mozok.click » Географія » Підручник Географія 9 клас Масляк, Капіруліна читати онлайн (нова програма 2017)
Інформація про новину
 • Переглядів: 14850
 • Автор: admin
 • Дата: 24-08-2017, 21:49
24-08-2017, 21:49

Підручник Географія 9 клас Масляк, Капіруліна читати онлайн (нова програма 2017)

Категорія: Географія, Підручники

Підручник Географія 9 клас Масляк поглиблений рівень

 Рік видання: 2017

 Видавництво: Ранок

 Автори: П. О. Масляк, С. Л. Капіруліна


Читати Онлайн Підручник Географія 9 клас Масляк поглиблений рівень 

 Зміст

 1. Об'єкти вивчення економічної і соціальної географії світу. Прост ...
 2. Тенденції розвитку сучасного світу. Роль географії в територіальн ...
 3. Географічне середовище. Взаємодія суспільства й природи в географ ...
 4. Поняття про природно-ресурсний потенціал, його оцінка у світі та ...
 5. Світові природні ресурси. Карти світових природних ресурсів
 6. Природокористування на сучасному етапі, його наслідки. Шляхи збер ...
 7. Динаміка кількості населення світу, його відтворення. Механічний ...
 8. Вікова і статева структура населення
 9. Мовний та етнічний склад населення
 10. Релігія як явище культури. Світові та національні релігії
 11. Розміщення населення. Найбільш заселені регіони та країни світу
 12. Міське населення світу
 13. Сільське населення світу
 14. Зайнятість населення в країнах різних типів
 15. Проблеми зайнятості, безробіття. Рівень і якість життя населення
 16. Світове господарство. Особливості та тенденції розвитку світового ...
 17. Міжнародний поділ праці та господарська спеціалізація. Економічна ...
 18. Структура світового господарства. Світове господарство в період н ...
 19. Значення промисловості в сучасному світовому господарстві
 20. Паливно-енергетичний комплекс світу
 21. Географія машинобудування світу
 22. Географія металургії, хімічної та лісохімічної галузей світу
 23. Географія легкої і харчової промисловості світу
 24. Основні промислові регіони та центри світу
 25. Соціально-економічне значення сільського господарства
 26. Структура світового сільського господарства, обсяги виробництва, ...
 27. Найголовніші райони землеробства і тваринництва світу
 28. Роль галузей сфери послуг у соціально-економічному розвитку суспі ...
 29. Географія основних видів транспорту світу
 30. Географія зовнішньої торгівлі
 31. Географія фінансово-кредитної сфери. Основні фінансові центри сві ...
 32. Географія міжнародного туризму. Головні туристичні райони світу
 33. Поняття про постіндустріальне суспільство
 34. Інтеграційні галузеві та регіональні економічні організації
 35. Економічна інтеграція та Україна
 36. Політична карта світу у XX та XXI ст. Класифікація країн за держа ...
 37. Геополітичне становище країн і регіонів
 38. Міжнародні політичні організації
 39. Класифікація країн за типом господарської системи та рівнем соціа ...
 40. Показники рівня розвитку країн. Основні відмінності між розвинени ...
 41. Загальна характеристика країн із розвиненою економікою
 42. Розвинені країни Європи. Загальна характеристика
 43. Економіко-географічна характеристика Німеччини
 44. Економіко-географічна характеристика Франції
 45. Економіко-географічна характеристика Італії
 46. Японія — розвинена країна Азії
 47. Північна Америка. Загальні та внутрішньорегіональні відмінності. ...
 48. Сполучені Штати Америки
 49. Канада
 50. Австралія — країна переселенського капіталізму
 51. Диференціація країн, що розвиваються
 52. Нафтодобувні країни
 53. Малі острівні країни. Найменш розвинені країни
 54. Гігант «третього світу» - Китай
 55. Індія
 56. Бразилія
 57. Нові індустріальні країни
 58. Росія
 59. Білорусь
 60. Молдова
 61. Польща
 62. Країни-сусіди України із Центральної Європи: Словаччина, Румунія, ...
 63. Сусіди та партнери України: Грузія, Туреччина
 64. Особливості відносин між країнами в умовах глобалізації
 65. Геополітика. Глобальні, регіональні та субрегіональні міжнародні ...
 66. Місце України у світі
 67. Міжнародне співробітництво з країнами-сусідами та країнами-членам ...
 68. Світова природна і культурна спадщина в Україні. Культурні зв'яз ...
 69. Поняття про глобальні проблеми людства
 70. Проблема війни і миру
 71. Демографічна та продовольча проблеми
 72. Енергетична і сировинна проблеми
 73. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються
 74. Словник понять і термінів з географії за 9 клас
 75. Додатки до підручника Географія 9 клас Масляк, Капіруліна (поглиб ...

Шановні дев'ятикласниці та дев'ятикласники!

Наші уявлення про навколишній світ формує кожна наукова дисципліна. Цілісні уявлення про природу нашої планети, людське суспільство, образ певної території дає географія. Її роль у системі наук унікальна. Наукові дослідження переконливо довели, що географія — єдина наука, яка об’єднує багатогранні знання про природу Землі та життєдіяльність людей.

Якщо зараз ви тримаєте в руках цей підручник, отже, ви зробили свідомий вибір щодо поглибленого вивчення географії. Цей вибір, імовірно, пов’язаний із подальшою професійною діяльністю, що матиме географічну складову.

Минулого навчального року ви вивчали географію України, досліджували багатства, якими наділила її природа, знайомилися із закономірностями формування, розвитку та розміщення населення й господарства.

Із плином часу ви дорослішаєте, розширюється та поглиблюється коло ваших інтересів. Дорослішим і глибшим стає світ, який вас оточує, і світ географії також. Ви, мабуть, помітили, що на зміну красномовним описам природи на уроках географії минулого навчального року прийшли аналітичні огляди, подорожі, робота зі статистичними довідковими матеріалами, враження від мальовничих пейзажів довкілля змінилися на визначення способів їх збереження та примноження.

У 9 класі ви розпочинаєте вивчення шкільного географічного курсу «Економічна і соціальна географія світу». Знання, здобуті під час вивчення попередніх курсів географії, стануть вам у пригоді цього навчального року. Ви отримаєте уявлення про політичну карту, дізнаєтеся про динаміку кількості населення світу, актуальні проблеми людства, основи соціально-економічних відносин між країнами, шляхи розвитку світового господарства тощо.

Цей підручник відрізняється від його попередників, так само як доросле життя відрізняється від дитинства. І йдеться не лише про появу іншої назви курсу — «Економічна і соціальна географія світу». Річ у тім, що саме ця навчальна книга допоможе вам бути обізнаними щодо найважливіших викликів сучасного життя — глобальних проблем економіки, науки, суспільства.

Навіть тим, хто добре підготовлений завдяки попереднім курсам географії, спочатку нелегко буде зрозуміти та проникнути в суть питань, які вивчає новий шкільний курс географії. Щоб допомогти вам у цьому, і був створений цей підручник. Тож ознайомимося, як із ним працювати.

Весь матеріал підручника представлений трьома розділами. У першому подається загальна економіко-географічна характеристика сучасного світу — проблеми народонаселення, різноманіття природних ресурсів, загальні закономірності світового господарства, що віддзеркалює політичну ситуацію в різних куточках політичної карти світу. На сторінках другого розділу підручника ви познайомитеся з окремими регіонами та країнами світу. Третій розділ відображає особливості міжнародних відносин сучасного світу, у тому числі України.


^