mozok.click » Біологія » Урок 4. Білки, їхня структурна організація та основні функції
Інформація про новину
  • Переглядів: 1889
  • Автор: admin
  • Дата: 6-08-2017, 18:02
6-08-2017, 18:02

Урок 4. Білки, їхня структурна організація та основні функції

Категорія: Біологія, Розробки уроків

Мета: ознайомити з особливостями будови, властивостями та функціями білків, їхньою різноманітністю; формувати знання про структурні рівні організації білків; розкрити роль білків у життєдіяльності організмів; формувати уявлення про необхідність зовнішніх джерел енергії для існування біологічних систем; формувати знання про необхідність різних продуктів харчування в раціоні людини; розвивати увагу, уяву, пам’ять, логічне мислення, мову, уміння порівнювати та узагальнювати, систематизувати набуту інформацію; виховувати дбайливе ставлення до власного організму, розуміння цінності всіх живих організмів і природи в цілому; формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Обладнання: таблиця «Структурні рівні організації білків».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Місце уроку в навчальній темі: поточний.

Міжпредметні зв'язки: хімія, фізика, мистецтво, основи здоров’я, екологія, економіка.

Компетентності, які формуються в учнів: уміння вчитися, спілкуватися державною мовою, естетична, громадянська, комунікативна, загальнокультурна, екологічна грамотність, здоров’язбережувальна, підприємницька, природничо-наукова. 

Дидактичні й розвивальні завдання та способи їх реалізації на різних етапах уроку

Етап уроку

Завдання

Реалізація завдання

Перевірка

домашнього

завдання

Перевірити знання учнів про органічні речовини, біополімери

Обговорення відповідей на запитання 7-8 після

§ 3

Вивчення нового матеріалу

Ознайомити з особливостями будови білків

Бесіда за текстом та малюнками на с. 16, § 4

Формувати знання про структурні рівні організації білків

Заповнення таблиці за текстом на с. 16-19, § 4

Ознайомити з властивостями білків

Опрацювання тексту на с. 19, § 4

Ознайомити з різноманітністю білків, їхніми функціями; розкрити роль білків у життєдіяльності організмів; формувати уявлення про необхідність зовнішніх джерел енергії для існування біологічних систем

Складання схеми за текстом на с. 20-22, § 5

Закріплення

вивченого

матеріалу

Закріпити знання учнів про будову та властивості білків, рівні їх організації

Запитання 1-3, 5 після § 4

Поглибити знання учнів про різноманітність білків

Запитання 2-4 після § 5

Підбиття підсумків

Узагальнити знання учнів про будову та функції білків

Запитання 4 після § 4, запитання 1 після § 5

Домашнє завдання

Удосконалювати знання про особливості будови, властивості та функції білків, структурні рівні їх організації

Опрацювати § 4, запитання 6 — усно (додатково), с. 20-22, § 5, запитання 8 — письмово, вивчити будову та функції білків

 

 

Це матеріал з міні-конспекта уроків до підручника Біологія 9 клас К. М. Задорожний 

 


^