mozok.click » Біологія » Урок 19. Фотосинтез: світлова та темнова фази
Інформація про новину
  • Переглядів: 2859
  • Автор: admin
  • Дата: 6-08-2017, 18:22
6-08-2017, 18:22

Урок 19. Фотосинтез: світлова та темнова фази

Категорія: Біологія, Розробки уроків

Мета: ознайомити з особливостями фотосинтезу; розкрити механізм та сутність світлової й темнової фаз фотосинтезу, значення фотосинтезу, його планетарну роль; показати взаємозв’язок зеленого кольору рослин із процесом фотосинтезу; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, мову, уміння аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; виховувати дбайливе ставлення до рослин, екологічне мислення; формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Обладнання: таблиці «Внутрішня будова листа», «Хлоропласт», «Фотосинтез».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Місце уроку в навчальній темі: поточний.

Міжпредметні зв'язки: природознавство, історія, фізика, хімія, географія, екологія.

Компетентності, які формуються в учнів: уміння вчитися, спілкуватися державною мовою, соціальна, комунікативна, загальнокультурна, історична, екологічна грамотність, здоров’язбережувальна, науково-природнича. 

Дидактичні й розвивальні завдання та способи їх реалізації на різних етапах уроку

етап уроку

Завдання

реалізація завдання

Перевірка домашнього завдання

Перевірити знання учнів про клітинне дихання

Обговорення запитання 6 після § 15

Етап уроку

Завдання

Реалізація завдання

Вивчення нового матеріалу

Ознайомити із загальними особливостями процесу фотосинтезу; пояснити де він відбувається; показати взаємозв’язок зеленого кольору рослин з процесом фотосинтезу

Опрацювання тексту та малюнків § 16

Розкрити механізм і сутність світлової й тем-нової фаз фотосинтезу, значення фотосинтезу

Складання схем за текстом § 16

Розкрити значення фотосинтезу, його планетарну роль; розвивати вміння аналізувати й узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв’язки

Опрацювання тексту § 16

Закріплення вивченого матеріалу

Поглибити та закріпити знання учнів про світлову й темнову фази фотосинтезу

Запитання 4-5 після § 16

Підбиття підсумків

Узагальнити знання учнів про фотосинтез

Запитання 1-3 після § 16

Домашнє завдання

Удосконалювати знання про фотосинтез

Опрацювати § 16, запитання 6 — усно (додатково)

 

 

Це матеріал з міні-конспекта уроків до підручника Біологія 9 клас К. М. Задорожний 

 


^