mozok.click » Bazele sănătăţii » Mic dicţionar de termeni
Інформація про новину
  • Переглядів: 3391
  • Автор: admin
  • Дата: 3-04-2018, 13:38
3-04-2018, 13:38

Mic dicţionar de termeni

Категорія: Bazele sănătăţii

Anticorpi — compuşi din proteină, care se sintetizează în organism pentru blocarea infecţiilor si toxinelor bolilor.

Asertivitate - capacitatea de a se comporta cu demnitate, cu stimă faţă de sine si alţi oameni.

Asociaţia - procedură psihologică, retrăiri profunde, capacitatea de a se pune în centrul evenimentelor (vezi, de asemenea disociaţia). Autoaprecierea - atitudinea omului faţă de sine, aprecierea calităţilor sale personale şi a locului între alţi oameni. Se formează sub influenţa experienţei personale şi atitudinii altor oameni.

Autodeterminarea — conştientizarea misiunii vieţii, precum şi scopurile şi metodele de atingere a lor în diferite domenii ale vieţii: familial, social, personal, profesional. Cuprinde nu numai visele de viitor, dar şi formarea unor tendinţe ferme şi eforturi zilnice pentru realizarea lor.

Autorealizarea - capacitatea omului de a-şi dezvolta multilateral potenţialul, de a se autodetermina, de a trăi dinamic şi cu inspiraţie, a se perfecţiona, a avansa, de a-şi pune în faţa sa scopuri ambiţioase şi de a le atinge, depăşind obstacolele, găsind soluţii optime pentru sine şi cei din preajmă.

Caracter - calităţile psihologice ale omului, care caracterizează atitudinea lui faţă de lumea înconjurătoare, activitatea vitală, atitudinea fată de alţi oameni si fată de sine. Se manifestă în activitate, relaţiile si comunicările cu alţi oameni.

Comunicarea - procesul schimbului de opinii, sentimente, impresii, adică de comunicări.Continuum — în traducere din latină înseamnă „fără întrerupere”. In cazul dat înseamnă numărul infinit de stări între omul absolut sănătos si boală.

Dezvoltarea durabilă — principiu de dezvoltare a omenirii (societăţii), în rezultatul căreia se obţine echilibrul dinamic între producţie şi consum, ecologie şi economie, dezvoltare şi economisire. Oferă posibilitatea să fie satisfăcute necesităţile actuale, fără a lipsi omenirea de perspectivele de existenţă, nu creează obstacole pentru satisfacerea necesităţilor generaţiilor viitoare.

Diabet - dereglarea schimbului de hidraţi de carbon în organism, cauzată de insuficienta sau reducerea funcţiei insulinei.

Discriminare — încălcarea sau lipsirea omului de orice drepturi din motive de rasă, naţionale, sex, religie şi după alţi indici.

Disociaţia - procedură psihologică, capacitatea de a se separa de retrăiri şi de a privi la ele ca un observator dintr-o parte (vezi, de asemenea, asociaţia).

Distres — încordarea peste măsură sau stoarcerea organismului în rezultatul unui stres puternic. Poate cauza boli serioase.

Empatie sau compătimire — capacitatea de a se pune în locul altuia, de a înţelege şi a simţi ceea ce simte şi acesta.

Exerciţii aerobe - mişcări ritmice de intensitate moderată, la care sunt antrenaţi un grup mare de muşchi (jogging, mers, aerobică, dansuri etc.).

Exerciţii anaerobe — mişcări intensive, în timpul cărora muşchii sunt nevoiţi să producă energie în condiţiile deficitului de oxigen (antrenamente cu greutăţi, fotbal, etc.).


Fobie - trăirea bolnăvicioasă a fricii (în întuneric, în încăpere închisă, spaţiu deschis, mulţime, vorbirea în public etc.).

Ipoteză — presupunere ştiinţifică, care explică un anumit fenomen. Urmează să fie demonstrată în procesul cercetărilor ştiinţifice pentru a deveni o teorie ştiinţifică.

Refraiming — procedeu psihologic, instrument de autoreglare emoţională, care îţi oferă posibilitate să conştientizezi o situaţie complicată, să vezi în ea noi posibilităţi.

Relaţii - legătura între oamenii care se cunosc bine unii pe alţii. Sănătatea reproductiuă — capacitatea bărbatului sau a femeii în decursul perioadei fecunde de a naşte copii sănătoşi.

Sinergia - comună pentru câţiva agenţi (de exemplu, pentru oameni), potrivit căreia rezultatul sumar al interacţiunilor lor este mai mare, decât suma rezultatelor lor luate aparte.

Stigma - părere care există în societate, în conformitate cu care anumite calităţi ale oamenilor sau ale comportării lor sunt ruşinoase şi amorale.

Osteoporoză - reducerea densităţii ţesutului osos din cauza pierderilor de calciu.

Valoare alimentară (subzistenţă) — coraportul dintre proteine, grăsimi, hidrati de carbon, vitamine si substanţe minerale, conţinute în 100 g ale produsului.

Valoare energetică (calorie) — caracteristica produsului care indică particularităţile lui energetice. Se măsoară în calorii sau kilocalorii.

 

Source: Manual de Bazele sănătăţii pentru clasa a 9 Beh, Voronţova

 


^