mozok.click » Bazele sănătăţii » Viaţa ca proiect
Інформація про новину
  • Переглядів: 614
  • Автор: admin
  • Дата: 3-04-2018, 03:29
3-04-2018, 03:29

Viaţa ca proiect

Категорія: Bazele sănătăţii

în acest paragraf:

• veţi afla despre semnele unicităţii vieţii;

• vă veţi convinge despre necesitatea planificării propriei vieţi;

• veţi chibzui asupra menirii voastre;

• veţi formula împreună cu colegii de clasă misiunea clasei voastre.

Unicitatea vieţii omeneşti

1. întreprindeţi un brainstorming şi numiţi nu mai puţin de 10 indici ai vieţii.

2. Analizaţi care dintre ei sunt indici ai oricărei forme de viată, iar care numai ai vieţii omului.

Din punctul de vedere al fiziologiei nu există o diferenţă principială între viaţa omului şi cea a animalului. însă omul, spre deosebire de cel mai înţelept animal, are asemenea elemente ale conştiinţei ca limba, conştientizarea, fantezia, conştiinţa, libertatea voinţei şi orientarea spre un anumit scop.

Schimbul de informaţii între oameni se produce cu ajutorul limbii - sisteme de simboluri abstracte şi semne. în afară de comunicare, oamenii, spre

deosebire de animale, se folosesc de limbă pentru a învăţa şi a fixa noi cunoştinţe.

Un element al conştiinţei omului este

capacitatea de conştientizare. De exemplu, în această clipă vă puteţi privi parcă dintr-o parte şi „vedea” cum citiţi aceste rânduri, gândindu-vă de ce faceţi aceasta. Nici un animal nu este în stare de aceasta.O altă deosebire între om si animal constă în aceea că omul are fantezie. Datorită imaginaţiei vă puteţi transfera în viitor, să vă „vedeţi” după mulţi ani.

O componentă inalienabilă a conştiinţei umane este conştiinţa - capacitatea de a forma angajamentele morale şi a efectua cenzura internă.

Filozoful grec Aristotel (384-322 î.e.n.) considera că scopul adevărat al vieţii umane este fericirea, care se numeşte activitate. în activitatea sa omul se conduce de libertatea voinţei. Rândunica, bunăoară, poate face cuib, cârtiţa poate săpa intrări subterane, iar castorul - să dureze un

zăgaz. Fiecare dintre ei poate face numai ceea ce le dictează instinctele lor. Iar omul este capabil să facă orice: cuib, intrări subterane sau un zăgaz, e suficient să dorească aceasta.

Omul, spre deosebire de animal, este capabil să acţioneze cu un scop bine determinat. La început el modelează viitorul rezultat al activităţii sale în creier, iar cu timpul realizează în viaţă cele puse la cale. Omul îşi pune în faţă scopuri, le schimbă în dependenţă de noile închipuiri.

Prima creaţie, a doua creaţie

Totul ce facem, facem în două etape. Mai întâi proiectul (prima creaţie), iar cu timpul - realizarea lui (a doua creaţie). Calitatea celei de-a doua creaţii depinde de calitatea primei. Bunăoară, când oamenii construiesc casă, la început îşi imaginează cum va arăta ea în întregime şi chibzuiesc asupra fiecărui detaliu, deci, comandă proiectul arhitectonic şi desenele construcţiei. Aceasta se face mai înainte de turnarea fundamentului. Dacă cineva decide să neglijeze prima creaţie, din cauza refacerii construcţiei casa va costa cu mult mai scump, dar şi rezultatul va fi mai rău decât cel aşteptat.

Totul în viaţa noastră porneşte de la prima creaţie. Chiar un lucru mărunt (bunăoară, o lingură, un ac) este mai întâi de toate proiectat. De ce oamenii nu întotdeauna planifică minuţios principala lor creaţie - viaţa, de ce le permit altor oameni şi circumstanţelor să le decidă destinul?


 

De ce este important să-ţi planifici viaţa

Noi primim informaţiile din lumea înconjurătoare cu ajutorul organelor de simţ: vederea, auzul, atingerea, gustul, mirosul. In fiecare secundă organele de simţ „bombardează” creierul Nostru cu două miliarde unităţi informative. însă, la nivelul conştiinţei suntem capabili să prelucrăm concomitent de la cinci până la nouă unităţi informative. Pentru a ne feri de supraîncărcare, subconştiinţa noastră filtrează acest torent. Aidoma unei antene ea întotdeauna prinde:

• totul ce este important pentru supravieţuire;

• totul ce este nou si neobişnuit;

• informaţia cu un conţinut emoţional profund - ceea ce considerăm că este important pentru noi.

Planificându-ne viaţa, imaginându-ne rezultatul dorit, îl facem să fie mai important din punct de vedere emoţional şi predispunem subconştiinţa noastră la acest rezultat. De acum înainte ea va sta la pază şi va „vâna” cea mai importantă informaţie. Datorită acestui fapt nu vom rata posibilităţile pe calea realizării visului. Acest fapt este confirmat de cercetările sociologice. Un grup de absolvenţi de la Universitatea din Yale (SUA) au fost întrebaţi despre planurile de viitor. Numai 3 % din respondenţi aveau asemenea planuri notate ca un vis, precum şi rezultatele aşteptate şi etapele de atingere a lor. Peste 20 de ani veniturile acestor 3 % dintre absolvenţi au depăşit venitul în ansamblu cu 97 %. Şi, din punct de vedere subiectiv, ei se simţeau fericiţi, erau în mare parte mulţumiţi de viaţa lor.

Proiectul vieţii voastre

9

Puteţi elabora un proiect al vieţii sănătoase şi de succes cu ajutorul unui plan din şapte puncte.

1. Imaginaţi-vă rezultatul dorit.

2. Credeţi în puterile voastre.

3. Conduceţi-vă de principiile vitale universale.

4. Ţineţi cont de necesităţi.

5. Scăpaţi de balast.

6. Menţineţi echilibrul în toate sferele vieţii.

7. Formulaţi misiunea vieţii.

1. Imaginaţi-vă rezultatul dorit

Acasă sau în alt loc potrivit îndepliniţi exerciţiul „Vizualizarea”. Pentru aceasta:

• Găsiţi un loc unde să nu vă deranjeze nimeni. Asezati-vă comod.

• Transferaţi-vă cu gândul cu 35 de ani în viitor şi închipu-iţi-vă că sunteţi la jubileul vostru de 50 de ani. In jurul mesei s-au adunat oaspeţii — părinţii, soţul (soţia), copiii, prietenii, colegii. Fiecare dintre cei prezenţi vă felicită. Ei povestesc despre locul pe care îl ocupaţi în viaţa lor, ce aţi făcut pentru ei si ce au învătat ei de la voi.

• Ce cuvinte aţi dori să auziţi de la fiecare dintre ei? Scrieţi-le în jurnalul personal sau într-o agendă specială.

• De acum închipuiţi-vă că vă vedeţi concomitent şi în prezent, şi în viitor. Intrebaţi-1 pe cel din viitor: cum de a reuşit să obţină ceea ce are? Notati aceste sfaturi.

„Am început să practic vizualizarea când eram în clasa a noua, iar acum câteva dorinţe ale mele au început să se realizeze”, a spus unul dintre absolvenţii din anul trecut.

2. Credeţi în puterile voastre

Credinţa în sine este extrem de importantă pentru atingerea a ceea ce doriţi. Ea formează convingerea că suntem capabili să obţinem ceea ce dorim, sau merităm aceasta. Doar nu există nici un fel de restricţii referitor la ceea ce dorim să facem şi cine să devenim.

In afară de acei din interiorul nostru şi născuţi de gândirea noastră. După cum a menţionat fondatorul Companiei de automobile, Henri Ford: „Poate acel, care se gândeşte că poate. Şi nu poate acel, care se gândeşte că nu poate. Este o lege de neînduplecat”.

3. Conduceţi-vă de principiile de viaţă universale

Principiile sunt generalizări, pe care oamenii le fac referitor la ei înşişi, la alţi oameni, la lumea înconjurătoare şi la regulile de comportare în ea. Principiile de viaţă sunt în stare să ne facă sănătoşi sau bolnavi, bogaţi sau săraci, să ne inspire la atingerea scopului sau să ne ducă la nereuşită.

în clasa a 7-a aţi luat cunoştinţă de câteva principii de viaţă universale, care acţionează ca o lege. Cine se conduce de ele, pe acela îl aşteaptă succesul, cine le încalcă — suferă un eşec. Potrivit expresiei unui vestit regizor, asemenea principii nu pot fi distruse, ele te pot distruge pe tine însuţi.

Asociaţi-vă în cinci grupuri, împărţiţi între grupuri principiile universale, date mai jos, şi faceţi o mică prezentare despre ele după următorul plan:

• Ce, în opinia voastră, înseamnă acest principiu?

• Daţi exemple când oamenii îl respectă şi când îl încalcă. Care pot fi consecinţele?

• Care principii de viaţă universale cunoaşteţi (bunăoară, poruncile biblice)?

Principiul cârmuitorului. Pe corabia vieţii voastre voi sunteţi cârmuitorul, dar nu pasagerul. Cineva se poate gândi că de el nu depinde nimic şi că el nu are o altă alegere decât să se supună sorţii şi să plutească după cursul apei. Iar dacă omul îşi asumă responsabilitatea pentru viaţa sa, el poate obţine mari succese şi atinge un înalt nivel al bunăstării.

Principiul optimismului. Păstraţi concepţia optimistă despre viaţă, manifestaţi o atitudine filozofică faţă de nereuşite, cu speranţă priviţi în viitor. Optimiştii se simt fericiţi şi deseori îşi ating scopul, deoarece aşteptările noastre au capacitatea de a fi realizate.

Principiul altruismului. Aveţi grijă nu numai de sine, dar şi de alţii. Oamenii egocentrişti sunt predispuşi să se concentreze mai mult asupra problemelor lor, uneori mărunte. Aceasta deseori îi face neputincioşi în faţa greutăţilor, la care alţii nu atrag nici o atentie.

Principiul mijlocului de aur. Aici este important să menţineţi echilibrul şi să aveţi grijă de toate aspectele vieţii voastre.

Principiul sinergiei (energiei puternice). învăţaţi-vă să adunaţi eforturile, să folosiţi calităţile puternice şi să compensaţi neajunsurile unul altuia, oamenii de multe ori îşi măresc posibilităţile, obţin rezultate ponderabile în relaţii şi în muncă.

4. Ţineţi cont de necesităţi

y y y

Planificându-vă viata, nu trebuie să uitati de necesităţile umane de bază (des. 4). Doar ele determină tendinţa omului şi influenţează asupra comportării lui. Bunăoară, atâta timp când omul nu are nici casă nici masă, nu se mai gândeşte la binele societăţii sau la perfecţionarea spirituală.

Dar nu trebuie să vă concentraţi numai la tot ce este material. Atunci când problemele privind asigurarea necesităţilor fiziologice şi securităţii sunt rezolvate minim, acumularea în continuare a bunurilor materiale, setea după bogăţii nu vă va face fericiţi. Despre aceasta atestă şi nenumăratele cercetări ştiinţifice, şi înţelepciunea poporului: „Nu banii aduc fericirea”.

Dar cum credeţi, în ce constă fericirea? Unul după altul continuaţi fraza: „După cum cred eu, fericirea este...”

5. Scăpaţi de balast

în pragul vieţii mature omul parcă se pregăteşte de o călătorie îndelungată. Cineva o consideră o plimbare obişnuită şi porneşte în navigaţia liberă, fără un anumit scop. Cineva ia cu sine multe lucruri de prisos. O astfel de viaţă se aseamănă cu navigaţia fără cârmă şi fără vele sau pe o corabie supraîncărcată. Ea se poate încheia tragic chiar la prima furtună.

Citiţi un fragment din romanul lui Jerome C. Jerome „Trei în barcă, neluând în considerare câinele”. Chibzuiţi:

• Ce în viaţa contemporană poate fi numit lucruri de prisos?

• Ce merită să iei pentru călătorie ca nava vieţii voastre să fie uşoară şi pe ea să fie numai ceea ce, într-adevăr, este important?

Luaţi la drum

M

uiţi oameni, riscând să scufunde barca lor, o încarcă cu lucruri diferite, care li se pare le vor fi necesare pentru confortul în drum, însă, în realitate acestea sunt lucruri de

prisos.

Ei ticsesc pe nava lor cele mai scumpe haine şi case enorme, slugi netrebuincioase şi numeroşi prieteni din societatea înaltă, pe care îi consideră de nimic şi nu-i apreciază, distracţii costisitoare, care pe nimeni nu-i veseleşte, mode, făţărnicia şi îngâmfarea, cele mai de prisos lucruri - frica, ca nu cumva vecinul să nu bănuiască, desfătări de care te saturi chiar a doua zi, splendoare deşartă

Numai lucruri de prisos! Aruncaţi-le peste bord! Din cauza lor nava atât de greu pluteşte, iar vâslaşii nu mai rezistă, sunt morţi de oboseală. Anume lucrurile de prisos îngreuiază nava şi o fac instabilă. Nu aveţi nici o clipă de linişte, nici o clipă de răgaz pentru meditaţie, nu aveţi timp să admiraţi jocul umbrelor de pe oglinda apei, sclipirea razelor solare, copacii înalţi de pe mal, coroana verde sau aurie a pădurilor, nuferii, stuful care se clatină în suflarea vântului.

Aruncaţi aceste lucruri netrebuincioase peste bord! Să fie luntrea voastră uşoară si să aibă în ea numai necesarul: un cămin

familial liniştit, satisfacţii simple, doi-trei prieteni adevăraţi, persoana care vă iubeşte şi pe care o iubiţi, pisică, câine, produse alimentare, apă şi îmbrăcăminte suficientă.

Şi atunci luntrea va pluti uşor, iar dacă vă veţi răsturna - nu-i nimic, o marfă bună si sim-plă nu se teme de apă. Aveţi timp nu numai să lucraţi, dar si să meditaţi, să admiraţi soarele vieţii şi să ascultaţi muzica eoliană, pe care vântul miraculos o desprinde de pe strunele inimii voastre...

6. Menţineţi echilibrul în toate sferele vieţii

Oamenii se simt fericiţi doar atunci, când se realizează pe sine în toate sferele importante ale vieţii. Cineva face o carieră uimitoare, dar suferă din cauza nereuşitelor în viaţa personală. Altul se consacră familiei, dar simte că nu s-a realizat pe deplin în activitatea aleasă. De aceea, planificându-vă viitorul, trebuie să aveţi grijă să echilibraţi toate aspectele vieţii.

1. Folosind metoda brainstormingului, numiţi sferele importante ale vieţii omului (familia, studiile, prietenii...).

2. Desenaţi un cerc şi împărţiţi-1 în opt sectoare.

3. Alegeţi opt cele mai importante sfere ale vieţii şi notaţi-le în sectoare (bunăoară, ca în des. 5).

4. Apreciaţi nivelul satisfacţiei de la aceste aspecte ale vieţii voastre după sistemul de 10 puncte (0 - eşec, 10 - mai bine nici că există).

5. Puneţi semne pe axa sectoarelor potrivit aprecierilor voastre si coloraţi sectoarele. Meditaţi:

3

• Sunteti mulţumiţi de rezultatul obtinut?

 

• Care aspecte importante vă vine greu să le echilibraţi la această etapă a vieţii voastre?

• Ce puteţi face pentru a schimba situaţia în viitor?

7. Formulaţi misiunea vieţii

Misiunea vieţii (crezul vieţii) este filozofia voastră personală, legea fundamentală a vieţii voastre. Misiunea vieţii se bazează pe:

• cum doriţi să fiţi (caracterul vostru);

• în ce credeţi (idealurile voastre);

• pentru ce aţi venit pe această lume (scopurile voastre);

• pentru cine trăiţi (anturajul vostru).


 

A formula misiunea vieţii înseamnă a te gândi asupra menirii tale, a alege valorile şi principiile generale, a formula regulile pentru sine. Aceste reguli trebuie să fie un far, lumina căruia să vă indice cursul în marea furtunoasă a vieţii.

Nu există o metodă unică de formare a misiunii vieţii personale. Aceasta poate fi o metaforă, un mic eseu, a colecţie de citate şi chiar un colaj.

Misiunile sunt formulate nu numai de oameni aparte. Ele sunt formulate de familii, echipe sportive, mici organizaţii şi chiar de corporaţii transnaţionale. Se ştie că compania IBM se ţine pe trei balene: demnitatea umană, cea mai înaltă calitate şi cele mai bune servicii. Aceste trei valori sunt comune pentru nenumăratele subdiviziuni ale IBM, sunt baza prosperării ei şi garanţia securităţii fiecăruia, care lucrează în companie.

Dacă lecţiile bazelor sănătăţii se desfăşoară în formă de tre-

ning, în fiecare an acceptaţi regulile grupului, care vă ajută să menţineţi atmosfera prietenească şi de creaţie. Anul acesta vă propunem ca în loc de reguli să scrieţi misiunea grupului vostru. încercaţi să formulaţi misiunea, care nu numai că va stabili regulile, dar şi vă va inspira pe fiecare.

Exerciţiul „Formarea crezului vieţii”

Lucraţi la formularea misiunii proprii. Pentru aceasta consacraţi o anumită perioadă de timp - câteva zile sau săptămâni.

• La început scrieţi gândurile care apar (aşa cum procedaţi în timpul brainstormingului).

• Dacă e aşa, luaţi poziţia viitorului „Eu — om al succesului” şi alegeţi ceea ce consideraţi că este just.

• Verificaţi echilibrul în toate sferele importante ale vieţii.

• Retranscrieţi principiile misiunii voastre. Găsiţi timp şi pentru întocmirea ei.

• Din când în când revedeţi principiile misiunii proprii. Dacă aţi schimbat scopurile şi priorităţile, atunci veţi fi nevoiţi să completaţi sau să retranscrieţi misiunea.

Viata omului se deosebeşte radical de viata anima-

lelor inconştiente prin aceea, că conştiinţa omului are asemenea componente ca limba, conştientizarea, imaginaţia, conştiinţa, libertatea voinţei şi scopul determinat.

Pentru a atinge o calitate înaltă a vieţii, este important să planificaţi minuţios viitorul: închipuiţi-vă rezultatul dorit, credeţi în sine, conduceţi-vă de principiile universale ale vieţii, luaţi în considerare necesităţile de bază, scăpaţi de balastul de prisos, menţineţi echilibrul în toate sferele vieţii si formulaţi misiunea vieţii.

 

Source: Manual de Bazele sănătăţii pentru clasa a 9 Beh, Voronţova

 


^