mozok.click » Основи здоров'я » Природа та види емоцій. Поняття емоційної зрілості
Інформація про новину
  • Переглядів: 5982
  • Автор: admin
  • Дата: 31-08-2017, 18:22
31-08-2017, 18:22

Природа та види емоцій. Поняття емоційної зрілості

Категорія: Основи здоров'я

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Мама попросила дев'ятикласницю Оксану купити хліба якраз тоді, коли та була захоплена іншою справою. Оксана образилася на маму. Вона сходила в магазин, але потім до кінця дня була в поганому настрої, нічого не робила, пізно лягла спати й довго не могла заснути. У чому її проблема? Що б ви порадили Оксані?

Природа та види емоцій

Можливо, вам іноді зауважували, що ви надмірно емоційні, тому що бачили, як на стадіоні ви радісно кричали «Го-о-о-о-о-л!» або були на уроках мовчазними і відчуженими. Але що означає слово «емоційний»? І коли емоції бувають зайвими?

Слово «емоція» походить від латинського emoveo — «хвилювати, збуджувати». Так, емоція виникає саме тоді, коли нас щось хвилює. Емоція — це особливий стан, що виявляється в переживанні тих чи інших подій, але в тому разі, якщо ці події є для нас важливими, значущими. Емоції можуть бути викликані не тільки реальними подіями, але й уявними.

Механізм виникнення емоцій тісно пов’язаний з потребами й мотивами. Усе, що сприяє задоволенню потреб і досягненню цілей, створює позитивні емоції: натхнення, радість, інтерес. Ситуації, що перешкоджають реалізації потреб і цілей, спричиняють негативні емоції: незадоволення, смуток, розачарування, тривогу.

Емоційні переживання супроводжують нас у повсякденному житті в процесі стосунків з іншими людьми, спілкуванні, пізнанні. Існує навіть особлива сфера людської діяльності, що безпосередньо спрямована до емоцій і почуттів,— це мистецтво.Роль емоцій у житті людини складно переоцінити, оскільки вони виконують важливі функції. Регулювальна функція полягає в тому, що емоції беруть участь у мотивації поведінки людини, можуть спрямовувати й регулювати її. Утім, трапляються ситуації, коли емоції переважають над розумом. Емоції свідчать про психічний і фізичний стан людини. Завдяки емоціям ми краще розуміємо одне одного — це комунікативна функція емоцій. Захисна функція полягає в тому, що емоція є швидкою реакцією, яка може захистити людину в небезпечній ситуації.

Виділяють такі види емоцій: позитивні, нейтральні, негативні й амбівалентні. Емоційна амбівалентність (подвійність) виявляється в одночасних позитивних і негативних емоціях людини.

Емоції — це особистісний стан людини, вони пов’язані з фізіологічними особливостями, певним життєвим досвідом, культурним рівнем та іншими характеристиками кожної людини. З огляду на це, іноді люди можуть не розуміти й не поділяти наших емоцій.

Емоції суб’єктивні. Одна й та сама ситуація може викликати в різних людей різні, іноді протилежні, емоції.

Чому в одних людей осінь з її яскравими барвами, можливістю прогулятися осіннім парком викликає задоволення й натхнення, а інші сприймають осінь як пору згасання природи і відчувають пригніченість і самотність?


Залежно від ситуації й індивідуальних особливостей емоції можуть по-різному впливати на поведінку людини. Наприклад, горе у слабкої людини може спричинити апатію й бездіяльність, а сильна людина буде шукати розраду в роботі й творчості.

Треба враховувати, що негативні емоції, наприклад гнів, тривога, ненависть, заздрість тощо, мають шкідливий вплив на здоров’я, можуть призвести до депресій і неврозів. Тому не дозволяйте таким емоціям панувати над вами, намагайтеся якомога швидше перейти в позитивний емоційний стан.

Знайдіть необхідну інформацію і дайте відповідь на запитання. Арі-стотель уважав, що емоції — це особлива форма пізнання світу. Чи згодні ви з ним? Поясніть свою думку.

Поняття емоційної зрілості

Емоційна зрілість — це вміння керувати своїми емоціями та виявляти їх у тій формі, що прийнятна в суспільстві. Вона має велике значення для збереження здоров’я й досягнення професійного успіху. Набуваючи життєвого досвіду, ми поступово стаємо емоційно врівноваженими, емоційно зрілими.

Емоційно зріла людина спокійно сприймає критику, неупереджено оцінює свої позитивні й негативні риси. Вона не звинувачує у своїх невдачах усіх, окрім себе. Емоційна зрілість дає можливість присто-

суватися до змін, не впадати в розпач, якщо ваші плани руйнуються, спокійно йти назустріч чомусь новому. Це особливо важливо, якщо людина вимушена змінювати місце проживання, роботу, професію.


Емоційно зріла людина відкрита для спілкування, вона здатна приймати й любити людей такими, якими вони є, з усіма їхніми перевагами й недоліками. Емоційна зрілість дає змогу усвідомлювати свої емоції, розрізняти їх (що саме я відчуваю і чому), регулювати свій емоційний стан. Емоційна зрілість також дає можливість розділяти свої та чужі емоції, усвідомлювати вплив емоцій на себе й інших людей, правильно реагувати на емоції інших людей і виявляти свої.

Знайдіть необхідну інформацію і виконайте завдання. Як ви сприймаєте критику? Чи зачіпає ваше самолюбство, коли говорять про те, що ви щось робите неправильно? Які емоції у вас виникають у цьому разі? Як ви їх виявляєте? Проаналізуйте свої відповіді й зробіть висновок.

Більше про емоції ви можете прочитати в додатковому матеріалі до параграфа на сайті.

Опорні точки. Емоції — це особливий стан, що виявляється в переживанні тих чи інших значущих подій. Емоції виконують важливі функції: регулювальну, комунікативну, захисну. Психологи виділяють різні види емоцій: позитивні, нейтральні, негативні й амбівалентні. Із віком людина стає емоційно зрілою, що має велике значення для збереження здоров'я та досягнення професійного успіху.

Запитання для повторення й обговорення

I рівень

1. Які існують види емоцій?

2. Наведіть приклади позитивних емоцій.

3. Що таке емоційна зрілість?

II рівень

4. Які функції виконують емоції в нашому житті?

5. Чи можуть емоції виникати під впливом уявних подій? Чому?

6. Чим відрізняються емоції й почуття?

III рівень

7. У чому виявляється емоційна амбівалентність?

8. Чому емоції можуть по-різному впливати на поведінку людей?

9. Дайте характеристику емоційно зрілої людини.

IV рівень

10. Доведіть, що емоції є одним з регуляторів психічного життя людини.

11. Чому емоційні переживання пов'язані з усіма сферами життя людини?

12. Доведіть, що музика спрямована безпосередньо до наших емоцій.

 

Це матеріал з підручника Основи здоров'я 9 клас О. В. Тагліна

 


^