mozok.click » Bazele sănătăţii » Monitorizarea formei fizice
Інформація про новину
  • Переглядів: 478
  • Автор: admin
  • Дата: 3-04-2018, 13:10
3-04-2018, 13:10

Monitorizarea formei fizice

Категорія: Bazele sănătăţii

In acest paragraf:

• vă veţi convinge de necesitatea de a avea grijă de propria sănătate;

• cu ajutorul testelor speciale vă veţi aprecia forma fizică.

Menţinerea nivelului corespunzător al sănătăţii fizice prevede monitorizarea permanentă - observările, controlul. Unii parametri ai sănătăţii fizice cer o monitorizare medicală: teste profilactice, radiografie, teste cu ultrasunete, analize. Alţi parametri pot fi controlaţi de sine stătător, bunăoară, urmărirea temperaturii corpului, frecvenţa pulsului, tensiunea arterială.

Citiţi parabola „Morarul preocupat”. Discutaţi:

• Care indici atestă despre dereglarea sănătăţii?

• De ce se cere să li se atragă atenţia?

Morarul preocupat

răia odată un morar. Moara sa de apă se afla pe malul unui râuleţ. Mai sus, pe cursul apei morarul a durat un dig şi din apa adunată s-a format un lac. Pe o ţeavă apa cădea de sus pe roata morii şi o învârtea. Zilnic morarul măcina mulţi saci de grâu.

Intr-o bună zi el observă o mică fisură în dig, prin care abia se prelingea apa. Oamenii l-au sfătuit pe morar să astupe fisura, ca să nu se întâmple ceva mai rău. Insă el a hotărât că nişte picături de apă nu vor dăuna digului. în realitate, el nu dorea să piardă timpul pentru reparaţii, căci în asemenea caz oamenii vor duce grâul la altă moară, iar el va pierde venitul.

Până în seară gaura s-a mărit. Lucrătorii i-au spus despre aceasta morarului, dar era în amurg şi toţi erau obosiţi pentru a începe reparaţiile. De aceea, morarul a hotărât să aştepte până dimineaţă.In miez de noapte oamenii s-au trezit de la un zgomot puternic. Au alergat afară şi au văzut cum apa a spart digul. Nu puteau face nimic, iar morarul, cu lacrimi în ochi, urmărea cum apa îi ruinează moara şi inundă câmpurile din jur. Pricina a fost mică, dar a cauzat mari ruinări!

Este foarte important ca în decursul întregii vieţi să-ţi controlezi masa corpului şi forma fizică.

Care masă a corpului este normală? La această întrebare nu există un răspuns univoc. Totul depinde de înălţime, vârstă, tipul staturii şi compoziţia corpului omului. Dacă e să comparăm o sportivă antrenată cu o vâr-steană de a sa neantrenată cu o înălţime de 165 cm, atunci greutatea de 65 kilograme pentru prima va fi normală, iar pentru a doua - în plus, deoarece ţesuturile musculare sunt aproximativ de trei ori mai grele decât grăsimea.

Pentru două persoane de aceiaşi înălţime (180 cm) — adolescent şi om matur - greutatea de 85 kilograme va fi mare pentru adolescent, însă normală pentru cel matur (vezi tabelul 6).

Tabelul 6

La lucrarea practică din pag. 45 aţi determinat indexul masei corpului. Acest indice a fost calculat la cererea companiilor de asigurări, pe care îl aplică la asigurarea riscurilor, legate de sănătate. S-a cercetat că oamenii, care au un IMC foarte mic sau foarte înalt, se îmbolnăvesc cel mai des. De aceea ei plătesc cotizaţii de asigurări mai mari.


 

Deci, dacă IMC al vostru este mai mic de 15, trebuie să vă adresaţi medicului. Dacă aţi început să slăbiţi fără pricină şi simţiţi o slăbiciune, trebuie, de asemenea, să vă adresaţi medicului. Acestea pot fi simptomele unei boli şi trebuie să începeţi cât mai repede tratamentul.

Iar dacă IMC al vostru este mai mare de 25 - nu ignoraţi problemele greutăţii în plus, deoarece în perioada creşterii intensive în organism se pot forma celule grase în plus. Oamenilor în vârstă, care la timpul lor au avut asemenea probleme, le vine mai complicat să controleze masa corpului în decursul întregii perioade a vieţii, deoarece în organismul deja format se poate doar reduce volumul şi nu cantitatea celulelor grase.

Doriţi să slăbiţi? Faceţi aceasta treptat. Optim este reducerea din greutate cu 0,5 kilograme în decursul unei săptămâni. Succesul îndelungat depinde de însuşirea noilor deprinderi de alimentaţie în îmbinare cu activitatea fizică moderată.

Evitaţi dietele prea drastice, ele cauzează „efectul farului”: după pierderea bruscă din greutate omul foarte repede compensează kilogramele pierdute şi încă mai adăugă în plus.

Raţia alimentară, care conţine 800 kcal poate fi periculoasă pentru sănătate. La unii după astfel de diete se formează pietre în rinichi, se observă dereglarea comportării alimentare, sunt cunoscute chiar cazuri letale.

La vârsta voastră este dăunător să experimentaţi de sine stătător cu dieta, doar pentru creşterea şi dezvoltarea normală este importantă alimentaţia deplină. De aceea, dacă aveţi probleme în privinţa greutăţii, adresaţi-vă medicului - terapeut sau nutriţionist. El vă va ajuta să alegeţi exerciţiile fizice şi dieta potrivită, care vă vor asigura cantitatea necesară de substanţe nutritive.

Autoaprecierea formei fizice

O componentă importantă a monitorizării sănătăţii fizice este autoaprecierea formei fizice. In sala sportivă sau acasă testaţi indicii formei fizice proprii şi comparaţi-i cu cei din anul trecut.

1. Măsuraţi indicii (T1-T5).

2. Cu ajutorul tabelului apreciaţi-vă rezultatele şi notaţi-le în caiet.

3. Comparaţi rezultatele obţinute cu cele din anul trecut.

4. Faceţi concluziile respective.

Veţi avea nevoie de:

• cronometru;

• dinamometru manual;

• covoraş;

• cutie de carton;

• riglă.

TI. Rezistenţa generală. Ea este determinată cu ajutorul testului „Treptele” (des. 19).

In decursul a 3 minute urcaţi treptele şi coborâţi în asa fel, ca în decurs de cinci secunde să le urcaţi de două ori. După 3 minute vă opriţi şi vă aşezaţi pe scaun. După un minut măsuraţi pulsul în decurs de 30 de secunde si rezultatul primit îl înmulţiţi la 2. Asa veţi afla pulsul în timp de un minut.

Apreciaţi-vă rezistenţa:

T2. Rezistenta musculară. Rezistenta muşchilor mâinilor, muşchilor

umărului şi pieptului este determinată cu ajutorul flotării. îndepliniţi cât mai multe flotări depline (des. 20, a) sau flotări modificate (des. 20, b).

Apreciaţi-vă rezultatul:

T3. Puterea musculară. Puterea musculară a mâinii se poate determina cu ajutorul dinamometrului manual (el poate fi găsit în parcul cu atracţii). Apăsaţi din toată puterea dinamometrul (des. 21) şi primiţi indicii puterii în kilograme.

Apreciaţi-vă rezultatul:

T4. Elasticitatea. Unul din indicii elasticităţii este capacitatea de a se apleca înainte. înainte de a îndeplini acest test, faceţi un mic antrenament (aplecări înainte-înapoi, entorsele corpului).

Puneţi pe podea o cutie, iar pe ea o riglă în aşa fel ca indicele de 10 cm să fie exact pe marginea din faţa cutiei (des. 22). Aşezaţi-vă pe podea, ca tălpile să se atingă de cutie, încet întindeţi mâinile cât mai departe înainte. Cu vârfurile degetelor atingeţi-vă de riglă şi staţi în această poziţie 3 secunde. Reţineţi cifra de pe riglă, la care aţi ajuns cu degetele.

Rezultatul vostru este cel mai bun din trei probe (nu încercaţi să îmbunătăţiţi rezultatul prin mişcări bruşte).

Apreciaţi-vă elasticitatea:

T5. Dibăcia. Pentru autoaprecierea dibăciei îndepliniţi următorul exerciţiu. Cu mâna dreaptă nete-ziţi-vă capul. E foarte simplu. Cu mâna stângă neteziţi-vă abdomenul. Aceasta, de asemenea, nu este complicat. Iar acum faceţi concomitent aceste mişcări (des. 23). Apreciaţi-vă dibăcia după sistemul de 5 puncte.

Unii parametri ai sănătăţii fizice necesită o monitorizare medicală, alţii pot fi controlaţi de sine stătător.

In decursul întregii vieţi este important să vă controlaţi masa corpului şi forma fizică.

EXERCIŢII DE TOTALIZARE LA CAPITOLUL 2

9

1. Asociaţi-vă în şapte echipe. împărţiţi între voi paragrafele 5-11 ale manualului şi întocmiţi fişele conceptuale ale memoriei pentru fiecare din ele.

2. Pe rând faceţi comunicări şi demonstraţi fişele conceptuale întocmite de echipe după materialele din § 5-11 ale manualului.

3. Din fişele conceptuale întocmite faceţi un colaj şi-l puneţi într-un loc de cinste în clasă.

Totalizaţi principalul din ceea ce aţi însuşit din capitolul 2.


 

TEST PENTRU AUTOCONTROL

1. Orice activitate, la care sunt antrenate grupurile mari de muşchi şi care sunt întreprinse în ritm moderat în decursul a cel puţin 10 minute de trei ori pe zi sau în 20-30 de minute o singură dată, sunt numite:

a) aerobe;

b) anaerobe.

2. Proteine depline se găsesc în produsele:

a) de origine animalieră;

b) de origine vegetală.

3. Care produse sunt bogate în celuloză (fibre nutritive):

a) zarzavaturile;

b) produsele lactate;

c) dulciurile;

d) produsele din cereale integre.

4. Cele mai periculoase pentru sănătate sunt grăsimile din:

a) unt;

b) ulei din floarea-soarelui;

c) fast-food;

d) margarine;

e) nuci.

5. Produse din care grup alimentar trebuie să fie în raţie:

a) produse din cereale;

b) fructe şi legume;

c) produse lactate;

d) carne şi produsele care o înlocuiesc;

e) dulciuri şi aperitive sărate?

6. Coraportul între proteine, glucide, vitamine şi substanţe minerale din 100 g de produse se numeşte:

a) valoarea energetică a produsului;

b) valoarea nutritivă a produsului.

1. Explicaţi însemnătatea termenilor scoşi în ramă.

2. Citiţi propoziţiile 1—8 şi verificaţi, dacă sunt folosiţi corect în text termenii subliniaţi. Scrieţi în caiet răspunsurile corecte.

 

 

 

Source: Manual de Bazele sănătăţii pentru clasa a 9 Beh, Voronţova

 


^