mozok.click » Біологія » Підручник Біологія 9 клас Межжерін читати онлайн (нова програма 2017)
Інформація про новину
 • Переглядів: 3735
 • Автор: admin
 • Дата: 27-11-2017, 04:59
27-11-2017, 04:59

Підручник Біологія 9 клас Межжерін читати онлайн (нова програма 2017)

Категорія: Біологія, Підручники

 Рік видання: 2017

 Видавництво: Підручники і посібники

 Автори: С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна


Читати Онлайн Підручник Біологія 9 клас Межжерін

  

Зміст

 

 1. Біологія як система наук. Рівні організації біологічних систем
 2. Хімічні елементи, які входять до складу живих організмів
 3. Прості органічні речовини клітини. Ліпіди — органічні сполуки, що ...
 4. Біологічні макромолекули — біополімери. Вуглеводи
 5. Амінокислоти і білки
 6. Різноманіття білків. Ферменти — біологічні каталізатори
 7. Нуклеїнові кислоти та нуклеотиди
 8. Будова ДНК
 9. Мікроскопія та інші методи дослідження клітин
 10. Будова клітини. Клітинна мембрана та клітинна оболонка
 11. Цитоплазма та її основні складові
 12. Двомембранні органели. Цитоскелет
 13. Клітинне ядро, його будова та функції. Хромосоми та каріотип
 14. Різноманітність типів будови клітини. Клітинна теорія
 15. Метаболізм (обмін речовин і трансформація енергії) — одна з голов ...
 16. Енергетичний обмін, або розпад величезних молекул до найдрібніших ...
 17. Третій етап енергетичного обміну — клітинне дихання
 18. Фотосинтез — утворення органічних сполук за допомогою енергії сон ...
 19. Особливості метаболізму прокаріотних організмів: бродіння і хемос ...
 20. Спадкова інформація, гени та геном
 21. Матричний синтез: реплікація, транскрипція, трансляція
 22. Клітиний цикл: інтерфаза і мітоз
 23. Мейоз, або редукційний поділ клітин. Рекомбінація
 24. Статеві клітини та їх утворення
 25. Розмноження. Статевий процес і запліднення
 26. Індивідуальний розвиток, або онтогенез. Ембріональний розвиток тв ...
 27. Розвиток організму після народження
 28. Життєві цикли та їх різноманіття
 29. Генетика та її методи
 30. Генетична термінологія та символіка
 31. Досліди Грегора Менделя. Перший і другий закони Менделя
 32. Решітка Пеннета. Третій закон Менделя
 33. Взємодії генів
 34. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Кросинговер
 35. Стать з точки зору генетики. Успадкування ознак, зчеплених зі ста ...
 36. Мінливість організмів
 37. Теорія мутацій. Види мутацій і причини їх виникнення
 38. Генетика людини й медична генетика
 39. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвит ...
 40. Виникнення еволюційної теорії. Теорії Ж. Б. Ламарка та Ч. Дарвіна
 41. Докази реальності еволюції
 42. Синтетична теорія еволюції. Фактори еволюції
 43. Мікроеволюція. Вид і видоутворення
 44. Макроеволюція та її закономірності
 45. Еволюція і походження людини
 46. Система органічного світу
 47. Віруси: межа між живим і неживим
 48. Прокаріотні організми: бактерії та археї
 49. Головні групи еукаріотних організмів
 50. Екологія — наука про довкілля
 51. Екологічні фактори та їх дія на живі організми
 52. Популяція та її властивості. Біологічні адаптивні ритми
 53. Екологічна система
 54. Потоки речовини та енергії. Ланцюги живлення й трофічні рівні
 55. Динаміка та продуктивність екосистем
 56. Біосфера та біогеохімічні цикли
 57. Біосфера, її сучасний стан і збереження
 58. Одомашнення та селекція
 59. Біотехнології. Клітинна інженерія та клонування
 60. Генетична інженерія і трансгенні організми
 61. Сучасні біотехнології в медицині
 62. Спільні властивості живих систем
 63. Словник біологічних термінів за 9 клас

Шановні дев’ятикласники!

Для успішного сприйняття навчального матеріалу в підручнику передбачено спеціальні рубрики, позначені піктограмами.

Зверни увагу — у рубриці подано основні твердження, поняття тощо, які є обов’язковими для засвоєння.

Перевірте себе. Питання за змістом параграфа. Ця рубрика потрібна для перевірки рівня засвоєння основних положень вивченого.

Як ви вважаєте? Питання призначені для тих, хто хоче знати біологію глибше. Завдання складені так, щоб викликати цікавість, стимулювати фантазію та наукову інтуїцію.

Лабораторне дослідження, та лабораторна робоТа. Біологія — наука багато в чому експериментальна, тому лабораторне дослідження чи лабораторна робота допоможуть оволодіти навичками роботи з біологічними об’єктами.

Практична робота спрямована на вивчення проявів основних біологічних законів. Наприклад, задачі з генетики тренують уміння визначати, яке потомство народиться у батьків з відомими ознаками, а завдання з екології навчать встановлювати співвідношення між ланками ланцюга, що має назву «Життя».

Проект — це спроба провести самостійне наукове дослідження.

Тестові завдання дозволять вам краще засвоїти матеріал, підготуватися до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

Сподіваємося, вам буде цікаво.


^