pentru clasa a 9-a conţin un volum însemnat de informaţii. De aceea îndeplinirea temei de acasă, pregătirile către lucrările de control sau examene cer nu puţine eforturi şi timp.

Luând în considerare faptul că noi însuşim numai 10 % din cele ce citim, dar citim numai 20 % din ceea ce auzim, 30 din ceea ce vedem, însă 50 % din ceea ce vedem şi auzim, 70 % din ceea ce vorbim şi aproape 90 % din ceea ce vorbim şi facem, au fost elaborate metodele de învăţare eficientă.

Despre unele din ele deja ştiţi şi, posibil, să le fi simţit avantajele, aplicându-le. Dacă nu, atunci citiţi informaţia din următoarele pagini şi străduiţi-vă să aplicaţi aceste metode de la începutul anului de învăţământ. Aceasta va da posibilitate să economisiţi timpul, să primiţi note mari în decursul anului de învăţământ si să susţineţi cu succes examenele.


Metoda de citire eficientă

Este o metodă cunoscută în întreaga lume care prevede: Parcurge! întreabă! Citeşte! Povesteşte! Repetă! Fiecare din aceste cuvinte înseamnă o anumită etapă de lucru cu textul.

Deci, mai întâi nu citi, ci Parcurge paragraful:

• titlul şi subtitlurile;

• primul şi ultimul alineate;

• ilustraţiile si textul la ele;

• concluziile.

în timpul parcurgerii întreabă:

• citeşte toate întrebările pe care le conţine paragraful;

• întreabă-te ce ştii referitor la tema dată: tii minte din

 

cele relatate de profesor, ai auzit undeva, ai citit, ai privit la televizor;

• parafrazează titlurile în întrebări..

Apoi Citeşte atent materialul. în timpul citirii:

• caută răspunsurile la întrebări;

• atrage atenţia la cele evidenţiate cu alte caractere;

• ritmul lent de citire în locurile complicate, clarifică ceea ce nu-ţi este înţeles.

Povesteşte cele citite:

Repetă întregul material:

Metoda fişelor conceptuale

De obicei, cei care învaţă scriu conspecte, care conţin determinări, citate, date, liste etc. în timpul pregătirii lor de cele mai multe ori este folosit principiul memorizării, care este legat de funcţionarea emisferei de stânga a creierului. Ea răspunde de limbă, logică, alcătuirea listelor, operaţiile cu cifrele şi nu ia în considerare o astfel de capacitate a memoriei ca asociativitatea.

Psihologul Tony Buzan în locul conspectelor clasice propune elaborarea aşa-numitelor fişe conceptuale, sau fişele memoriei. Ele ajută la crearea aspectului integru al materialului didactic -noţiunile-cheie şi legăturile reciproce între ele (des. 1), antrenând la muncă echilibrată ambele emisfere ale creierului.

Pentru crearea fişelor conceptuale veţi avea nevoie de: foaie curată de hârtie, creion simplu şi radieră, creioane colorate, marker sau cariocă.

Cum se face:

1. Puneţi foaia de hârtie orizontal (în format album). în centru scrieţi denumirea temei si desenaţi simbolul ei.

2. De la centru trageţi linii, pe care scrieţi sau desenaţi noţiunile-cheie referitoare la temă. Urmăriţi ca lungimea liniei să fie aproximativ egală cu lungimea cuvân-tului-cheie.

3. Fiecare linie trebuie să aibă ramificaţii, necesare pentru explicaţia noţiunii concrete.

4. Liniile trebuie să fie neîntrerupte, iar liniile principale — mai groase decât continuările lor.

5. înscrierile trebuie să fie laconice (nu mai mult de două-trei cuvinte).

6. E mai bine să scrieţi cu litere de tipar, un astfel de text e mai uşor de citit şi de memorizat.

7. Străduiţi-vă ca înscrierile să fie orizontale sau sub un unghi de 45°.

8. Folosiţi diferite culori - aceasta facilitează memorizarea, stimulează procesele creierului.

9. Legăturile logice între noţiuni trebuie indicate cu săgeţi de diferite culori şi forme.

10. Folosiţi sublinierile, figurile geometrice (dreptunghiurile, ovalele) pentru evidenţierea noţiunilor, care se repetă sau asupra cărora trebuie atrasă atenţia.


^