mozok.click » Біологія » Міні-конспект до підручника Біологія 9 клас К. М. Задорожний 2017 року читати онлайн
Інформація про новину
  • Переглядів: 18893
  • Автор: admin
  • Дата: 7-08-2017, 14:12
7-08-2017, 14:12

Міні-конспект до підручника Біологія 9 клас К. М. Задорожний 2017 року читати онлайн

Категорія: Біологія, Розробки уроків

 Рік видання: 2017

 Автор: К. М. Задорожний, Уварова І. О.

 Видавництво: Ранок


Читати онлайн міні-конспект до підручника
Біологія 9 клас К. М. Задорожного

  

Зміст

 

Календарно-тематичний план з біології за 9 клас

1. Вступ. Біологія як наука. Предмет біології, її основні га ...

2. Хімічний склад клітини та біологічні молекули. Вода та її ...

3. Органічні молекули. Біологічні макромолекули — біополімер ...

4. Білки, їхня структурна організація та основні функції

5. Ферменти, їхня роль у клітині

6. Вуглеводи

7. Ліпіди

8. Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спад ...

9. АТФ. Поняття про перетворення енергії та реакції синтезу ...

10. Узагальнюючий урок з тем «Вступ» і «Хімічний склад кліти ...

11. Структура клітини (6 годин). Методи дослідження клітин, ...

12. Структура еукарютичної клітини: клітинна мембрана

13. Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма, основні клі ...

14. Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма, основні клі ...

15. Ядро, його структурна організація та функції

16. Типи клітин та їх порівняльна характеристика: прокаріоти ...

17. Принципи функціонування клітини (6 годин). Обмін речовин ...

18. Біохімічні механізми дихання

19. Фотосинтез: світлова та темнова фази

20. Хемосинтез

21. Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та орган ...

22. Підсумкова контрольна робота з тем «Структура клітини» т ...

23. Збереження та реалізація спадкової інформації (10 годин) ...

24. Будова генів і основні компоненти геномів про- та еукарі ...

25. Транскрипція. Основні типи РНК

26. Генетичний код. Біосинтез білка

27. Подвоєння ДНК. Репарація пошкоджень ДНК

28. Ділення клітин: клітинний цикл, мітоз та мейоз. Рекомбін ...

29. Статеві клітини та запліднення

30. Закономірності індивідуального розвитку

31. Закономірності індивідуального розвитку

32. Узагальнюючий урок з теми «збереження та реалізація спад ...

33. Закономірності успадкування ознак (11 годин). Класичні м ...

34. Закони Менделя

35. Ознака як результат взаємодії генів

36. Поняття про зчеплення генів і кросинговер

37. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю

38. Форми мінливості

39. Форми мінливості

40. Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій

41. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування

42. Сучасні методи молекулярної генетики

43. Узагальнюючий урок з теми «закономірності успадкування о ...

44. Еволюція органічного світу (7 годин). Популяції живих ор ...

45. Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін

46. Механізми видоутворення

47. Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна. Роль п ...

48. Еволюція людини. Етапи еволюції людини

49. Світоглядні та наукові погляди на походження й історични ...

50. Узагальнюючий урок з теми «еволюція органічного світу»

52. Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукар ...

53. Огляд основних еукаріотичних таксонів

54. Узагальнюючий урок з теми «біорізноманіття»

55. Надорганізмові біологічні системи (7 годин). Екосистема. ...

56. Харчові зв'язки, потоки енергії та колообіг речовин в е ...

57. Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори

58. Стабільність екосистем та причини їх порушення

59. Біосфера як цілісна система

60. Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охоро ...

61. Підсумкова контрольна робота з теми «надорганізмові біол ...

62. Біологія як основа біотехнології та медицини (6 годин). ...

63. Поняття про селекцію

64. Огляд традиційних біотехнологій

65. Основи генетичної та клітинної інженерії

66. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і ме ...

67. Генетично модифіковані організми

68. Узагальнюючий урок з теми «біологія як основа бютехнолог ...

69. Основні загальні властивості живих систем


Посібник складається з міні-конспектів уроків та календарного планування.

Міні-конспекти являють собою рекомендації вчителям щодо проведення уроків біології, які дозволять ефективно спланувати заняття.

Рекомендації до кожного уроку містять:

  • мету уроку;
  • рекомендований тип уроку;
  • компетентності, які формуються в учнів;
  • дидактичні й розвивальні завдання уроку та засоби їх реалізації (посилання на відповідні параграфи, завдання й запитання підручника).

Посилання в посібнику подані на підручник «Біологія. 9 клас» автора К. М. Задорожного (видавництво «Ранок», 2017 р.).

У вкладиші до міні-конспектів розміщене календарне планування, яке можна відділити від основного посібника та користуватися ним окремо. Учитель може самостійно позначити в ньому дату проведення уроку, домашні завдання, а також робити свої нотатки відповідно до власного бачення послідовності викладу матеріалу окремих тем.


^