mozok.click » Bazele sănătăţii » Factorii influentei asupra sănătăţii
Інформація про новину
  • Переглядів: 805
  • Автор: admin
  • Дата: 3-04-2018, 03:32
3-04-2018, 03:32

Factorii influentei asupra sănătăţii

Категорія: Bazele sănătăţii

In acest paragraf:

• vă veţi aminti de factorii, care influenţează asupra sănătăţii;

• veţi cerceta modul de viaţă propriu şi influenţa lui asupra diferitelor aspecte ale sănătăţii;

• veţi aprecia nivelul deprinderilor vitale proprii deja formate.

Durata medie a vieţii în ţările lumii diferă. Bunăoară, cetăţenii Japoniei în medie trăiesc până la 82 de ani, pe când locuitorii Angolei - 38 de ani.

Prin ce, în opinia voastră, se deosebeşte o astfel de diferenţă a duratei vieţii în aceste ţări. Argumentaţi răspunsurile.

Ce influenţează asupra sănătăţii populaţiei

Sănătatea populaţiei este apreciată după trei indici. Primul este indicele mortalităţii infantile. Al doilea — numărul zilelor lucrătoare nefolosite din cauza bolii. Al treilea - durata medie a vieţii. Influenta medicinii asupra acestor indici, potrivit aprecierii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, nu depăşeşte 10%. Restul depinde de ereditate (20%), starea mediului (19%), iar cel mai mult (51 %) - de modul nostru de viaţă (des. 8).

Asupra unora dintre aceşti factori putem influenţa pe deplin, iar asupra altora — numai parţial, iar asupra celorlalţi nu avem nici o influentă.

 Ereditatea

Ereditatea este ceea ce biologic i se transmite omului de la părinţi: culoarea ochilor, forma nasului, înălţimea, particularităţile staturii etc.

S-a demonstrat ştiinţific influenţa eredităţii asupra aspectelor fizic şi psihic ale sănătăţii. Insă aceasta nu anulează responsabilitatea fiecăruia pentru sănătatea sa. Din contra, acei care au moştenit predispunerea la o

anumită boală (bunăoară, diabet), trebuie să ducă un astfel mod de viaţă pentru a reduce verosimilitatea apariţiei acesteia.

In afară de sănătatea fizică, ereditatea influenţează asupra capacităţilor intelectuale de bază şi talentelor - în sport, muzică, artă plastică.

Medicina

Calitatea şi accesibilitatea serviciilor medicale sunt un factor important al ocrotirii sănătăţii. In situaţiile de criză el este decisiv. Insă, cu mult mai important este prevenirea problemelor privind sănătatea, adică să se acorde mai multă atenţie profilaxiei. Nu întâmplător britanicii spun că un funt de profilaxie e mai bun decât o tonă de medicamente.

Mediul (natural, tehnogen, social)

Chiar adepţii modului sănătos de viaţă nu sunt în stare să compenseze pe deplin influenţa condiţiilor climatice nefavorabile, aerului poluat, creşterii nivelului acusticii, radiaţiei sau a consecinţelor tulburărilor sociale.

Dintre factorii naturali asupra sănătăţii oamenilor cel mai mult influenţează condiţiile

naturale nefavorabile. Vara creşte riscul pentru oamenii care suferă de boli cardiovasculare, iar toamna si iarna creste numărul oamenilor, care se îmbolnăvesc de răceală şi gripă. Riscă şi acei care au nimerit în zona calamităţilor naturale: cutremurelor de pământ, erupţiei vulcanului, secetei sau inundaţiilor.

Tehnologiile sunt realizările progresului tehnic accesibile nouă. Tehnologiile medicale contemporane în diagnosticarea şi tratarea bolilor cardiovasculare, infecţiilor HIV le ajută multor oameni să trăiască mai mult, iar nivelul calităţii vieţii să fie mai înalt. Alte tehnologii -pasteurizarea laptelui, dezinfectarea în spitale, vaccinarea - au redus esenţial extinderea bolilor infecţioase. Există tehnologii de curăţire a degajărilor de la întreprinderile industriale, care duc la scăderea nivelului de poluare a mediului înconjurător. Insă, dezvoltarea tehnologiilor poate influenţa negativ asupra sănătăţii. Mecanismele şi automatele aproape definitiv l-au eliberat pe om de munca fizică. In prezent majoritatea duc un mod de viaţă cu puţine mişcări: la serviciu, se folosesc de transport în loc să meargă pe jos, acasă se odihnesc, privind televizorul sau preferând jocurile computerizate. Nivelul activităţii fizice a acestor oameni este foarte mic, şi ei au probleme cu sănătatea.

O consecinţă negativă a progresului tehnic sunt avariile tehnogene, care ameninţă viaţa şi sănătatea oamenilor. Efectul general al poluărilor tehnogene (chimice, radioactive, acustice) influenţează asupra fiecărui om, care trăieşte în zona poluată si consumă produsele crescute acolo.

Mediul social îl constituie, în primul rând, familia, prietenii, oamenii cu care comunicaţi zilnic. Un anturaj favorabil este un factor important pentru menţinerea echilibrului psihologic.

O componentă inalienabilă a vieţii minorilor este comunicarea cu vârstenii (prietenii, cunoscuţii, colegii de clasă). Cei, care au grijă de sănătatea lor, pot influenţa pozitiv asupra sănătăţii prietenilor lor. Iar cei care au o atitudine riscantă (fumează, consumă alcool, încalcă legea), deseori exercită o presiune psihologică asupra prietenilor lor, speculând cu necesitatea lor de a aparţine la un anumit grup.

Mediul social al omului nu se limitează la anturajul lui apropiat. Asupra sănătăţii influenţează asemenea factori si astfel de factori

5 >

sociali, cum sunt cultura şi mass-media.

Particularităţile bucătăriei naţionale, tradiţiile populare, religia sunt elemente ale culturii care pot influenţa asupra sănătăţii. Cunoaşterea culturii poporului vă ajută să vă înţelegeţi mai bine pe sine, contribuie la formarea identităţii, iar cunoaşterea diferitelor culturi contribuie la întele-

gerea mai bună a altor oameni, la formarea toleranţei.

Mediile — televiziunea, Internetul, radioul, ziarele, revistele, publicitatea tipărită difuzează informaţii. Ele, de asemenea, joacă un rol decisiv în formarea opiniei publice. Din păcate, nu toată informaţia difuzată de medii este veridică. Publicitatea are drept scop mărirea venitului în urma vinderii mărfurilor, de aceea deseori prezintă numai cele mai bune calităţi ale acestora şi ascunde neajunsurile.

La alegerea mărfurilor, produselor, de care depinde sănătatea voastră, trebuie să aveţi încredere numai în sursele credibile de informaţii (bunăoară, publicaţiile organizaţiilor profesionale în domeniul ocrotirii sănătăţii -Academia de Ştiinţe Medicale, Ministerul Ocrotirii Sănătăţii, serviciile sanitare de stat etc.).

Modul de viată

y

Sănătatea şi bunăstarea depind, mai întâi de toate, de noi înşine. Fiecare este în stare să se alimenteze just, să-şi îmbunătăţească forma fizică, să ţină sub control stresurile, să nu fumeze, să nu consume alcool sau substanţe psihoactive. Fiecare este capabil să aibă grijă de mediul său, de relaţiile armonioase cu cei din preajmă, de dezvoltarea personală şi să-i dea vieţii un sens profund.

Intrebaţi-i pe părinţi, pe alte rude apropiate dacă în familia voastră au fost cazuri de îmbolnăvire de diabet zaharat de tipul II, de boli oncologice şi de boli cardiovasculare. Dacă aveţi o predispunere ereditară faţă de aceste boli, atunci trebuie regulat să treceti un examen medical si să duceţi un mod sănătos

de viaţă. Doar principalii factori de risc ai acestor boli sunt alimentarea neechilibrată, modul de viaţă pasiv, precum şi masa peste normă a corpului şi obezitatea.

Un element important al modului sănătos de viaţă este însuşirea deprinderilor vitale speciale favorabile pentru sănătate, de care aţi luat cunoştinţă detaliat în clasele a 5-a - a 8-a (tabelul 3).

Tabelul 3

Apreciaţi nivelul de formare a deprinderilor vitale. Pentru aceasta scrieţi pe fişe aparte grupurile deprinderilor vitale şi puneţi fişele în următoarea formă:

• sus — grupul deprinderilor, pe care le-aţi însuşit mai bine:

• jos - deprinderile mai puţin formate;

• restul fişelor le puneţi în mijloc.


Influenţa medicinii asupra sănătăţii nu depăşeşte 10 %. Medicii pot ajuta la tratarea unor boli, însă de noi înşine depinde dacă vom fi sănătoşi.

Fiecăruia îi este în puteri să se alimenteze just, să-şi îmbunătăţească forma fizică, să dirijeze stresurile, să se dezică de fumat, de consumul alcoolului şi a drogurilor. Fiecare este capabil să aibă grijă de relaţiile armonioase cu cei din preajmă, de dezvoltarea personală şi de a-i da vieţii sale un conţinut profund.

EXERCIŢII DE TOTALIZARE LA CAPITOLUL 1

9

1. Asociaţi-vă în patru grupuri şi împărţiţi între grupuri paragrafele 1-4 ale manualului. Cu ajutorul sfaturilor din pag. 8—9 întocmiţi fişe conceptuale pentru fiecare paragraf.

2. Pe rând demonstraţi întocmirea fişelor conceptuale.

3. Formaţi din fişele conceptuale un colaj şi-l puneţi în văzul tuturor.

Generalizaţi principalul ce aţi însuşit din capitolul 1.


TEST PENTRU AUTOCONTROL

1. Care ştiinţă explică noţiunea „viaţă”: „Viaţa este o formă activă de existenţă a materiei, trăsătura caracteristică a căreia este schimbul de substanţe, autoînnoirea şi autogenerarea”:

a) biologia;

b) fizica;

c) chimia?

2. Care indici atestă despre nivelul sănătăţii, care se numeşte „dereglarea adaptării”:

a) reducerea tonusului;

b) oboseala cronică;

c) existenţa bolilor cronice;

d) sensibilitatea la schimbările meteorologice;

e) schimbarea frecventă a dispoziţiei?

3. De necesităţile deficitului (după piramida lui A. Maslow) ţin:

a) necesităţile estetice;

b) necesităţile de securitate;

c) necesităţile fiziologice;

d) necesitatea în autorealizare.

4. Indicii dereglării sănătăţii fizice pot fi:

a) oboseala sporită;

b) dereglarea somnului;

c) temperatura corpului 36,6 °C;

d) erupţia;

e) durerea;

() dereglarea poftei de mâncare.

5. Care factor are mai mare influenţă asupra sănătăţii:

a) accesibilitatea şi calitatea serviciilor medicale;

b) modul de viaţă al omului;

c) starea mediului;

d) ereditatea?

1. Explicaţi însemnătatea termenilor evidenţiaţi.

2. Citiţi propoziţiile 1-7 şi verificaţi, dacă au fost folosiţi în text termenii subliniaţi. Scrieţi în caiete răspunsurile corecte.

 

Source: Manual de Bazele sănătăţii pentru clasa a 9 Beh, Voronţova

 


^