Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 4893
 • Автор: admin
 • Дата: 16-09-2017, 04:54
 • 0
16-09-2017, 04:54

Поняття про полімери. Поліетилен. Реакція полімеризації

Категорія: Хімія

Як ви пам’ятаєте з попереднього параграфа, етен — це ненаси-чений вуглеводень. Завдяки цьому атоми Карбону в його молекулах можуть приєднувати інші атоми. Однією з хімічних реакцій, у яких реалізується така властивість етену, є реакція полімеризації (від грец. polymeres — той, що складається з багатьох частин).

Інформація про новину
 • Переглядів: 65704
 • Автор: admin
 • Дата: 16-09-2017, 04:52
 • 0
16-09-2017, 04:52

Етен і етин — ненасичені вуглеводні

Категорія: Хімія

Молекулярна і структурна формули етену й етину

Ненасичені вуглеводні — це вуглеводні, у молекулах яких між атомами Карбону є кратні зв'язки — подвійні або потрійні.

Етен (етилен) — ненасичений вуглеводень, перший представник гомологічного ряду алкенів, головна ознака яких — наявність у молекулі одного подвійного зв’язку між атомами Карбону.

Інформація про новину
 • Переглядів: 4559
 • Автор: admin
 • Дата: 16-09-2017, 04:51
 • 0
16-09-2017, 04:51

Співвідношення об'ємів газів у хімічних реакціях

Категорія: Хімія

Пригадайте: в однакових об'ємах двох газів за однакових умов міститься однакове число молекул (закон Авогадро).

Багато реакцій відбуваються за участі газуватих речовин, зокрема вуглеводнів. Досліджуючи реакцію водню з киснем, французький учений Гей-Люссак виявив, що два об’єми водню завжди реагують з одним об’ємом кисню, утворюючи два об’єми газуватої води (водяної пари). Дослідивши ще кілька реакцій, 

Інформація про новину
 • Переглядів: 9041
 • Автор: admin
 • Дата: 16-09-2017, 04:50
 • 0
16-09-2017, 04:50

Властивості метану та його гомологів, їх застосування

Категорія: Хімія

Пригадайте: метан — неполярна речовина молекулярної будови, що зумовлює його нерозчинність у воді, леткість, низьку температуру кипіння.

Фізичні властивості гомологів метану

Оскільки речовини гомологічного ряду метану мають подібну будову й відрізняються тільки довжиною карбонового ланцюга, то їхні фізичні властивості також подібні.

Інформація про новину
 • Переглядів: 6395
 • Автор: admin
 • Дата: 16-09-2017, 04:49
 • 0
16-09-2017, 04:49

Гомологи метану — насичені вуглеводні

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• молекулярні формули відображають тільки якісний і кількісний склад речовин, а структурні — ще й порядок сполучення атомів;

• під час складання структурних формул кожний хімічний зв'язок між атомами позначають рискою.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3502
 • Автор: admin
 • Дата: 16-09-2017, 04:47
 • 0
16-09-2017, 04:47

Метан — найпростіший вуглеводень

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• складання електронно-графічних формул молекул (за § 2);

• порівняти густину газів можна, обчисливши відносну густину газу, що дорівнює відношенню молекулярних мас газів (Додаток 1).

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 4710
 • Автор: admin
 • Дата: 16-09-2017, 04:46
 • 0
16-09-2017, 04:46

Вступ до органічної хімії. Виникнення органічної хімії

Категорія: Хімія

ТЕМА 3. ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

У цьому розділі ви дізнаєтеся...

• про особливості органічної хімії та органічних сполук;

• що з атомів Карбону та Гідрогену складається безліч речовин;

• що вуглеводні — незамінні речовини для розвитку людства;

• що полімерами можна замінити майже будь-який матеріал;

• чи всі жирні на дотик речовини є жирами;

• чому крохмаль і вата не солодкі та як їх зробити солодкими;

• з яких речовин складаються живі організми;

• що їжа — це суміш органічних полімерів.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3639
 • Автор: admin
 • Дата: 16-09-2017, 04:44
 • 0
16-09-2017, 04:44

Класифікація хімічних реакцій

Категорія: Хімія

Класифікація реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакції Під час вивчення хімії ви вже ознайомилися з багатьма типами хімічних реакцій. У цьому параграфі ми узагальнимо ці знання та класифікуємо відомі вам реакції за різними ознаками.

Інформація про новину
 • Переглядів: 6077
 • Автор: admin
 • Дата: 16-09-2017, 04:42
 • 0
16-09-2017, 04:42

Швидкість хімічної реакції

Категорія: Хімія

Вивчаючи хімічні властивості різних сполук і спостерігаючи за процесами в природі, ви, напевно, звернули увагу на те, що різні реакції відбуваються протягом різного часу. Іржа на залізних виробах утворюється за кілька місяців, горіння свічки триває кілька годин, а вибух відбувається майже миттєво — за мільйонні частки секунди. Усі ці реакції перебігають із різними швидкостями.

Інформація про новину
 • Переглядів: 10592
 • Автор: admin
 • Дата: 16-09-2017, 04:41
 • 0
16-09-2017, 04:41

Термохімічні рівняння реакцій

Категорія: Хімія

Поняття про термохімічні рівняння реакцій

Рівняння хімічних реакцій, у яких наведено тепловий ефект, називають термохімічними рівняннями. Тепловий ефект наводять як значення зміни ентальпії реакції ДН. У термохімічних рівняннях, на відміну від звичайних хімічних рівнянь, обов’язково вказують агрегатні стани речовин (рідкий «р.», твердий «тв.» або газоподібний «г.»). 

^