mozok.click » Bazele sănătăţii » Autodeterminarea în viaţă
Інформація про новину
  • Переглядів: 649
  • Автор: admin
  • Дата: 3-04-2018, 13:12
3-04-2018, 13:12

Autodeterminarea în viaţă

Категорія: Bazele sănătăţii

In acest paragraf:

• veţi examina componentele autodeterminării în viaţă;

• veţi afla despre profesiile principale;

• veţi analiza stereotipul gender referitor la alegerea profesiilor;

• veţi lua cunoştinţă de formula alegerii profesiei;

• vă veţi antrena să determinaţi motivele alegerii profesiei.

1. Amintiţi-vă, ce visaţi să deveniţi în viaţă când eraţi mic.

2. Pe rând demonstraţi mişcările, caracteristice acestei profesii, bunăoară, a ţine volanul.

3. Ceilalţi elevi repetă aceste mişcări şi încearcă să ghicească profesia (bunăoară, şofer).

Componentele autodeterminării

Autodeterminarea în viaţă este principala sarcină a vârstei adolescenţei, o condiţie importantă pentru dezvoltarea şi autorealizarea în continuare. Autodeterminarea are câteva componente importante (des. 27).

împărţiţi foaia de hârtie în patru şi scrieţi în ferestruica respectivă:

• ce fel de om doresc să fiu

• ce familie doresc să am

• ce doresc să fiu

• spre ce statut tind (şef, subaltern, lider, membru al echipei...).în procesul de autodeterminare omul conştientizează nu numai ceea ce doreşte să obţină în viitor, dar şi paşii pe care urmează să-i întreprindă pe această cale. Deci, acestea sunt nu numai visuri despre viitor, dar şi formarea unor tendinţe durabile şi eforturi zilnice pentru realizarea lor. în procesul de autodeterminare vă vor ajuta următoarele sfaturi:

Să aveţi o atitudine faţă de viaţa proprie, ca o şansă unică şi foarte responsabilă pentru a vă realiza.

Nu vă concentraţi înainte de timp asupra unui singur lucru, daţi frâu liber fanteziei, încercaţi diferite roluri soci-ale şi dezvoltaţi deprinderile de viaţă pentru realizarea lor.

Străduiţi-vă întotdeauna să vă asumaţi responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă în viaţa voastră, nu o puneţi în seama altor oameni, nu vă bazaţi pe circumstanţe. Planificându-vă viitorul îndepărtat, întrebaţi-vă permanent: „Dar ce pot face pentru aceasta chiar astăzi?”

Ce profesii există

Toate profesiile pot fi împărţite în cinci grupuri:

1. Profesiile „omul — natura” — obiectul muncii sunt organismele vii (agronom, zootehnician, chinolog, veterinar, pomicultor, silvicultor, biolog etc.).

2. Profesiile „omul - tehnica” - obiectul muncii sunt sistemele tehnice. Maşinile, utilajele, materialele, energia (strungar, lăcătuş, şofer, constructor, inginer, mecanizator, tehnician radio, arhitect etc.).

3. Profesiile „omul — sistemul de semne” — obiectul muncii sunt semnele convenţionale, cifrele, codurile, tabelele (programator, statistician, bibliotecar, economist, topograf etc.).

4. Profesiile „omul - chipul artistic” - obiectul muncii sunt chipurile artistice, elementele şi particularităţile lor (fotograf, pictor, scriitor, muzicant, giuvaergiu, compozitor, designer, modelier etc.).

5. Profesiile „omul - omul” - obiectul muncii sunt oamenii, grupurile, colectivele (profesor, chelner, vânzător, jurist, medic, psiholog, sociolog, conducător, miliţian etc.).

Multe profesii pot fi clasificate concomitent la câteva tipuri, însă indice de bază este obiectul principal cu care lucrează omul.


Analizăm stereotipurile gender

Folosind metoda brainstormingului, numiţi şi înscrieţi cât mai multe profesii. Discutaţi:

• Oare sunt profesii pur „masculine” şi pur „feminine”?

• Cunoaşteţi femei, care au obtinut succes în asa-numitele profesii bărbăteşti, şi dimpotrivă? Daţi exemple.

• Oare merită să li se permită stereotipurilor gender să limiteze posibilităţile oamenilor în dorinţele şi visurile lor? Explicaţi propria poziţie.

Cum să alegem profesia

Care variantă a autodeterminării poate fi considerată reuşită? Cea care corespunde formulei: „Doresc. Pot. Trebuie”.

DORESC -

alegerea profesiei trebuie să corespundă dorinţelor voastre. Fireşte, poţi să realizezi visul părinţilor tăi şi să devii ceea ce doresc ei pentru tine. Astfel, printre altele, procedează mulţi oameni - acei care nu s-au decis în privinţa dorinţelor lor, ori s-au obişnuit să se bazeze pe vei maturi. Insă voi, şi nu părinţii voştri, veţi fi nevoiţi să lucraţi toată viaţa după profesia aleasă. De aceea, după consultările cu cei maturi, va trebui singuri să decideţi.

POT-

alegând profesia, trebuie să luaţi în considerare propriile capacităţi, care se potrivesc pentru aceasta, precum şi lipsa contraindicaţiilor medicale şi psihologice.

TREBUIE -

faceţi parte din prima în istorie generaţie de oameni, care vor trăi în epoca schimbărilor rapide în tehnologii şi în necesităţile societăţii, când aproape zilnic apar noi profesii şi vor dispărea locurile vechi de muncă. De aceea, alegând viitoarea specialitate, trebuie să luaţi în considerare cerinţele actuale faţă de această profesie şi cât mai exact să-i apreciaţi perspectivele pe piaţa muncii.

Când toate trei componente coincid, omul primeşte satisfacţie, lucrează uşor, are perspective pentru creşterea profesională şi un salariu decent. Posibilitatea de a-şi manifesta capacităţile sporeşte motivaţia rezultatului muncii, asigură atingerea unui înalt nivel al măiestriei profesionale. Astfel, omul este stimat pe bună dreptate. Aceasta şi mai mult stimulează entuziasmul lui.

Despre munca „înrudită” ca o chezăşie a fericirii omeneşti a scris filozoful ucrainean, Grigori Skovoroda. El considera că este important la timp să fie observat harul cu care natura l-a înzestrat pe copil şi nici într-un caz să nu fie create obstacole pentru dezvoltarea lui. Când i se va permite unui copil de la'ţară, dacă el doreşte, să devină muzicant şi întreaga viaţă să-şi consacre acestei minunate arte, iar fiului monarhului, dacă el nu are dorinţă si, ceea ce este important, capacităţi să conducă o ţară, să i se permită să lucreze pământul, oamenii vor deveni fericiţi. Când te preocupi de lucrul îndrăgit, chiar si rezultatele activităţii tale cresc simţitor.

3

Grigori Skovoroda a chibzuit nu numai asupra fericirii unui om aparte: când fiecare se va ocupa de munca înrudită, însăşi societatea va deveni mai bună, căci toţi - de la agricultor şi până la comandant de oşti - vor munci creator, în mod profesional si cu satisfacţie.

 

1. Pentru a determina cercul profesiilor, care corespund dorinţelor voastre, îndepliniţi exerciţiul „Ratingul motivelor”. Pentru aceasta:

• Scrieţi pe fişe cifrele de la 1 până la 17.

• Citiţi lista a 17 motive importante pentru alegerea profesiei.

• Alegeţi motivul, care în opinia voastră, este cel mai important.

• Evidenţiaţi fişa cu numărul acestui motiv.

• Mai departe şi tot în acest mod alegeţi încă patru fişe -veţi avea cinci motive personale pentru alegerea profesiei.

2. Asociaţi-vă în perechi şi numiţi câte cinci profesii, care corespund motivelor voastre personale.

3. Chibzuiţi dacă aveţi fată de ele contraindicaţii medicale.


 

Motive pentru alegerea profesiei

1. Profesia îţi deschide perspectiva să devii persoană publică, să te proslăveşti.

2. Este o posibilitate de a continua tradiţia familială.

3. Iţi oferă posibilitatea să-ţi continui studiile împreună cu prietenii.

4. Posibilitatea de a-i servi pe oameni.

5. Asigură un salariu mare.

6. Are o mare însemnătate pentru ţară, omenire.

7. Uşurinţa de se a angaja („Fără lucru n-o să rămân”).

8. Perspectiva, posibilitatea de a face carieră.

9. Iti dă posibilitatea să-ti manifesti capacităţile si calităţile personale.

10. Creează posibilitatea comunicării cu oamenii.

11. îmbogăţeşte cunoştinţele, dezvoltă intelectul.

12. Ajută să-ţi menţii forma fizică bună.

13. Lucru cu conţinut divers.

14. Profesie romantică si nobilă.

15. Lucru de creaţie, există posibilitatea de a face descoperiri.

16. Profesie grea şi complicată.

17. Lucru curat, uşor si liniştit.

în lume există sute de specialităţi. Alegerea conştientă prevede cunoaşterea detaliată a lumii profesiilor, adică orientarea profesională. Până la absolvirea şcolii străduiţi-vă să aflaţi cât mai multe despre diferite specialităţi - din cărţi, filme, Internet, de la specialişti.

1. Dacă vă interesează o anumită profesie, rugaţi să vi se povestească despre ea, să vi se organizeze o excursie sau o scurtă ucenicie. De asemenea, aflaţi mai multe despre această profesie din alte surse, bunăoară, din Internet. Aceasta vă va ajuta să vă determinaţi dacă o astfel de profesie vă convine.

2. *Dacă aveţi posibilitate, întreprindeţi o excursie la cel mai apropiat Centru de plasare în câmpul muncii. Luaţi cunoştinţă cu situaţia pe piaţa muncii, întrebaţi care profesii la ora actuală se bucură de cea mai mare căutare, aflaţi despre pronosticurile pe viitor.

3. *Efectuaţi o cercetare cu ajutorul mass-media. Pentru aceasta urmăriţi publicitatea din presă cu propunerile privind angajarea la lucru, informaţiile de pe site-urile din Internet consacrate plasării în câmpul muncii. încercaţi să găsiţi răspuns la întrebările care vă interesează cel mai mult.

Autodeterminarea în viaţă este sarcina principală a vârstei adolescenţei, o condiţie importantă pentru dezvoltarea şi autorealizarea în continuare.

în lume există sute de specialităţi. Alegerea conştientă prevede cunoaşterea detaliată a lumii profesiilor, adică orientarea profesională. Varianta cea mai reuşită a autodeterminării

profesionale corespunde formulei: „Doresc. Pot. Trebuie”. Când toate componentele formulei coincid, omul primeşte satisfacţie de la muncă, atinge un nivel înalt al măiestriei şi obţine stimulare decentă pentru munca sa. în prezent practic nu există profesii pur „bărbăteşti” sau pur „feminine”, de aceea nu trebuie să vă limitaţi noţiunea după stereotipurile gender.

 

Source: Manual de Bazele sănătăţii pentru clasa a 9 Beh, Voronţova

 


^