mozok.click » Bazele sănătăţii » Nivelele, tipurile si mijloacele de securitate
Інформація про новину
  • Переглядів: 2674
  • Автор: admin
  • Дата: 3-04-2018, 13:31
3-04-2018, 13:31

Nivelele, tipurile si mijloacele de securitate

Категорія: Bazele sănătăţii

In acest paragraf:

• vă veţi aminti de ce depinde securitatea omului;

• veţi analiza complexul de probleme actual privind securitatea;

• vă veţi antrena să determinaţi nivelul de securitate al vieţii

voastre.

Pericolul este un fenomen care poate cauza daune intereselor vitale ale omului. Daţi exemple de situaţii periculoase de provenienţă naturală, tehnogenă şi socială.

Securitatea - necesitatea de bază a omului

Securitatea înseamnă lipsa pericolului pentru interesele vitale importante ale omului: pentru viaţa, sănătatea şi bunăstarea lui. Securitatea ţine de necesităţile de bază ale omului si este o necesitate a deficitului. Aceasta

înseamnă că până când omul nu se simte în securitate, el nu se poate preocupa la modul cuvenit de necesităţile de gradul superior - sociale şi spirituale.

Şi, dimpotrivă, chiar simţul minim al securităţii dă naştere tendinţei spre relaţiile sociale. Satisfacerea necesităţilor de stimă si recunoştinţă

sporeşte nivelul securităţii sociale. Doar în acest caz interesele personale ale omului coincid cu interesele mediului social şi sunt susţinute de acesta.

Cea mai înaltă necesitate a omului este dezvoltarea spirituală, care îl face pe om să se preocupe nu numai de securitatea sa personală şi a apropiaţilor săi, dar şi de securitatea viitoarelor generaţii şi de tot ce e viu pe Pământ.

Securitatea absolută, ca si sănă-tatea absolută, este o categorie teoretică, deoarece nimeni nu este apărat pe deplin de pericole întâmplătoare, de exemplu de verosimilitatea de a nimeri într-un accident rutier.De ce depinde securitatea omului

Nivelul individual de securitate depinde de însuşi omul: de felul cum el poate prevedea şi ocoli pericolul, de acţiunile lui raţionale în situaţii periculoase, de caracterul şi calităţile lui personale. De exemplu, optimismul şi încrederea în forţele proprii ajută la supravieţuirea în situaţii extremale, iar o astfel de trăsătură a caracterului, ca chibzuinţă - să evite riscuri în plus. Şi, dimpotrivă, pesimismul îţi ia puterea şi speranţa, iar obişnuinţa de a trece de la o extremă la alta transformă viata într-un stres neîntre-rupt.

Insă, securitatea omului depinde nu numai de comportarea lui, dar şi de numărul şi puterea ameninţărilor din societate. In genere, comportarea omului oferă posibilitatea de a realiza (sau de a nu realiza) nivelul comun de securitate.

Indicele general al securităţii în societate este durata medie a vieţii. In procesul de dezvoltare a societăţii acest indice a crescut mereu. Bunăoară, în Egiptul Antic durata medie a vieţii era de 22 de ani. Foarte puţini egipteni ajungeau până la 40-45 de ani din cauză că consumau apă neepurată din Nil şi o foloseau pentru alte necesităţi. în condiţiile unei clime fierbinţi aceasta cauza epidemii care secerau multe vieţi omeneşti.

în prezent durata medie a vieţii în cele mai dezvoltate ţări ale lumii aproape a atins maximul biologic (des. 49).

1. Numiţi factorii care reduc nivelul securităţii comune (conflictele armate, nivelul înalt al şomajului...).

2. Numiţi factorii care sporesc nivelul securităţii în societate (stabilitatea economică, controlul sanitar...).

Nivelele de securitate

In toate timpurile părinţii, profesorii i-au învăţat pe copii securitatea personală: cum să evite pericolul, să ducă un mod sănătos de viaţă, cum să se comporte corect în situaţiile extremale, să acorde ajutor premedical.


Cineva poate crede că aceasta este suficient, doar lumea, la drept vorbind, nu s-a schimbat. Fireşte, au apărut noi pericole, legate de urmările progresului tehnic, dar au apărut şi servicii, care îi ajută pe oameni în noile condiţii, viaţa noastră devine mai sigură din punct de vedere al securităţii si mai confortabilă.

Insă, acum omenirea a intrat într-o nouă epocă a dezvoltării sale. In prezent securitatea fiecăruia depinde nu numai de comportarea lui şi de nivelul securităţii în societate (securitatea naţională), dar şi de securitatea întregii omeniri şi a biosferei în genere. Dacă vom mai adăuga şi pericolul ciocnirii planetei cu un meteorit mare sau cu o cometă, vom avea un complex de probleme actual de securitate.

1. Cu ajutorul des. 50 (pag. 193) numiţi nivelele şi tipurile de pericole.

2. Numiţi nivelele şi tipurile acţiunilor de securitate.

3*. Analizaţi legăturile reciproce între securitatea personală, naţională şi globală.

Mai toate situaţiile din viaţă sunt legare de riscuri. Cel mai important pentru securitatea personală este capacitatea de a aprecia adecvat riscurile. îndeplinind exerciţiile practice, vă veţi antrena această deprindere.

1. Folosind metoda brainstormingului, daţi exemple de situaţii din viaţă, în care există pericolul pentru viaţa şi sănătatea vârstenilor voştri (plimbările cu bicicleta fără cască, folosirea aragazului...).

2. Numiţi riscurile legate de aceste situaţii (plimbarea cu bicicleta - traumă, accident rutier; folosirea aragazului -intoxicaţia cu gaz, incendiu...).

3. Asociaţi-vă în perechi, apreciaţi nivelul individual de risc în aceste situaţii (nivelul mic de risc, nivelul mediu de risc, nivelul înalt de risc) şi explicaţi unul altuia, de ce consideraţi anume aşa. De exemplu: „Plimbarea cu bicicleta Iară cască pentru mine constituie un nivel înalt de risc, deoarece până acum nu m-am plimbat cu bicicleta şi pot fi accidentată”.

4. Completaţi tabelul 10 după modelul dat şi înscrieţi în caiete rezultatele. Chibzuiţi cum puteţi ridica nivelul securităţii personale.


 

Tabelul 10

1. Apreciaţi nivelul de securitate în Ucraina după sistemul de 10 puncte (0 puncte - foarte scăzut, 10 - nivelul maximum de apărare).

2. Apreciaţi nivelul de securitate personală după sistemul de 10 puncte.

3. Pe rând numiţi aprecierile şi argumentaţi-le.

1. Analizaţi riscurile la nivelul securităţii publice în localitatea voastră (oraş, orăşel).

2. Chibzuiţi cum poate fi mărit nivelul securităţii în localitatea voastră - oraş sau orăşel.

Omenirea a intrat într-o nouă epocă de dezvoltare.

In prezent securitatea fiecăruia depinde nu numai de comportarea personală şi de nivelul securităţii naţionale, dar si de securitatea întregii omeniri şi biosferei în general. Securitatea individuală a omului depinde de starea mediului, de comportarea lui, de nivelul competenţei şi calităţilor personale.

 

Source: Manual de Bazele sănătăţii pentru clasa a 9 Beh, Voronţova

 


^