mozok.click » Біологія » Урок 5. Ферменти, їхня роль у клітині
Інформація про новину
  • Переглядів: 2748
  • Автор: admin
  • Дата: 6-08-2017, 18:05
6-08-2017, 18:05

Урок 5. Ферменти, їхня роль у клітині

Категорія: Біологія

Мета: ознайомити з особливостями будови та властивостями ферментів; розкрити значення ферментів для живих організмів; формувати знання про основні види ферментів; нагадати роль травних ферментів у процесі травлення; дослідити властивості ферментів; формувати вміння визначати вплив фізичних факторів на властивості ферментів; розвивати навички роботи в парі, навички міжособистісного спілкування, мову, пам’ять, мислення, увагу, уміння систематизувати та узагальнювати інформацію, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я, формувати переконання необхідності раціонального харчування, науковий світогляд, інтерес до предмета.

Обладнання: таблиці «Структурні рівні організації білків», «Принцип дії ферментів».

Тип уроку: комбінований урок.

Місце уроку в навчальній темі: поточний.

Міжпредметні зв'язки: основи здоров’я, хімія, фізика, економіка.

Компетентності, які формуються в учнів: уміння вчитися, спілкуватися державною мовою, загальнокультурна, комунікативна, соціальна, здоров’язбережувальна, науково-природнича, підприємницька, екологічна грамотність. 

Дидактичні й розвивальні завдання та способи їх реалізації на різних етапах уроку

Етап уроку

Завдання

Реалізація завдання

Перевірка

домашнього

завдання

Перевірити знання учнів про будову та функції білків

Обговорення відповідей на запитання 6 після § 4, запитання 86 після § 5

Актуалізація опорних знань

Актуалізувати знання про функції білків, їхню біологічну роль

Обговорення схем та малюнків на с. 21-22, § 5

Вивчення нового матеріалу

Ознайомити з особливостями будови та властивостями ферментів; розкрити механізм їхнього функціонування, значення для живих організмів

Опрацювання тексту на с. 22-23, § 5

Закріплення

вивченого

матеріалу

Поглибити та закріпити знання учнів про властивості та функції ферментів; формувати вміння досліджувати властивості ферментів та визначати вплив на них фізичних факторів

Лабораторне дослідження властивостей ферментів (с. 215)

Підбиття

підсумків

Узагальнити знання учнів про будову та властивості ферментів, їхню біологічну роль

Запитання 5-6 після § 5

Домашнє

завдання

Удосконалювати знання про ферменти та їхню роль у клітині

Опрацювати § 5, запитання 7 — письмово, повторити будову та функції білків

 

 

Це матеріал з міні-конспекта уроків до підручника Біологія 9 клас К. М. Задорожний 

 


^