mozok.click » Bazele sănătăţii » Caracterul şi valorile
Інформація про новину
  • Переглядів: 991
  • Автор: admin
  • Дата: 3-04-2018, 13:18
3-04-2018, 13:18

Caracterul şi valorile

Категорія: Bazele sănătăţii

In acest paragraf:

• vă veţi aminti ce este caracterul;

• veţi afla de ce depinde caracterul omului;

• veţi analiza indicii caracterului bun;

• veţi chibzui asupra rolului valorilor morale la formarea caracterului;

• veţi analiza avantajele de la perfecţionarea caracterului.

Particularităţile psihologice ale omului se manifestă în caracterul lui. Cuvântul „caracter” în traducere din elenă înseamnă „pecete” sau „amprentă”. Caracterul se manifestă în relaţiile cu oamenii din preajmă sau în faptele săvârşite. Bunăoară, Maxim este responsabil şi pe el oricând te poţi baza, iar Costea - uşuratic, e mai bine ca lui să nu-i încredinţezi nimic. Oxana este timidă şi cu o fire închisă, iar sora ei, Maricica, este foarte prietenoasă.

1. Pentru determinarea trăsăturilor caracterului există mai mult de 3000 de cuvinte. Folosind metoda brainstormingu-lui, scrieţi pe foi de hârtie aparte cât mai multe trăsături ale caracterului.

2. Caracterul omului se manifestă în atitudinea faţă de sine, alţi oameni, muncă, lucruri. Repartizaţi trăsăturile de caracter numite de voi după aceste categorii. Bunăoară:

• atitudinea faţă de sine (modest, mândru, autocritic, ambiţios...);

• atitudinea faţă de alţi oameni (tacticos, binevoitor, compătimitor, brutal, arogant...);

• atitudinea faţă de muncă (sârguincios, punctual, iresponsabil...);

• atitudinea faţă de lucruri (economicos, grijuliu, risipitor, dezordonat...).Psihologii au discutat mult de ce depinde caracterul omului - de calităţile lui înnăscute sau de cele dobândite în procesul de educaţie. Unii au demonstrat că decisivi sunt factorii ereditari (caracter asemănător cu cel al bunelului). Alţii, aducând exemple cu copii-maugli, au evidenţiat rolul educaţiei, minimalizând influenta calităţilor ereditare.

In secolul al XX-lea a apărut direcţia psihologiei umaniste. Reprezentanţii ei sunt convinşi că oamenii aleg singuri cum să trăiască şi ce să devină. Ereditatea şi mediul înconjurător, în opinia lor, contribuie la formarea personalităţii, însă influenţa „Eu”-ului creator este cu mult mai puternică.

Ce înseamnă caracter bun

Unele trăsături ale caracterului sunt considerate de către unii oameni ca fiind bune, de alţii - ca fiind rele. Oamenii cu caracter bun pot servi drept modele pozitive şi repere morale.

Toţi oamenii sunt diferiţi, însă oamenii cu caracter bun au indici comu-ni pentru diferite culturi şi popoare.

Ei inspiră încredere

Refuză la bârfeli, minciuni, furt şi nu-i fac nimănui nici un rău. Sunt sinceri şi consecvenţi - vorbesc ceea ce gândesc şi fac ceea ce promit.

Ei dau dovadă de respect

Sunt plăcuţi în comunicare, toleranţi, au maniere frumoase. îi apreciază pe alţi oameni, au respect faţă de averea străină. Se conduc după următoarea regulă: „Comportă-te cu alţii aşa, cum ai dori să se comporte cu tine”.

Ei sunt responsabili

La ei autocontrolul e la cel mai înalt nivel, înainte de a spune sau de a face ceva, caută să analizeze posibilele consecinţe. îşi asumă responsabilitatea pentru deciziile lor şi nu condamnă pe alţi oameni sau dau vina pe circumstanţe. întotdeauna încearcă să îndeplinească ceea, ce au promis, chiar dacă nu întotdeauna se primeşte aşa cum a fost planificat.

Ei sunt echitabili

întotdeauna procedează conform regulilor şi conştiinţei. Sunt deschişi, gata să asculte şi să ia în considerare interesele tuturor părţilor. Nimănui nu dă avantaj, nu acţionează după stereotipuri, nu au o atitudine premeditată, se pronunţă împotriva discriminării.


Ei sunt grijulii

Sunt compătimitori, manifestă grijă faţă de alţi oameni, se interesează de treburile acestora, sunt întotdeauna gata să-şi ajute rudele, prietenii, vecinii, precum şi pe alţi oameni care au nevoie de aceasta.

Ei sunt cetăţeni buni

Respectă legea, normele etice, se conduc după valorile morale general umane şi nu stau într-o parte de problemele importante ale societăţii - apără libertăţile democratice, drepturile omului, îi preocupă viitorul planetei. Deseori lucrează nu pentru venit material, ci pentru idee, participă la mişcarea de voluntari.

Amintiţi-vă de un om real, personaj literar sau de un erou din film, care poate deveni un exemplu de urmat. Pe rând povestiţi despre el, numind trăsăturile pozitive ale caracterului lui.

In Internet priviţi video „Binele se întoarce”.

Amintiţi-vă cazuri din viaţa voastră, care pot fi numite „Binele se întoarce”. Povestiţi despre ele clasei.

Valorile - baza caracterului

Caracterul este oglinda sufletului, o reflectare a concepţiei de viaţă, a valorilor şi experienţei de viaţă. Valorile sunt ceea ce noi considerăm important pentru sine, în corespundere cu care apreciem totul ce se petrece cu noi. Ele ne dau posibilitate să deosebim binele de rău, utilul de inutil, ceea ce este corect — de ceea ce este incorect. Valorile influenţează asupra faptului ce gândim şi simţim, ele servindu-ne ca o busolă în viata noastră.

1. Desfăşuraţi un brainstorming şi numiţi nu mai puţin de cinci valori şi notaţi-le în caiete după modelul din tabelul 8.

2. Stabiliţi scara de valori personale. Pentru aceasta:

• alegeţi din această listă cea mai mare valoare şi o notati sub numărul 1 în tabelul 8;

• la fel alegeţi cea mai mare valoare şi o notaţi sub numărul 2;

• şi aşa mai departe până la sfârşitul listei.

3. Clarificaţi rating-ul valorilor clasei voastre (pentru aceasta suma ratingurilor individuale pentru fiecare valoare împărţiţi la numărul de elevi). Notaţi rezultatul după modelul din tabelul 8.

Tabelul 8

Valorile supreme şi calitatea vieţii

în decursul istoriei sale omenirea a elaborat valorile morale supreme. Ele mai sunt numite şi valori general umane, universale sau valori adevărate. Experienţa multor generaţii şi cercetările ştiinţifice demonstrează destul de convingător că atunci, când oamenii în viaţa lor se conduc după asemenea valori şi formează trăsăturile respective ale caracterului, de obicei ei ating cel mai înalt nivel al calităţii vieţii.

Ce prezintă adevăratele valori şi cum influenţează ele asupra calităţii vieţii - toate acestea au fost cercetate de Darrel Franken, savant din SUA. El si-a pus drept scop:

• să clarifice care valori morale sunt cele mai importante pentru sănătate şi succesul în viaţă;

• să stabilească dacă este o legătură între ele şi indicii calităţii vieţii.

Cercetările au durat 10 ani. Sondajele au fost efectuate de nouă profesori de la universităţile de frunte din SUA. La ele au participat 1800 de persoane din patru ţări ale lumii. în lista generală au fost introduse 342 valori morale, iar calitatea vieţii a fost apreciată după 300 de parametri.

în rezultatul prelucrării statistice a anchetelor au fost menţionate 13 valori, care cel mai mult influenţează asupra calităţii vieţii (des. 33). S-a constatat că valorile universale 1-9 întru totul coincid cu cele promovate de religiile din lume.


1. Iubirea, prietenia (sociabilitatea în locul izolării).

2. Optimismul (bucuria vieţii în locul necredinţei).

3. Dorinţa de pace (colaborarea în locul conflictului).

4. Toleranţa (respectul în locul intoleranţei).

5. Fineţea (empatia în locul indiferenţei).

6. încrederea (simţul securităţii în locul suspiciunii).

7. Generozitatea sufletească (altruismul în locul egoismului).

8. Demnitatea (asertivitatea în locul agresivităţii şi pasivităţii).

9. Autocontrolul (autocontrolul în locul impulsivităţii).

10. Autostima (încrederea în locul simţului mizerabil).

11. Comunicarea (comunicativitatea în locul timidităţii).

12. Influenţa (calitatea de lider în locul subordonării).

13. Autonomia (independenţa în locul dependenţei).

De asemenea, s-a demonstrat că oamenii, care împărtăşesc valorile general umane, au atins cel mai înalt nivel al calităţii vieţii după mulţi indici:

• sănătatea, mai sus de nivelul mediu;

• o viaţă mai puţin stresată;

• mai multă încredere în sine;

• o viaţă familială stabilă;

• influenţa, mai mare decât nivelul mediu;

• nivelul înalt al bunăstării financiare;

• simţul autorespectului şi al sensului vieţii.

Şi, dimpotrivă, ignorarea valorilor supreme este legată de probleme, stresuri, riscul consumării substanţelor psihoactive, simptomele diferitor boli, ruinarea relaţiilor, simţul neputinţei şi fricii pentru viitor.

Un rol important în viaţa omului joacă caracterul. El se manifestă în relaţiile omului cu cei din preajmă şi în faptele lui.

Oamenii cu caracter bun au trăsături comune: demonstrează respect, inspiră încredere, ei sunt echitabili, grijulii şi buni cetăţeni.

Valorile înseamnă ceea ce considerăm că este important pentru noi, cu ele comparăm totul ce are loc în viata noastră.

în decursul istoriei sale omenirea a elaborat valori morale supreme. Ele mai sunt numite general umane.

Oamenii, care împărtăşesc valorile general umane, ating nivelul suprem al calităţii vieţii după mulţi indici.

 

Source: Manual de Bazele sănătăţii pentru clasa a 9 Beh, Voronţova

 


^