mozok.click » Bazele sănătăţii » Autoeducarea caracterului
Інформація про новину
  • Переглядів: 791
  • Автор: admin
  • Дата: 3-04-2018, 13:20
3-04-2018, 13:20

Autoeducarea caracterului

Категорія: Bazele sănătăţii

In acest paragraf:

• veţi analiza relaţiile reciproce între valorile general umane, caracterul, deprinderile vitale şi practica comportării;

• veţi iniţia proiectul de autoeducare.

1. în perechi luaţi cunoştinţă de nomogramele caracterului vostru, întocmite la lecţia precedentă.

2. Cu ajutorul anchetelor din pag. 129-135 menţionaţi trei cele mai mari avantaje, în opinia voastră, de la perfecţionarea caracterului partenerului şi povestiţi unul altuia despre ele.

Relaţiile valorilor supreme, comportării şi deprinderilor vitale

Trăsăturile caracterului, care corespund valorilor general umane şi deprinderilor vitale, sunt legate reciproc (exemplu - des. 36).

în rezultatul cercetărilor D. Franken a ajuns la concluziile despre necesitatea aplicării programelor de învăţământ de formare a caracterului, care se bazează pe dezvoltarea deprinderilor vitale.Explicaţia e că deprinderile vitale ajută să te conduci de valorile general umane în diferite situaţii, să conştientizezi drepturile şi îndatoririle tale, înţelegerea drepturilor altor oameni şi stima faţă de ei educă demnitatea, dragostea de pace, echitatea, simţul colectivismului, responsabilităţii, încrederea în forţele proprii, toleranţa.

îndepliniţi în clasă cercetarea relaţiilor reciproce între trăsăturile caracterului, care corespund valorilor general umane, deprinderilor vitale şi practicilor de conduită, favorabile pentru formarea lor. Pentru aceasta:

1. Asociaţi-vă în 7 grupuri, care corespund valorilor general umane supreme: generozitatea spirituală; socialita-tea; optimismul; asertivitatea; autocontrolul; autores-pectul; comunicabilitatea.

2. După modelul din des. 36 (pag. 137) şi cu ajutorul tabelului 3 (pag. 37) notaţi în caiet pentru fiecare din valorile alese enumerarea deprinderilor vitale, care, în opinia voastră, cel mai mult contribuie la formarea lor.

3. în continuare pentru fiecare valoare aleasă şi pentru deprinderile vitale enumerate cu ajutorul anchetelor respective din pag. 129-135 formaţi sfaturile despre aceea ce urmează să se întreprindă întru întărirea trăsăturii respective a caracterului. Bunăoară, pentru sporirea nivelului socialităţii, străduiţi-vă să comunicaţi activ, să menţineţi relaţii cu prietenii voştri, să participaţi la activitatea şcolii etc.

4. Pe rând, prezentaţi rezultatele voastre clasei.

Proiectul autoeducatiei

în procesul dezvoltării sale omul se cunoaşte pe sine, încearcă să aprecieze adecvat părţile sale puternice şi slabe şi cu timpul simte necesitatea de a se perfecţiona. Din acest moment dezvoltarea, neconştientizată de om, se transformă în procesul de autoeducaţie - o muncă sistematică şi consecventă privind perfecţionarea calităţilor pozitive şi scăparea de cele negative.

Multi dintre vârstenii voştri ar dori să devină mai buni, dar nu ştiu de la ce să înceapă. In această privinţă vă va ajuta proiectul de autoeducaţie a caracterului.

începeţi un nou proiect de autoeducaţie. Pentru aceasta:

1. Alegeţi o trăsătură a caracterului pe care doriţi s-o perfecţionaţi, şi puneţi aceasta drept scop (de exemplu, sporirea nivelului generozităţii spirituale).

2. Ţineţi minte, că la baza fiecărei trăsături formate ale caracterului stau deprinderile, iar reţeta autoeducaţi-

ei este cifrată în înţelepciunea populară: „Vei semăna faptă, vei culege obişnuinţă. Vei semăna obişnuinţă, vei culege caracter. Vei semăna caracter, vei culege soartă”. De aceea, dacă doriţi să sporiţi nivelul generozităţii voastre spirituale, căutaţi să zâmbiţi mai des, nu fiţi zgârciţi la laude, invitaţi oaspeţi, antrenaţi-i pe prieteni la afacerile voastre, acordaţi mai multă atentie familiei, ajutaţi-i pe vecini etc.


 

3. Scrieţi în caiet planul atingerii scopului şi îndepliniţi-1, zilnic apreciind rezultatele (des. 37).

4. Menţionaţi progresul vostru: bucuraţi-vă de succes, povestiţi despre aceasta părinţilor şi prietenilor apropiaţi.

Fiecare persoană, care tinde să trăiască o viaţă îndelungată şi sănătoasă, trebuie nu numai să conştientizeze valoarea sănătăţii, dar şi să-şi asume responsabilitatea pentru ea. Asociativă în cinci grupuri şi daţi dovadă de comportare responsabilă pentru diferite aspecte ale bunăstării:

grupul 1: fizic (să practicaţi sportul, să vă căliţi, să vă ocupaţi din plin, să vă alimentaţi just...);

grupul 2: social (să fiţi prieten credincios, bun vecin, cetăţean activ, să aveţi grijă nu numai de voi, dar şi de alţii...);; grupul 3: intelectual (să folosiţi posibilităţile creierului vostru, să învăţaţi limbi străine, să învăţaţi în decursul întregii vieţi...);;

grupul 4: emoţional (să credeţi în voi, să priviţi cu optimism în viitor, să nu vă temeţi de greutăţi...); grupul 5: spiritual (să vă conduceţi de valorile general umane, să conştientizaţi menirea voastră, să nu vă opriţi pe calea dezvoltării şi autoperfecţionării...).

în procesul maturizării omul se cunoaşte pe sine, învaţă să-şi aprecieze adecvat părţile sale puternice şi slabe şi cu timpul simte necesitatea în autoperfecţionare.

Autoeducatia constituie o muncă sistematică si

consecventă în ceea ce priveşte perfecţionarea trăsăturilor pozitive ale caracterului şi scăparea de calităţile negative.

Deprinderile vitale ajută la formarea trăsăturilor dorite ale caracterului, la conducerea după valorile general umane.

EXERCIŢII DE TOTALIZARE LA CAPITOLUL 3

1. Asociaţi-vă în cinci echipe. împărţiţi între voi paragrafele 12-17 ale manualului şi întocmiţi fişele conceptuale ale memoriei pentru fiecare din ele.

2. Pe rând faceţi comunicări şi demonstraţi fişele conceptuale întocmite de echipe după materialele din § 12-17 ale manualului.

3. Din fişele conceptuale întocmite faceţi un colaj şi-l puneţi intr-un loc de cinste în clasă.

Totalizaţi principalul ce aţi învăţat din capitolul 3.


TEST PENTRU AUTOCONTROL

1. Din grupul „omul-natura” fac parte, printre altele, următoarele profesii:

a) agronom;

b) programator;

c) profesor;

d) veterinar;

e) constructor;

f) design de landşaft.

2. Care emoţie este mai mult destructivă:

a) empatia;

b) frica;

c) mânia;

d) ruşinea;

e) bucuria;

f) curiozitatea?

3. Ce trebuie să faceţi în ziua din ajunul examenului:

a) să repetaţi momentele-cheie;

b) să învăţaţi până dimineaţa;

c) să vă culcaţi mai devreme?

4. Veţi învăţa activ dacă:

a) întotdeauna aşteptaţi instrucţiunile învăţătorului;

b) veţi îndeplini numai acele sarcini, care vi se cer la şcoală;

c) căutaţi informaţie suplimentară;

d) vă străduiţi să aplicaţi cunoştinţele în practică;

e) planificaţi de sine stătător timpul.

5. In opinia psihologilor-umanişti, asupra formării caracterului omului cel mai mult influenţează:

a) educaţia;

b) factorii ereditari;

c) autoeducaţia?

1. Explicaţi, ce înseamnă termenii din ramă.

2. Citiţi propoziţiile 1-7 şi verificaţi dacă termenii subliniaţi au fost folosiţi corect. Scrieţi în caiete răspunsurile corecte.

 

Source: Manual de Bazele sănătăţii pentru clasa a 9 Beh, Voronţova

 


^