mozok.click » Біологія » Урок 64. Огляд традиційних біотехнологій
Інформація про новину
  • Переглядів: 1513
  • Автор: admin
  • Дата: 7-08-2017, 10:02
7-08-2017, 10:02

Урок 64. Огляд традиційних біотехнологій

Категорія: Біологія, Розробки уроків

Мета: сформувати поняття «біотехнологія»; ознайомити з традиційними біотехнологіями, їхніми основними завданнями, методами та напрямками сучасного використання; розкрити значення біотехнологій для людства; формувати уявлення про практичне застосування біологічних знань; розвивати увагу, уяву, пам’ять, логічне мислення, мову, уміння порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; виховувати ціннісне ставлення до всього живого, інтерес до біології; формувати науковий світогляд, розширювати кругозір учнів.

Обладнання: фотографії біотехнологічних процесів та продуктів біотехнології.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Місце уроку в навчальній темі: поточний.

Міжпредметні зв'язки: основи здоров’я, історія, фізика, хімія, економіка.

Компетентності, які формуються в учнів: уміння вчитися, спілкуватися державною мовою, соціальна, комунікативна, загальнокультурна, здоров’язбережувальна, підприємницька, науково-природнича, історична. 

Дидактичні й розвивальні завдання та способи їх реалізації на різних етапах уроку

Етап уроку

Завдання

Реалізація завдання

Актуалізація опорних знань

Актуалізувати знання учнів про способи використання домашніх тварин і культурних рослин

Обговорення питань на початку § 55

Вивчення нового матеріалу

Сформувати поняття «біотехнологія»; ознайомити з основними завданнями біотехнології; формувати уявлення про практичне застосування біологічних знань

Опрацювання тексту та малюнка § 55, словникова робота

Ознайомити з традиційними біотехнологіями, їхніми основними завданнями, методами та напрямками сучасного використання; розкрити значення біотехнологій для людства; формувати уявлення про практичне застосування біологічних знань

Опрацювання тексту та малюнка § 55

Закріплення вивченого матеріалу

Поглибити й закріпити знання про традиційні біотехнології

Запитання 2, 6 після

§ 55

Підбиття підсумків

Узагальнити знання учнів про біотехнології

Запитання 1 після

§ 55

Домашнє завдання

Удосконалювати знання про напрямки та значення біотехнологій

Опрацювати § 55, завдання 7 — письмово

 

 

Це матеріал з міні-конспекта уроків до підручника Біологія 9 клас К. М. Задорожний 

 


^