mozok.click » Біологія » Урок 11. Структура клітини (6 годин). Методи дослідження клітин, типи мікроскопії
Інформація про новину
  • Переглядів: 3331
  • Автор: admin
  • Дата: 6-08-2017, 18:11
6-08-2017, 18:11

Урок 11. Структура клітини (6 годин). Методи дослідження клітин, типи мікроскопії

Категорія: Біологія, Розробки уроків

Мета: ознайомити з історією вивчення клітини, методами дослідження клітин, типами мікроскопії; формувати знання про основні положення клітинної теорії; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять, мову, уміння аналізувати, порівнювати й узагальнювати інформацію; виховувати розуміння цінності біології як науки, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Обладнання: світловий мікроскоп, фотографії вчених — дослідників клітин (Робер-та Гука, Антоні ван Левенгука, Теодора Шванна, Маттіаса Шлейдена, Карла Бера, Рудольфа Вірхова), приладів для дослідження клітини.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Місце уроку в навчальній темі: вступний.

Міжпредметні зв'язки: історія, фізика, хімія.

Компетентності, які формуються в учнів: уміння вчитися, спілкуватися державною мовою, історична, загальнокультурна, соціальна, комунікативна, здоров’язбере-жувальна, науково-природнича. 

Дидактичні й розвивальні завдання та способи їх реалізації на різних етапах уроку

Етап уроку

Завдання

Реалізація завдання

Вивчення

нового

матеріалу

Ознайомити з історією вивчення клітини; розкрити роль учених — дослідників у вивченні клітинної будови

Опрацювання тексту § 9

Схарактеризувати основні положення клітинної теорії та виникнення цитології як науки

Словникова робота та опрацювання тексту § 9

Ознайомити з основними методами дослідження клітини, типами мікроскопії

Складання схеми за текстом та таблицею на § 9

Закріп

лення

вивченого

матеріалу

Поглибити й закріпити знання учнів про історію вивчення клітини, становлення цитології як науки, методи цитологічних досліджень, типи мікроскопії

Запитання 3-4 після § 9

Етап уроку

Завдання

Реалізація завдання

Підбиття

Узагальнити знання учнів про методи дослі-

Запитання 1-2 після

підсумків

дження клітин, типи мікроскопії, значення цитології як науки

§ 9

Домашнє

Удосконалювати знання про цитологію як на-

Опрацювати § 9, запи-

завдання

уку, методи дослідження клітин

тання 5 — усно (додатково), вивчити методи дослідження клітин

 

 

Це матеріал з міні-конспекта уроків до підручника Біологія 9 клас К. М. Задорожний 

 


^