mozok.click » Bazele sănătăţii » Iscusinţa de a învăţa
Інформація про новину
  • Переглядів: 630
  • Автор: admin
  • Дата: 3-04-2018, 13:15
3-04-2018, 13:15

Iscusinţa de a învăţa

Категорія: Bazele sănătăţii

în acest paragraf:

• vă veţi convinge de necesitatea de a învăţa de sine stătător;

• vă veţi aminti de lucruri importante despre creier;

• veţi afla despre indicii învăţământului activ şi pasiv;

• veţi determina stilul propriu de învăţare.

Odinioară oamenii în decursul întregii vieţi se foloseau de cunoştinţele, însuşite la şcoala medie şi cea superioară. In secolul al XXI-lea aceasta e prea puţin, deoarece dezvoltarea tehnologiilor are loc într-un ritm foarte accelerat. „Perioada de semidispariţie” a unor specialităţi nu depăşeşte doi ani. Aceasta înseamnă că cunoştinţele obţinute la universitate pot să-şi piardă actualitatea deja peste doi ani de la obţinerea diplomei. Dacă omul încetează să înveţe, nivelul lui de specialist se reduce repede.

în societatea informatică înnoirea neîntreruptă a cunoştinţelor şi iscusinţa de a le aplica capătă o însemnătate deosebită. Necesitatea de a învăţa în decursul întregii vieţi se referă la toate profesiile, însă, mai întâi de toate, la acele legate de tehnologiile înalte - calculatoare, mijloace de comunicaţii, biotebnologii.

Deja în prezent se apreciază nu numai cunoştinţele însuşite, dar şi iscusinţa de a prelucra un volum mare de informaţii, cunoaşterea limbilor străine şi tehnologiile computerizate. Devine actuală capacitatea de a gândi critic, care ajută la orientarea în oceanul de informaţii, de a separa realitatea de mituri şi de comunicările de publicitate. O pondere mare capătă creativitatea - capacitatea de a gândi în mod creativ şi nestandard, de a găsi soluţii originale, de a propune noi idei.

însă cel mai important este iscusinţa de a învăţa de sine stătător, fără o încordare în plus, obţinând satisfacţie de la studii.

1. Pe rând continuaţi fraza: „îmi este uşor să învăţ, când...” si povestiţi de ce.

2. Faceţi cunoştinţă cu schema „învăţarea eficientă” din des. 28.

3. Completaţi-o cu ideile voastre.Pentru învăţarea de sine stătător este important să înţelegeţi cum funcţionează creierul vostru, să învăţaţi activ, perfecţionându-vă stilul propriu de învăţare, să vă planificaţi raţional timpul şi să cunoaşteţi procedeele de însuşire mai bună a informaţiei.

Date despre creier

1. In ultimele câteva decenii au fost făcute multe descoperiri în domeniul studierii creierului omului. Am aflat că creierul nostru are posibilităţi aproape nelimitate, iar oamenii folosesc doar o mică părticică din acest potenţial intelectual.

2. Emisfera stângă a creierului răspunde în mare parte de limbă, logică, analiză şi de calcul, iar cea dreaptă - de imaginaţie, ritm, rimă, culoare, identificarea obiectelor. Cu cât mai mult omul foloseste numai o singură emisferă, cu atât mai puţin ea poate servi celeilalte emisfere în situaţiile necesare. Iar dacă emisfera „slabă” va fi stimulată permanent şi atrasă la activitate împreună cu emisfera „puternică”, eficienţa învăţământului creşte de câteva ori (acest fenomen este numit sinergia creierului).


 

3. Creierul nostru este compus din patru secţiuni. Scoarţa creierului („creierul omului”) răspunde de gândire, conduce acţiunile conştiente. Sistemul limbic („creierul mamiferelor”) răspunde de emoţii, joacă un rol important la memorizare. Trunchiul cerebral („creierul reptilelor”) controlează instinctele, în deosebi respiraţia, schimbul de substanţe. Cerebelul („creieraşul”) asigură echilibrul, coordonarea mişcărilor şi proceselor de cunoaştere.

4. învăţăm eficient când suntem predispuşi pozitiv şi ne aflăm în starea disponibilităţii relaxate. Aceasta se poate atinge cu ajutorul muzicii liniştite, istoriilor interesante sau cu ajutorul unor exerciţii speciale.

Relaxarea şi împrospătarea creierului se poate obţine cu ajutorul următorului exerciţiu. Adunaţi-vă în cerc. „Scrieţi” cu nasul „1”, cu bărbia - „2”, cu umărul stâng - „3”, cu dreptul - „4”, cu cotul stâng - „5”, cu dreptul - „6”, cu coapsele - „7”, cu piciorul stâng -„8”, cu dreptul - „9”. Executaţi în ordine inversă (de la 9 la 1).

învăţaţi activ

9 9

Când eraţi în clasele mici, trebuia numai să-l ascultaţi atent pe învăţător şi să îndepliniţi cerinţele lui. Acum aceasta este insuficient, e timpul să vă asumaţi responsabilitatea şi să învăţaţi activ (tabelul 7). învăţând activ, facem mai mult şi obosim mai puţin, iar aceasta, la rândul ei, aduce satisfacţie şi stimulează entuziasmul nostru.

Tabelul 7

învăţaţi în mod pasiv când:

învăţaţi în mod activ când:

• aşteptaţi instrucţii şi informaţii de la profesor;

• îndepliniţi ceea ce vi se cere.

• puneţi întrebări;

• căutaţi informaţie suplimentară;

• îndepliniţi sarcini şi proiecte creative

• primiţi fiecare porţie nouă de informaţii ca ceva aparte, care nu este legată de precedenta

• căutaţi legătura între porţiile noi de informaţii;

• căutaţi să le legaţi cu ceea ce cunoaşteţi deja

• vă străduiţi să învăţaţi mecanic materialul (învăţând pe de rost fără a înţelege)

• încercaţi să înţelegeţi materialul;

• căutaţi asociaţii, sistematizaţi, aplicaţi procedeele mnemonice

• ceea ce învăţaţi pentru voi personal nu are nici un

sens;

• nu vă străduiţi să folosiţi

informaţia în alte situaţii sau în viata reală

• personal sunteţi interesat în studierea acestui material;

• vă străduiţi cât mai rapid să aplicaţi noile cunoştinţe în practică

• vă plictisiţi;

• foarte repede obosiţi

• sunteţi capabili timp îndelungat să vă concentraţi atentia

• nu stiti ce să faceţi mai

departe;

• aşteptaţi ca alţi oameni să vă amintească de sarcini şi termenii îndeplinirii lor

• vă asumaţi răspunderea pentru organizarea procesului de învăţare;

• planificaţi timpul de sine stătător;

• ştiţi precis ce urmează să faceţi mai departe

• aprecierea rezultatelor o lăsaţi în seama altora;

• nu analizaţi rezultatele;

• ignoraţi recomandările profesorului;

• nu sunteti interesat în cori-

jarea notei, chiar dacă ea nu vă satisface

• urmăriţi cu atentie comentariile

profesorului;

• întrebaţi ce trebuie să faceţi pentru îmbunătăţirea rezultatului;

• de sine stătător apreciaţi progresul înregistrat (ce aţi reuşit şi ce nu);

• analizaţi eficienţa stilului propriu de învăţare;

• tindeţi să completaţi golurile de cunoştinţe

Perfecţionaţi stilul propriu de învăţare

Există patru stiluri tipice de învăţare. Obţinând aceleaşi sarcini, „înotătorul”, „visătorul”, „omul raţional” şi „călătorul” vor acţiona diferit (des. 29).

1. Asociaţi-vă în patru grupuri („înotătorul”, „visătorul”, „omul rational” si „călătorul”).

2. Cu ajutorul des. 30 pregătiţi comunicări despre aceste stiluri şi prezentaţi-le clasei.

Stilurile tipice de învăţare foarte rar se întâlnesc în forma iniţială. In viaţă noi unim diferite atitudini sau le folosim în dependenţă de circumstanţe (în timpul pregătirilor către examene, în timpul examenului, în timpul îndeplinirii proiectului, excursiei...). Dacă înţelegem că stilul nostru de învăţare este neeficient, îl putem schimba uşor.

1. Determinaţi stilul vostru de învăţare, analizând des. 30

(bunăoară, „înotător-călător”).

2. Chibzuiţi, cum vă place să învăţaţi.

• Să citiţi, să ascultaţi sau să discutaţi informaţia.

• Să lucraţi de sine stătător sau împreună cu cineva.

• Să staţi liniştit sau tot timpul să vă mişcaţi (să umblaţi prin odaie, să dansaţi sau să bateţi ritmul).

3. Determinaţi avantajele stilului vostru şi ceea ce este de dorit să perfecţionaţi.

4. Daţi denumirea stilului vostru - alegeţi cuvântul (bunăoară, denumirea de animal sau de profesie), care se potriveşte cel mai bine.

„înotătorul”:

• deodată se apucă de lucru;

• mai întâi începe lucrul, apoi se gândeşte;

• doreşte mai repede să afle eficienţa;

• trece uşor la următorii paşi;

• îndeplineşte bine lucrul, care cere eforturi de scurtă durată.


 

Avantajele:

• nu pierde timpul pentru nelinişte;

• îi insuflă pe alţii;

• ia decizii şi acţionează eficient în condiţii de criză.

Rezervele dezvoltării:

• planificarea;

• creativitatea, analiza alternativelor;

• cooperarea cu alţi oameni;

• susţinerea motivaţiei, pentru a avea posibilitate să lucreze mai mult.

„Visătorul”:

• chibzuieşte mult asupra sarcinii;

• studiază minuţios tema;

• nu urmăreşte timpul;

• amână începutul acţiunilor practice;

• permanent precizează şi schimbă planurile.

Avantajele:

• îşi imaginează bine posibilele consecinţe;

• are multe idei;

• pătrunde în esenţă;

• ţine cont de părerea altora;

• demonstrează flexibilitate.

Rezervele dezvoltării:

• strategii eficiente de planificare;

• organizarea muncii;

• controlul asupra timpului;

• poziţia activă de viaţă;

• iscusinţa de a determina priorităţile;

• iniţiativa, responsabilitatea.

„Omul raţional”:

• face ceea ce are sens;

• analizează cauzele evenimentelor;

• pune întrebări;

• este organizat;

• îi place să rezolve sarcini complicate;

• apreciază perfecţiunea (perfecţionist). Avantaje:

• gândirea analitică şi critică;

• capacităţile organizatorice;

• aptitudinile faţă de ştiinţele exacte, jurisdicţie;

• poate rezolva probleme.

Rezervele dezvoltării:

• imaginaţia şi creativitatea;

• sensibil la deosebirile între oameni şi opinia străină;

• iscusinţa de a conlucra cu alţii;

• iscusinţa de a controla stresurile.

„Călătorul”:

• în totul caută ceva interesant;

• îi place să vadă tabloul integru;

• cunoaşte câte puţin în toate domeniile;

• se preocupă de detalii, dar nu întotdeauna le ţine minte;

• are dificultăţi în privinţa determinării principalului.

Avantaje:

• motivarea puternică şi interesul faţă de procesul de învăţământ;

• un volum mare de cunoştinţe;

• poate vedea legăturile între lucruri;

• creativ şi inventator.

Rezervele dezvoltării:

• punerea scopului;

• determinarea priorităţilor;

• gândirea analitică şi critică;

• clasificarea şi alegerea;

• deprinderile de redactor;

• memorizarea detaliilor.

1. Cu ajutorul recomandărilor din pag. 8-9 întocmiţi fişe conceptuale:

• condiţiile învăţării eficiente (des. 28 din pag. 110);

• învăţarea activă (tabelul 7 din pag. 112);

• stilurile tipice de învăţare (des. 30 din pag. 114).

2. Pregătiţi o scurtă comunicare despre propriul stil de învăţare.

învăţarea în decursul întregii vieţi este o condiţie necesară de autorealizare în lumea contem-porană.

învăţăm eficient când folosim posibilităţile propriului creier, suntem predispuşi pozitiv şi ne aflăm în starea disponibilităţii relaxate, învăţând activ, facem mai mult şi mai puţin obosim. Este important să determinaţi stilurile proprii de învăţare eficientă şi în caz de necesitate să le schimbaţi.

 

Source: Manual de Bazele sănătăţii pentru clasa a 9 Beh, Voronţova

 


^