mozok.click » Bazele sănătăţii » Valoarea familiei
Інформація про новину
  • Переглядів: 1397
  • Автор: admin
  • Дата: 3-04-2018, 13:24
3-04-2018, 13:24

Valoarea familiei

Категорія: Bazele sănătăţii

In acest paragraf:

• veţi chibzui asupra valorii relaţiilor familiale şi factorilor importanţi ai unei familii adevărate;

• veţi analiza disponibilitatea pentru viaţa familială;

• vă veţi aminti de indicii maturităţii fiziologice, psihologice şi sociale.

Menirea supremă

Cineva s-a născut pentru a deveni om de artă, altul - geniu financiar, iar cineva - viitor olimpian. Dar majoritatea oamenilor se pot simţi fericiţi, îndeplinind numai misiunea deosebită — de continuare a neamului. Posibil că voi sau unii dintre prietenii voştri deocamdată nu consideră aceasta ceva principal. Dar va trece timpul, şi crearea familiei, naşterea şi educarea copiilor vor constitui cea mai importantă şi cea mai responsabilă misiune a vieţii voastre.

1. Amintiţi-vă de misiunea voastră personală. In ce măsură ea se referă la familie — actuala si viitoarea?

2. Asociaţi-vă în perechi şi povestiţi unul altuia:

• Aţi dori să aveţi copii? De ce?

• Dacă e asa, atunci câţi si de ce sex?

3. Ce, în opinia voastră, înseamnă termenul „responsabilitate de părinte, maternitate”?Valorile familiale

Familia este una dintre cele mai importante valori vitale. în căsătorie bărbatul şi femeia se pot realiza pe deplin ca soţ şi soţie, cap de familie şi gospodină, tată şi mamă.

O familie prietenoasă te inspiră, te susţine, te ajută să depăşeşti timpuri grele, să realizezi cele mai îndrăzneţe planuri şi să atingi cele mai ambiţioase scopuri, inclusiv în cariera profesională.

De familie depinde, în primul rând, sănătatea şi dezvoltarea copiilor. în sânul familiei sunt satisfăcute necesităţile lor de bază - fiziologice, sociale şi spirituale.

Necesităţile fiziologice, necesităţile de siguranţă. Mama şi tata tind ca să aibă o casă tihnită, au grijă ca membrii familiei să fie hrăniţi şi îmbrăcaţi. Casa este un loc deosebit, unde omul se simte în siguranţă. Nu întâmplător familia este deseori numită un mediu al stabilităţii şi siguranţei.

Necesităţile sociale. Familia satisface o bună parte din necesităţile sociale - de iubire, stimă, apartenenţă la grup. Aici copilul învaţă să comunice, să soluţioneze conflictele şi să creeze relaţiile cu părinţii, fraţii şi surorile, cu numeroasele rude. Aici el însuşeşte valorile importante şi normele de conduită socială. Copiii, care nu au învăţat aceasta, de obicei se confruntă cu greutăţi în relaţiile cu alţi oameni.

Necesităţile spirituale. în casa părintească copilul, pentru prima dată, vede ceea ce este frumos: flori, ştergare brodate, tablouri, covoare. Aici aude primul cântec de leagăn, i se citeşte prima carte. Făcându-i cunoştinţă copilului cu arta, învăţându-1 meşteşugurile populare, creându-i condiţii pentru dezvoltarea capacităţilor şi obţinerea studiilor, familia îl ajută să-şi satisfacă necesităţile supreme - cognitive, estetice, de autorealizare.


Creaţi stema familiei voastre, ca în des. 40. Completaţi-o după următorul plan:

• în prima ferestruică scrieţi trei cuvinte, care caracterizează cel mai precis familia voastră;

• în a doua — trei cele mai importante valori ale familiei voastre;

• în a treia — trei cele mai însemnate evenimente familiale;

• în a patra — trei reguli ale familiei voastre;

• în a cincea — numele a trei membri ai familiei, cu care aveţi relaţii foarte strânse;

• în a şasea - numele a trei prieteni ai familiei voastre.

Factorii importanţi ai unei familii unite

Lev Tolstoi scria: „Toate familiile fericite se aseamănă una cu alta, iar cea nefericită este nefericită în felul său”. Explicaţia e că fericirea familială se bazează pe componente universale: iubirea şi deprinderile importante menajere şi vitale.


 

Cândva familiile erau create din motive materiale, de prestigiu şi chiar politice. Uneori însurăţeii nu se cunoşteau unul pe altul până la nuntă. Pentru ei decideau părinţii. In prezent motivul principal pentru crearea familiei este iubirea. Atunci când oamenii au decis că trăiască împreună până la sfârşitul vieţii, ei creează cele mai bune condiţii pentru viitorii copii. Doar atmosfera dragostei părinteşti îi dă copilului simţul siguranţei, contribuie la dezvoltarea lui.

Insă, pentru crearea unei familii unite nu este suficientă numai iubirea, mai ales atunci când tinerii soţi nu conştientizează responsabilitatea pentru noul lor rol. „Barca iubirii se sfărâmă de stânca greutăţilor vieţii”, a spus poetul. Aceasta se întâmplă des din cauză că soţii nu au deprinderile importante - de trai şi vitale.

1. Asociaţi-vă în perechi şi demonstraţi prin pantomimă îndatoririle casnice (spălarea rufelor, facerea curăţeniei, micile reparaţii...). Scrieţi-le pe tablă.

2. Analizaţi fiecare poziţie şi scrieţi „F” referitor la îndatoririle femeii, „B” — îndatoririle bărbatului şi „C” — îndatoririle comune

3. Chibzuiţi dacă bărbaţii pot îndeplini lucrul tradiţional al femeii şi invers. Daţi exemple de asemenea situaţii (bunăoară, când soţia cu plăcere restaurează mobila veche, iar soţul se preocupă de arta culinară).

Disponibilitatea pentru viaţa familială

în fiecare ţară sunt legi care determină vârsta minimă pentru căsătorie. în Ucraina ea este de 18 ani pentru băieţi şi 17 ani pentru fete. însă nu toţi băieţii şi fetele sunt gata pentru viaţa de familie la această vârstă timpurie.

Pe rând continuaţi fraza: „Eu cred că voi fi gata pentru viaţa de familie atunci, când (voi absolvi şcoala, universitatea)...”

Pentru a deveni matur, trebuie să „creşti” nu numai fizic, dar şi psihologic şi social (des. 41).

Asociaţi-vă în trei grupuri („fiziologii”, „psihologii” şi „sociologii”) şi distribuiţi între voi materialul din pag. 158-161.

Pregătiţi comunicări şi pe rând prezentaţi-le clasei.

Maturizarea fiziologică

Privind un grup de adolescenţi, imediat observi deosebirile în ritmul dezvoltării lor fiziologice (des. 42).

Cineva, comparându-se cu vârstenii, poate simţi un disconfort din cauză că se dezvoltă mai repede sau mai încet faţă de ei. Dar aceasta nu trebuie să trezească nici o îngrijorare. Calendarul maturizării fiziologice este programat genetic, şi în această privinţă vă asemuiţi mai mult cu părinţii, decât cu prietenii. Dacă copilul trăieşte în condiţii normale şi se alimentează bine, maturizarea fiziologică are loc de la sine.

Criteriul fiziologic al maturităţii este încetarea creşterii şi formării tuturor organelor şi sistemelor, în deosebi a sistemului de reproducere (maturizarea sexuală). în zona noastră maturizarea fiziologică se încheie aproximativ la 20 de ani.

Maturizarea psihologică

După dimensiuni creierul unui copil de şapte ani aproape că nu se deosebeşte de creierul unui om matur. Cu 20 de ani în urmă se credea că intelectul se formează pe deplin la începutul maturizării sexuale. Acum se ştie că la vârsta adolescenţei în creier au loc schimbări cardinale.

Procesele de maturizare psihologică sunt strâns legate de dezvoltarea fiziologică, deoarece unele calităţi intelectuale şi emoţionale-de voinţă cer formarea structurilor corespunzătoare în creier (des. 43).

Deci, la vârsta voastră se formează gândirea logică şi abstractă, se măreşte bagajul lingvistic. O altă trăsătură caracteristică a adolescenţilor este intensitatea înaltă a emoţiilor si frecventa schimbării dispoziţiei. Dimineaţa adolescentul poate fi în al nouălea cer de bucurie, iar peste câteva ore poate încerca profundele sentimente ale deznădejdii, şi toate acestea se întâmplă din cauza unor evenimente neînsemnate, despre care el mai târziu nici nu-si va aminti.

Din cauza schimbării bruşte a dispoziţiei unii adolescenţi încep să se gândească că ceva nu e în regulă cu ei. Dar nu merită să facă panică, doar adevăratele cauze ale acestor schimbări, de cele mai multe ori fiziologice, sunt concentraţia de hormoni, particularităţile funcţionării sistemului nervos. Conştientizând aceasta, susţinerea şi iubirea din partea familiei uşurează procesul de maturizare, iar deprinderile de autocontrol ajută la exprimarea corectă a emoţiilor.

Maturitatea psihologică prevede reglarea conştientă a comportării omului, aprecierea lui ca personalitate. Personalitatea matură din punct de vedere psihologic conştientizează identitatea sa, scopurile vieţii, este gata să procedeze „aşa cum se cuvine”, dar nu „aşa cum îmi place”, să acţioneze întru binele altor oameni şi întru anumite valori sociale importante (morala, prietenii, familia, societatea).

Maturitatea socială

Criteriile maturităţii sociale depind de nivelul de dezvoltare a societăţii şi a unei culturi concrete. în majoritatea ţărilor dezvoltate maturitatea socială este legată de posibilitatea de a decide de sine stătător destinul. în aceste ţări diferenţa în timp între atingerea maturităţii fiziologice şi sociale este de 7-9 ani, perioadă în care omul trebuie să înveţe mult pentru a se folosi de drepturi şi de a îndeplini îndatoririle omului matur.

Unul din indicii maturităţii sociale este responsabilitatea juridică care începe de la vârsta de 18 ani.

O caracteristică foarte importantă a maturităţii sociale este capacitatea omului de a comunica eficient, de a stabili si menţine relaţii. Dezvoltarea

socială a omului ocupă trei faze: de la dependenţa totală la independenţă, iar de la ea - la dependenţa reciprocă.

Stiti oare că...

Din cauza dezvoltării incomplete a unor secţiuni ale creierului, copiii sunt capabili să ia doar decizii simple, deseori nu conştientizează posibilele consecinţe ale cuvintelor şi faptelor lor. De aceea şi responsabilitatea juridică începe la 14 ani. Dar nu pentru toate tipurile de infracţiuni, dar numai pentru cele, pericolul cărora le este înţeles si adolescenţilor.

Până la vârsta de 16 ani se formează capacitatea de a analiza influenţele, de a pronostica dezvoltarea evenimentelor, de a aprecia diferite variante şi a prevedea consecinţele lor. De aceea adolescenţii obţin noi drepturi, angajamente şi responsabilitate juridică.

Numai la vârsta de 18 ani omul este considerat matur din punct de vedere juridic: el îşi poate alege profesia, locul de muncă, poate lua decizii privind căsătoria fără acordul părinţilor.

Familia este una dintre cele mai importante valori vitale. Majoritatea oamenilor se pot simţi fericiţi numai îndeplinind misiunea deosebită - cea de continuare a neamului omenesc.

Procesul de maturizare are câteva aspecte: fiziologic, intelectual, emoţional, social şi spiritual. Dezvoltarea socială a omului durează cu mult mai mult decât cea fiziologică.

In fiecare ţară sunt legi care determină vârsta minimă pentru căsătorie. In Ucraina ea este de 18 ani pentru băieţi şi 17 ani pentru fete.

 

Source: Manual de Bazele sănătăţii pentru clasa a 9 Beh, Voronţova

 


^