mozok.click » Bazele sănătăţii » Formarea relaţiilor sănătoase
Інформація про новину
  • Переглядів: 651
  • Автор: admin
  • Дата: 3-04-2018, 13:24
3-04-2018, 13:24

Formarea relaţiilor sănătoase

Категорія: Bazele sănătăţii

In acest paragraf:

• veţi afla despre rolul relaţiilor sănătoase în viaţa omului;

• veţi lua cunoştinţă de principiile formării relaţiilor sănătoase;

• veţi conştientiza valoarea prieteniei si relaţiilor cordiale cu părinţii.

COMUNICAREA SI RELAŢIILE

Când oamenii fac cunoştinţă, comunică, trăiesc şi învaţă împreună, între ei apar relaţii: familiale, prieteneşti, de afaceri sau romantice.

Unele relaţii se formează la dorinţele noastre, altele - indiferent dacă dorim sau nu dorim aceasta. Exemple de relaţii - tatăl şi fiul, profesorul şi elevul, fratele şi sora.

Dacă între oameni s-au stabilit relaţii binevoitoare (sănătoase), ei simt necesitatea în comunicare şi se întristează, fiind nevoiţi să se despartă. Pentru relaţii nesănătoase sunt caracteristice suspiciunea, egoismul, dorinţa de a ţine sub control şi a supune.Relaţiile sănătoase sunt o chezăşie a vieţii fericite si de succes. Oamenii de stiintă au demonstrat că ele contribuie

la micşorarea numărului de stresuri si boli, la creşterea popularităţii şi încrederii în sine. In viaţa matură asemenea relaţii ajută la obţinerea autorităţii, atingerea unui nivel înalt al bunăstării financiare, stabilităţii în viaţa familială, autorespec-tului si la conştientizarea sensului vieţii.

Se întâmplă aceasta din cauză că oamenii, între care s-au stabilit relaţii sănătoase, îşi satisfac mai bine necesităţile, se realizează pe deplin, mai uşor depăşesc greutăţile şi soluţionează problemele.

1. Scrieţi un anunţ: „Caut un prieten”. Arătaţi în el interesele voastre şi calităţile personale atrăgătoare pentru alţii, precum şi ceea ce căutaţi la prieteni.

2. Citiţi pe rând anunţurile şi împărtăşiţi-vă impresiile

• Care anunţ vi s-a părut mai interesant?

• La care anunţ sunteţi gata să răspundeţi?

1. Citiţi poezia „încrederea” de Lina Kostenko.

2. Ce, în opinia voastră, contribuie la apariţia încrederii? Şi ce o poate ruina?

3. Numiţi alţi indici ai relaţiilor sănătoase (sinceritatea, stima, responsabilitatea, simţul securităţii...).

4. Chibzuiţi ce înseamnă aceşti indici (de exemplu, stima — acceptarea prietenilor aşa cum sunt ei; simţul siguranţei - a nu avea frică să-ţi deschizi sufletul în faţa prietenului...).

încrederea

Lina Kostenko

Formarea relaţiilor sănătoase

Principiile formării relaţiilor sănătoase sunt deschise de formula a trei „C”.

Relaţiile cu vârstenii

Adolescenţilor le place să comunice cu vârstenii. Potrivit calculelor psihologilor, ei folosesc pentru aceasta o treime din timpul pe care îl au la dispoziţie. Şi aceasta nu este de mirare, doar în comunicare cu prietenii adolescenţii obţin o experienţă emoţională de nepreţuit şi îşi satisfac multe necesităţi: privind siguranţa, stima, apartenenţa la grup. Apartenenţa la o companie de vârsteni îi învaţă pe aceştia să atingă un anumit statut social, să-l susţină şi să-şi dezvolte deprinderile sociale: iscusinţa de a fi membru al echipei, de a-şi apăra poziţia, de a găsi echilibrul intereselor personale si dorinţelor altor oameni.


 

Comunicarea cu vârstenii este una din principalele surse de informaţii pentru adolescenţi. Cele mai răspândite teme pentru discuţii sunt noutăţile sportive şi muzicale, cărţile şi filmele, noutăţile tehnice şi relaţiile cu persoane de sex opus.

O însemnătate deosebită capătă prietenia - relaţii care se bazează pe interese comune, deschidere reciprocă, încredere şi fidelitate unul faţă de altul, disponibilitatea de a sări în ajutor.

Spre deosebire de cunoscuţi, prietenii mai mult apreciază individualitatea. Pe un membru obişnuit al companiei îl poate înlocui altcineva şi aproape că nu se va schimba nimic. Prietenul este considerat drept o comoară unică. Prietenii de şcoală deseori păstrează relaţiile în decursul întregii vieţi.

Majoritatea oamenilor îşi aleg prieteni între cei care se aseamănă cu ei: după vârstă, nivelul intelectului, valorile vitale, interesele. Mitul despre aceea că oamenii cu caractere diferite se atrag unul spre altul, demult a fost dezminţit de cercetările ştiinţifice. Fac excepţie şi nu este o regulă cazurile de simpatie reciprocă între oameni absolut diferiţi.

Relaţiile cu părinţii

La vârsta adolescenţei relaţiile între părinţi şi copii se complică. Neînţelegerile între ei sunt atât de însemnate, încât au chiar o denumire specială - „conflictul generaţiilor”.

Părinţii şi copiii trăiesc în acelaşi timp şi spaţiu, însă modelele despre lume ale lor sunt foarte diferite.

Adolescenţii nu se prea interesează de problemele, care îi preocupă pe cei în vârstă, deoarece pentru înţelegerea acestor probleme lor nu le ajunge experienţă de viaţă. Iar ceea ce îi preocupă mai mult de adolescenţi, pentru părinţi nu e chiar atât de important.

O astfel de atitudine a părinţilor este caracteristică pentru toate timpurile şi popoarele. Un vestit psiholog a menţionat cu ironie: „Este interesant faptul că de la o generaţie la alta copiii sunt tot mai răi, iar părinţii tot mai buni. De aici reiese, că din copii răi cresc părinţi buni”.

In realitate, relaţiile cordiale şi sincere cu părinţii sunt unele dintre cele mai importante necesităţi şi valori vitale. De ele au nevoie oamenii la orice vârstă, cu atât mai mult la vârsta adolescenţei, când adolescentul nu este gata pentru viaţa de sine stătătoare.

Vă maturizaţi şi unele necesităţi ale voastre se schimbă. Bunăoară, doriţi să petreceţi mai mult timp cu prietenii sau singuri să vă alegeţi îmbrăcămintea. Pentru a-i ajuta pe părinţi să vă înţeleagă mai bine necesităţile, amintiti-vă de cunoscuta afirmaţie: „Relaţiile sunt o stradă cu circulaţia în ambele sensuri” şi asumaţi-vă o parte din responsabilitate pentru calitatea relaţiilor voastre cu părinţii.

Pentru a clarifica aşteptările celor maturi şi regulile, care există în familia voastră, solicitati-le un interviu membrilor maturi ai familiei. 


Pentru aceasta:

• alegeţi timpul şi locul, convenabile pentru toţi;

• mulţumiţi-le maturilor pentru că au căzut de acord să acorde interviu;

• spuneţi că aceasta va fi interesant şi util pentru voi toţi;

• folosiţi deprinderile verbale şi neverbale de comunicare eficientă (des. 39 din pag. 147);

• întrebaţi dacă interviul poate fi imprimat, deoarece aceasta va da posibilitate să chibzuiţi asupra cuvintelor lor (pregătiţi totul pentru imprimare — stilou şi hârtie sau dictafon);

• folosiţi-vă de întrebările de pe fişa pentru interviu (pag. 154) şi adăugaţi la ele şi întrebările voastre;

• în timpul interviului clarificaţi detaliile şi momentele neînţelese. Pentru aceasta puneţi întrebări, care cer un răspuns mai larg: „Dar ce-a fost mai departe? Despre aceasta, vă rog să povestiţi mai detaliat”. „Puteţi da exemple?”;

• mulţumiţi-le maturilor pentru interviu, chibzuiţi asupra celor spuse de ei.

Relaţiile înseamnă legăturile între oameni, care se cunosc bine unul pe altul.

Relaţiile sănătoase se bazează pe respect reciproc, încredere, atitudine grijulie şi onestitate.

Comunicarea cu vârstenii este una dintre principalele surse de informaţii pentru adolescenţi.

Relaţiile cordiale si sincere cu membrii familiei

sunt unele dintre principalele necesităţi şi valori vitale. Ele sunt necesare omului la orice vârstă, cu atât mai mult la vârsta adolescentei, când adolescentul nu este gata pentru viaţa de sine stătătoare.

 

Source: Manual de Bazele sănătăţii pentru clasa a 9 Beh, Voronţova

 


^