mozok.click » Інформатика » Комп'ютерні публікації
Інформація про новину
  • Переглядів: 8945
  • Автор: admin
  • Дата: 18-09-2017, 10:04
18-09-2017, 10:04

Комп'ютерні публікації

Категорія: Інформатика

3.1. Поняття комп'ютерної публікації.

Програмні засоби для створення публікацій

Пригадайте, які програмні засоби є в пакеті Microsoft Office. У яких програмах опрацьовують текстові дані? Які програмні засоби для створення та опрацювання графічних зображень вам відомі?

Як відомо, текстовий документ може містити не тільки текст, а й графічні об’єкти — ілюстрації до тексту. Це сприяє підвищенню наочності документа, а також акцентує увагу на певних об’єктах.

У кожного з вас є досвід створення листівок, оголошень, запрошень тощо. Усі тримали в руках газети, журнали, книжки. Для їх створення можна використовувати знайомі вам програмні засоби — текстовий процесор, графічні редактори. Але існують програмні засоби, які спеціально розроблені для створення публікацій.

Донедавна публікаціями вважали документи, виконані поліграфічним способом (рис. 1). Тепер статус публікацій мають також електронні документи, розташовані, зокрема, на веб-серверах, які можна переглядати за допомогою браузера.

Залежно від способу збереження публікації розподіляють на друковані та електронні (рис. 2).

Більшість публікацій створюють, редагують і форматують, використовуючи певні комп’ютерні програми. У такому випадку вживають терміни «комп’ютерна публікація», «електронна публікація». Наприклад, електронні публікації створюють у середовищах програмних засобів, призначених для створення сайтів, блогів тощо.

Для підготовки друкованих публікацій використовують видавничі системи — комплекс апаратних і програмних складових. Часто так називають тільки програми з підготовки текстових документів для поліграфії.

Розглянемо складові видавничої системи (рис. 3).

У публікаціях велика увага приділяється взаємному розміщенню текстового матеріалу та ілюстрацій до нього.

Макетом публікації є зразок розміщення текстових та графічних об'єктів публікації.

Версткою називають процес компонування текстового та ілюстративного матеріалу відповідно до розробленого макета публікації з дотриманням принципів дизайну та технічних вимог. Підготовлені до друку публікації (оригінал-макети) направляють до поліграфічних підприємств.

Програми, що входять до складу видавничих систем, є професійними і настільними. Вони забезпечують:

• створення оригінал-макетів публікацій;

• опрацювання текстових і графічних об’єктів;

• імпортування об’єктів з інших програм;

• попередній перегляд публікації на екрані монітора з урахуванням характеристик пристрою друку;

• можливість друку публікацій кожним кольором окремо;

• збереження публікації у файлах різних форматів тощо.

Професійні програми використовують для підготовки публікації з великим тиражем (від тисячі до кількох сотень тисяч).

Видавничу систему називають настільною (від англ. desktop publishing — настільні публікації), оскільки її складові можна розмістити на одному столі (рис. 4).

Для створення публікацій із невеликою тиражною кількістю використовують настільні видавничі системи: офісні додатки (Microsoft Publisher) та інші програми, наприклад Page Plus, Avery DesignPro, Paraben's Label Builder тощо.

Що означає поняття «публікація»?

Які програми призначені для створення електронних публікацій?

Що таке макет публікації?

Що таке верстка публікації?

Назвіть особливості видавничих систем.

З'ясуйте, що таке оригінал-макет? Чим він відрізняється від макета?3.2. Види та структура публікацій. Основні складові публікацій

Чи можна використати текстовий процесор для створення публікацій? Чим відрізняються режими створення шаблону документа від режиму створення звичайного документа у Microsoft Word? У файлах із яким розширенням зберігаються шаблони текстових документів у Microsoft Word?

Загальний вигляд публікації залежить від 'її призначення. Розглянемо деякі види публікацій (рис. 1).

Буклет — переважно багатокольорова публікація, подана на одному аркуші в кілька колонок (зі згином по межі між ними). Найчастіше використовується під час проведення публічних заходів. На різних сторінках (колонках) буклету зазначають назву заходу, час проведення, призначення, програму, відомості про заклад, який проводить захід; як доїхати до місця проведення заходу, контактні дані організаторів тощо.

Газета — щоденне, щотижневе або двотижневе періодичне видання у вигляді складених аркушів, що має постійну назву. Може містити оперативну інформацію, фотографії, матеріали з актуальних громадсько-політичних, наукових, виробничих та інших питань.

Брошура — твір у вигляді книжки, обсягом не більше 48 сторінок. Брошури використовують у сфері освіти, рекламному бізнесі тощо.

Інформаційний бюлетень — видання, що має на меті інформування групи людей щодо окремих питань. Зазвичай містить добірку актуальної інформації.

Оголошення — публікація, яка інформує про захід, подію та за необхідності містить стислі відомості про назву, час та (або) місце проведення.

Реклама — публікація для довільного кола осіб, спрямована на привернення уваги до об’єкта рекламування, формування або підтримку інтересу до нього.

Бланк — документ, який містить поля для заповнення, а також назви та призначення таких полів.

Реферат — твір, у якому проаналізовано, узагальнено й подано відомості з різних джерел.

Візитівкою є документ, у якому надано відомості про особу або організацію, заклад.

Кожний вид публікації має своє призначення, чим зумовлений його зовнішній вигляд, розмір, структура тощо (див. рис. 2). Наприклад, інформаційний бюлетень про проведення олімпіади з певного предмета містить опис того, на що має звернути увагу учасник, та посилання на літературу. Якщо б його зміст було обмежено місцем і часом проведення олімпіади, то це було б оголошення, а якщо б містило заклик до участі в олімпіаді та пропозицію з додатковими бонусами

учасникам і переможцям,— то рекламою. Візитівка має адресу, телефон, логотип організації або фотографію особи тощо.

У настільних видавничих системах створення різних видів публікацій максимально автоматизовано.

Шаблон (від фр. echantillon — зразок) — приклад, який наслідують; готовий зразок, за яким створюють документ певного виду.

На основі шаблонів, які визначають загальну структуру певного виду публікації, створюються макети, що мають певний дизайн. Зазвичай для кожного шаблону є кілька варіантів макетів.

Для створення кожного виду публікацій існують бібліотеки професійних макетів. Користувачу потрібно тільки наповнити необхідним вмістом запропоновані макетом блоки.

Структура публікації складається з текстових і графічних блоків, що заповнюються користувачем, а також стандартних блоків (рис. 3).

Текстові та графічні блоки в публікації обмежені спеціальною рамкою, призначеною для зручного введення тексту або додавання графічного зображення.

Стандартні блоки — це фрагменти, які можна використати в різних видах публікацій, наприклад заголовки, календарі тощо. Вони зберігаються в окремих колекціях.

Шаблони різного виду публікацій мають свої особливості. Більшість із них містять спеціальні місця для логотипу організації (графічний блок) і введення назви, за потреби — дати випуску (текстові блоки).

Програмними засобами передбачено можливість вставляння додаткових блоків для введення тексту та рисунків за бажанням користувача.

Які види публікацій розрізняють?

Що означає поняття «шаблон публікації»?

Який зв'язок між поняттями «вид публікації», «шаблон», «макет публікації»?

Які структурні блоки мають публікації? Поясніть використання стандартних блоків у відомих вам видах публікацій.

З'ясуйте, які відомості мають бути у візитівці приватної особи.


3.3. Створення комп'ютерної публікації

Пригадайте, як запустити офісну програму на виконання. Як створити текстовий документ?

Для того щоб створити тестовий документ, електронну таблицю чи комп’ютерну презентацію, можна скористатися пев-ною офісною програмою, наприклад Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint з пакету Microsoft Office. Після запуску будь-якої з цих програм у робочій області вікна програми з’являється новий документ, створений за певним шаблоном.

До складу Microsoft Office також входить програма Microsoft Publisher — настільна видавнича система, яка має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. І хоч ця програма має обмежену кількість функцій порівняно з професійними видавничими системами, наявність великої кількості шаблонів і макетів публікацій значно спрощує створення публікацій різних видів.

Розглянемо особливості настільних видавничих систем, їхні можливості щодо створення та редагування публікацій на прикладі Microsoft Publisher.

Процес створення нової комп’ютерної публікації відрізняється від створення нового документа в інших додатках пакета Microsoft Office. Наявність великої кількості шаблонів і макетів зумовила деякі особливості початку роботи з новою публікацією (рис. 1).

Розглянемо алгоритм створення нової комп’ютерної публікації.

Шаблон вибирають із бібліотеки Microsoft Publisher (вбудовані шаблони) або з Інтернету. Вбудовані типи шаблонів згруповано в групи Порожня публікація (книжкова, альбомна), Мої шаблони, Популярні публікації (буклети, бюлетені, календарі, листівки, поштові картки тощо), Інші шаблони.

Відповідно до вибраного шаблону виберіть макет публікації (див. рис. 2).

Після вибору макета в робочій області вікна програми з'явиться новий документ (публікація) із розміткою кожної сторінки згідно з вибраним макетом.

Наповніть запропоновані блоки текстом та ілюстраціями. За потреби вставте додаткові блоки та наповніть їх.

Збережіть публікацію (тип документа Microsoft Publisher .pub).

Таким чином, усі сторінки документа, свореного у текстовому чи табличному процесорі, мають однаковий вигляд. Сторінки різних видів публікацій за виглядом відрізняються одна від одної (рис. 3).

У робочій області також з’явиться Область завдань з командами для роботи з публікацією. Наприклад, для вибору поточної сторінки, що дозволяє опрацьовувати сторінки у довільному порядку.

У групі Параметри сторінки містяться команди для встановлення орієнтації та полів сторінки, розміру паперу, в групі Фон сторінки — команди встановлення фону.

У процесі роботи з публікацією є можливість змінити один вид публікації на інший, панель Макет сторінки містить команду Замінити шаблон. Команди групи Схеми цієї панелі призначено для вибору або створення власної кольорової схеми макета публікації та шрифтів для різних текстових блоків макета (рис. 4).

Вікно програми Microsoft Publisher містить стандартні елементи вікон додатків Microsoft Office: рядок заголовка, стрічкову панель, робочу область (рис 5). А крім них містить ліворуч вузьку вертикальну панель для роботи з об’єктами і область задач з командами для розв’язування задачі створення швидкої публікації відповідно до зразка макета чи шаблону.

У вікні Microsoft Publisher за замовчуванням відображаються дві панелі інструментів: Стандартна та Форматування. Керування виведенням чи приховуванням цих панелей здійснюється у звичний спосіб.

Як запустити програму Microsoft Publisher на виконання?

Як створити нову публікацію?

Де можна знайти шаблони публікацій?

Назвіть елементи вікна програми Microsoft Publisher.

Як змінити макет вже створеної публікації? Яке розширення має файл публікації?

Завдання для самостійного виконання

Створіть листівку для привітання друга з днем народження.

Запустіть програму Microsoft Publisher.

У вікні, що відкрилося, виберіть шаблон публікації (наприклад, вітальні листівки).

У вікні, що відкрилося, виберіть макет листівки (наприклад, день народження).

У текстовий блок уведіть привітання другу з днем народження.

Збережіть публікацію у форматі Publisher, вибравши необхідну папку.

Практична робота № 4

Тема. Створення буклета з використанням шаблону.

Завдання: створіть інформаційний буклет для учасників і гостей конкурсу.

Обладнання: комп'ютер зі встановленою програмою Microsoft Publisher, файл із логотипом (емблемою), дані про навчальний заклад, відомості про конкурс.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки.

Відкрийте програму Microsoft Publisher звичним для вас способом.

Виберіть шаблон Буклети з групи шаблонів Популярні.

Виберіть один із макетів інформаційного буклета і виконайте команду Створити (при подвійному клацанні на ескіз макета команда Створити запускається автоматично).

У вікні, що відкрилося, в робочій області розміщено макет першої сторінки буклета. Буклет за замовчуванням має альбомну орієнтацію з трьома колонками розміщення даних. Після роздрукування аркуш згортають по межах між колонками — і буклет набуває вигляду ширми.

Заповніть текстові та графічні блоки даними:

1) на титулі буклета (третя колонка першої сторінки) у блоці «Назва організації» введіть «Міністерство освіти і науки України», на наступному рядку — назву вашого закладу;

2) додайте нове текстове поле (панель Вставлення, команда Додати текстове поле), розмістіть його по центру титульної сторінки; вставте назву заходу — «Кон-курс-захист науково-дослідницьких робіт учнів — членів МАН України»;

3) додайте нове текстове поле, розмістіть його внизу титульної сторінки; введіть дату проведення конкурсу.

На зворотній сторінці буклета (друга колонка першої сторінки) у блок із назвою «Організація» введіть реквізити вашого закладу:  адресу, контактні телефони;

в графічний блок додайте емблему закладу.

У першій колонці першої сторінки, яка містить текстове поле з назвою Заголовок задньої панелі, розмістіть інформацію про заклад.

У першій колонці другої сторінки додайте план проведення конкурсу:

1) змініть назву в текстовому блоці на «План конкурсу»;

2) вилучіть вміст текстового блоку (виділіть і скористайтесь клавішею видалення);

3) перейдіть на панель Вставлення, в групі Таблиці виберіть зручний для вас спосіб вставлення таблиці з трьох стовпців і декількох рядків;

4) за допомогою миші розмістіть таблицю під введеною назвою;

5) введіть заголовки таблиці та заповніть її за зразком:

В інші колонки другої сторінки введіть інформацію про роботу секцій МАН (секції виберіть на власний розсуд).

Збережіть публікацію.

Покажіть публікацію вчителеві.

Закрийте програму.

Зробіть висновки: до яких подій у вашому шкільному житті краще підготувати буклети; наведіть приклади; у яких випадках можна застосувати інші види публікацій.


3.4. Робота з текстовими об'єктами. Зв'язки між об'єктами публікації

Пригадайте, що таке текст, з яких об'єктів він складається.

Основним об’єктом публікації є текстовий блок, який складається з текстової рамки та області, в яку вводиться текст. На одній сторінці може міститися декілька текстових блоків, визначених макетом публікації.

Текстові блоки можна додавати, вилучати, переміщувати, змінювати розміри для надання публікації потрібного вигляду.

Для додавання текстового блоку можна скористатися командою Вставлення ^ Накреслити текстове поле (рис. 1).

Переміщувати текстові блоки та змінювати їхній розмір зручно за наявності направляючих — допоміжних ліній на сторінці, які встановлюються за допомогою команд групи Макет.

Для вилучення текстового блоку його потрібно виділити, клацнувши рамку, а потім натиснути відповідну клавішу клавіатури (Delete, Backspace).

Для переміщення об’єктів потрібно навести вказівник миші на межу об’єкта (але не на маркери), де вказівник змінює вигляд на хрестоподібний зі стрілками. Потім об’єкт перетягують у потрібне місце з натиснутою лівою кнопкою миші.

Для змінення розміру об’єкта слід навести вказівник миші на один із маркерів на межі об’єкта. Коли вказівник змінює вигляд на двобічну стрілку, можна перетягувати в потрібному напрямку відповідний маркер рамки з натиснутою лівою клавішею миші.

Якщо текстовий блок переповнений або текст перетікає на наступну сторінку, блоки з’єднують у ланцюжок. У випадку коли текстовий фрагмент перевищує розмір текстового блоку, текст автоматично розміщується у наступному зі зв’язних текстових блоків.

Текстові блоки, в яких може розміщуватися один текстовий фрагмент, називають зв'язаними.

На зв’язність текстових блоків вказують спеціальні маркери (1) (рис. 2, а). Якщо текст не вміщується в текстовий блок, у нижній правій частині цього блоку з’являється

маркер переповнення (2) (рис. 2, б) — квадратик із трьома крапками. У випадку, коли текст не вміщується в блок, потрібно збільшити текстову рамку, перетягуючи рамку блоку, або зв’язати поточний блок з новим текстовим блоком для перетікання в нього тексту. У нового текстового блока на лівому краї з’являється стрілка, яка вказує, що текст у блоці є продовженням тексту з іншого блоку.

Для створення зв’язку між блоками потрібно навести вказівник миші на маркер переповнення; клацнути лівою кнопкою миші — маркер набуває вигляду глечика; перемістити вказівник миші в інший текстовий блок і клацнути його.

У ході редагування тексту (видалення, додавання тексту) слова перетікатимуть з одного текстового блоку до іншого. Якщо для текстового фрагмента двох текстових блоків не вистачає, можна налагодити зв’язок ще з одним текстовим блоком, і текст перетікатиме вже по трьох блоках.

Згадаємо, що процес змінення зовнішнього вигляду документа називається форматуванням (рис. 3). Форматування текстових блоків складається з форматування рамки та тексту в блоці. Для форматування призначена вкладка Формат (Знаряддя для тестових полів), яка з’являється, щойно текстове поле стає активним.

Розглянемо групи команд для форматування тексту:

Група Текст

Містить команди По розміру тексту (часто використовують команду Збільшення для зміни розміру текстового поля під розмір текстового фрагмента), Зміна напрямку тексту та Розстановка переносів для використання або відмови від переносів

Група Вирівнювання

Містить команди, що дозволяють відформатувати розміщення тексту в блоці по вертикалі та горизонталі

Група Зв'язування

Містить команди для встановлення (або розриву) зв'язку тексту між текстовими блоками та перетікання між ними

Розглянемо групи команд для форматування символів:

Група Шрифт

Містить команди для змінення вигляду символів і міжсимвольного інтервалу.

Група Ефекти

Містить команди, що дозволяють застосувати стиль WordArt і текстові ефекти (тінь, підсвічування, рельєфність) до символів.

Група Оформлення

Містить команди для художнього виокремлення виділених символів у тексті.

Запитання для перевірки знань

Що являє собою текстовий блок?

Як переміщувати текстовий блок, змінювати його розміри?

Для чого під час макетування сторінки використовують направляючі? Поясніть на прикладах.

Які групи команд використовуються для форматування всього тексту блоку?

Як додати новий текстовий блок?

Які текстові блоки називають зв'язними? Поясніть, як зв'язати текстові блоки.

3.5. Робота з графічними об'єктами

Які види графічних об'єктів можна додавати в текстовий документ у програмах офісного пакету Microsoft Office?

Як ви знаєте, крім текстових блоків, структура публікації містить стандартні блоки. Для додавання стандартних блоків використовують групу команд Стандартні блоки панелі Вставлення (рис. 1). Команди вибирають із бібліотеки блоків, а ті, у свою чергу,— у відкритому вікні групи або на панелі.

Для додавання графічних об’єктів до публікації призначені команди групи Ілюстрації стрічкової панелі Вставлення.

Розглянемо можливості додавання графічних зображень.

Для додавання рисунка з файла використовують команду Зображення. Після цього відкривається діалогове вікно Вставлення зображення, в якому в потрібній папці вибирають потрібний файл із рисунком. Вставлення рисунка відбувається без зміни його початкового розміру.

Для додавання рисунка з колекції Microsoft Office використовують команду Онлайнові зображення, для додавання фігур векторного редактора, вбудованого в Microsoft Office,— команду Фігури.

Для додавання рамки для зображення у групі Ілюстрації є команда Покажчик місця заповнення для рисунка. З її допомогою можна позначити місце для майбутнього рисунка в публікації.

Додавши рамки для зображення, можна змінити її розміри, а також перемістити в інше місце сторінки (рис. 2).

Для вставлення рисунка в рамку потрібно навести вказівник миші на схематичне зображення рисунка всередині рамки (він підсвітиться) і клацнути — відкриється вікно додавання рисунка, як і під час виконання команди Вставлення ^ Зображення. Рисунок займатиме місце, визначене рамками. Як тільки рисунок буде додано, автоматично активується команда Обтинання.

Щоб завершити вставлення зображення, слід клацнути кнопкою миші поза рамкою.

Форматування графічного об’єкта здійснюється командами стрічкової панелі Формат (Знаряддя для зображень), яка з’являється, якщо об’єкт виділено.

Стрічкова панель Формат має різний вигляд — залежно від типу графічного об’єкта, який виділено (див. рис. 3).

Стрічкова панель Формат містить такі групи команд:

Група Знаряддя

Містить команди для опрацювання зображення: корегування кольору, установлення ступеня прозорості кольору зі списку команд Перефарбувати та ін.

Група

Стилі зображень

Містить команди, що дозволяють вибрати вигляд межі рисунка, його форму, а також вставити підпис до зображення. До рисунка можна застосувати тіньові ефекти завдяки командам однойменної групи.

Команди решти груп стрічкової панелі Формат ідентичні знайомим вам командам для форматування зображень у текстовому процесорі.

Для форматування фігур панель Формат (рис. 4) має такі самі команди, як і відповідна панель програми MS Word.

Аналогічно зображенню в публікацію можна вставити таблицю і відформатувати її. Робота з таблицями здійснюється у звичний для Microsoft Word спосіб.

Запитання для перевірки знань

Які команди використовують для вставлення графічних об'єктів у публікацію?

Наведіть приклади стандартних блоків.

Як форматують у публікаціях малюнки?

Які особливості має графічне зображення, розміщене в попередньо вставлену рамку?

Поясніть, як вставити та відформатувати таблицю в публікації.

Завдання для самостійного виконання

Створіть бюлетень із рисунком, відформатованим за наведеним планом.

Запустіть програму Microsoft Publisher. Виконайте команду Файл ^ Створити.

Виберіть тип публікаціі Бюлетені.

Виберіть макет бюлетеня на свій розсуд.

Виконайте Вставлення ^ Зображення, додайте рисунок та залиште його активним.

Активуйте панель Формат, виберіть із групи Перефарбувати, у списку, що відкриється — Установити прозорий колір.

Наведіть змінений вказівник миші на будь-який колір на рисунку й клацніть його.

 

3.6. Етапи роботи з публікацією

Пригадайте, як створити, зберегти, відкрити та надрукувати документ Word.

Створення публікації дещо нагадує роботу над проектом. Звичайно, на створення вітальної листівки буде затрачено небагато часу. Але буклет, брошура, інформаційний бюлетень і навіть реклама потребують попередньої роботи з планування та добору матеріалу.

Розглянемо основні етапи роботи з публікацією.

I. Аналіз призначення та тематики публікації, визначення виду публікації.

З’ясуйте, який вид публікації доцільно створити, що в свою чергу визначить вибір шаблону публікації.

II. Планування та добір матеріалів.

Відповідно до заданої теми спланувати публікацію та підібрати матеріал (текст, ілюстрації), продумати, чи будуть у публікації стандартні блоки і які.

У процесі роботи з публікацією можна вводити текст, додавати рисунки, створені у видавничій системі. Але основне наповнення краще копіювати із заздалегідь підготовлених файлів.

III. Створення комп’ютерної публікації.

Запустіть програму створення публікацій одним зі знайомих вам способів.

Виберіть шаблон і макет публікації.

Наповніть згідно з макетом текстові та графічні блоки підготовленими заздалегідь текстами та ілюстраціями. За необхідності вставте додаткові блоки.

Відредагуйте та відформатуйте публикацію.

Збережіть публікацію після закінчення роботи.

Публікацію можна зберегти у файлах Microsoft Publisher (*.pub), а також у форматі PDF, як веб- сторінку, у форматі текстового документа.

IV. Розповсюдження комп’ютерної публікації.

Роздрукувати презентацію або розмістити в Інтернеті.

Запитання для перевірки знань

Назвіть етапи створення комп'ютерної публікації.

Які дії потрібно зробити після запуску програми Microsoft Publisher перед введенням даних у публікацію?

Чи можна скористатись можливостями Ін-тернету для визначення шаблону публікації?

Як вибрати поточну сторінку публікації для наповнення та редагування.

Як змінити колірну схему макета?

Для чого використовують направляючі під час макетування сторінки публікації?

Практична робота № 5

Тема. Створення бюлетеня з використанням шаблону та стилів оформлення.

Завдання: створити бюлетень до Дня української писемності та мови (відзначається 8 і 9 листопада).

Обладнання: комп'ютер зі встановленою програмою Microsoft Publisher; матеріали про історію української писемності, видатних українських поетів, письменників, їхні фотографії.

Примітка: зазначені матеріали можна знайти в мережі Інтернет у ході виконання роботи.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки.

Відкрийте програму Microsoft Publisher.

Виберіть шаблон Бюлетені з групи шаблонів Популярні.

Виберіть один із макетів бюлетеня на власний розсуд.

У робочій області вікна, що відкрилося, розміщено макет першої сторінки бюлетеня. (Бюлетень подано чотирма сторінками: першою, заключною, між ними на розвороті дві внутрішні сторінки.)

Змініть колірну схему бюлетеня: відкрийте панель Макет сторінки, в групі Схеми виберіть колірну схему макета на власний розсуд.

Виберіть шрифтову схему для оформлення буклета: на панелі Макет сторінки відкрийте список Шрифти і виберіть шрифтову схему.

Заповніть графічні та текстові блоки матеріалами з урахуванням назв текстових блоків та можливістю перетікання тексту між текстовими блоками:

перша сторінка містить назву бюлетеня, дату та номер випуску, основну статтю (про День української писемності та мови), додаткову статтю, а також зміст (на якій сторінці розташовані статті бюлетеня); заповніть внутрішні сторінки бюлетеня, якщо маєте матеріали для заповнення, за час, відведений на практичну роботу. Якщо таких матеріалів немає, перейдіть в область навігації по сторінках, виділіть внутрішні сторінки (другу і третю) та вилучіть їх командою з контекстного меню;

заключна сторінка має містити дані про авторів, анонс наступного випуску бюлетеня (введіть текст на власний розсуд).

Збережіть публікацію.

Покажіть публікацію вчителеві.

Закрийте програму.

Зробіть висновки: як створити бюлетень із використанням шаблону та стилів оформлення.

Практична робота № 6

Тема. Проектування та створення комп'ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження.

Завдання: створити інформаційний бюлетень для подання результатів самостійного дослідження.

Обладнання: комп'ютер зі встановленою програмою Microsoft Publisher, текстові та графічні матеріали за темою дослідження.

Примітка. Якщо самостійне дослідження не було здійснено, дослідіть питання про наявність курсів (наприклад, із програмування, основ живопису або інших — на власний вибір) за допомогою мережі Інтернет.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки.

Відкрийте програму Microsoft Publisher.

Виберіть один із макетів бюлетеня на

власний розсуд.

На першій сторінці виконайте такі дії:

1) уведіть назву в область заголовка;

2) перейменуйте область «Важливі деталі» на «Етапи дослідження» і заповніть список назвами етапів;

3) заповніть область першої статті назвою головної статті про дослідження та текстом про загальну тематику дослідження (текст скопіюйте з документа, який ви попередньо створили в ході виконання дослідження);

4) заповніть область другої статті заголо

вком, наприклад, «Чому я вибрав (вибрала) _(галузь дослідження)», та

опишіть, чому саме ця тема вас зацікавила. Якщо місця на першій сторінці не вистачає, створіть перетікання тексту на другу (внутрішню) сторінку;

5) відредагуйте текст області «У цьому виданні» так, щоб назви статей відповідали сторінкам, на яких вони розташовані.

Створіть рамку для вставлення графічного зображення — виділіть зображення командою Покажчик місця заповнення.

Перемістіть рамку зображення в праву нижню область першої статті.

Уставте в рамку ілюстрацію, яка б відповідала темі головної статті.

Уставте в публікацію таблицю, що має 5 стовпців, та заповніть:

1) перший рядок таблиці — назвами стовців: № з/п; Назва курсу; Тривалість; Дати проведення; Адреса;

2) інші рядки таблиці — даними відповідно до запропонованих заголовків стовпців (для дослідження про курси).

Перейдіть до заповнення внутрішніх сторінок. Вилучіть зайві текстові блоки.

Заповніть текстом і графічними зображеннями області статей внутрішніх сторінок, висвітливши в одній із них:

1) відомості про вашу участь у дослідженні (якщо ви брали участь у колективному дослідженні);

2) актуальність вашого дослідження;

3) аналіз інформаційних матеріалів з тематики вашого дослідження;

4) ваші очікування від проведеного дослідження.

Присвятіть другу статтю власне процесу дослідження.

Якщо у вас є числові дані дослідження, проаналізуйте їх у табличному процесорі, створіть діаграму, скопіюйте й додайте в публікацію. (Для дослідження про курси такими даними можуть бути вартість курсів або їх тривалість.)

Розмістіть на заключній сторінці висновки, дані про автора (авторів).

Збережіть публікацію.

Покажіть публікацію вчителеві.

Закрийте програму.

Зробіть висновки: як спроектувати та створити комп’ютерну публікацію для подання результатів самостійного дослідження.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Руденко (поглиблений рівень)

 


^