Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 12337
 • Автор: admin
 • Дата: 16-09-2017, 04:40
 • 0
16-09-2017, 04:40

Тепловий ефект хімічних реакцій

Категорія: Хімія

Екзотермічні та ендотермічні реакції

Ви вже знаєте, що під час розчинення речовин може виділятися або поглинатися енергія. Під час хімічних реакцій реакційна суміш також може виділяти енергію в навколишнє середовище або поглинати її з нього.

Інформація про новину
 • Переглядів: 13892
 • Автор: admin
 • Дата: 16-09-2017, 04:38
 • 0
16-09-2017, 04:38

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Метод електронного балансу

Категорія: Хімія

Рівняння окисно-відновних реакцій, які ми вже розглянули в попередніх параграфах, виглядають досить звично: і в реагентах, і в продуктах реакції записано не більше двох формул речовин. Але часто трапляються рівняння реакцій, де і в реагентах, і в продуктах записано по три чи більше формул. Дібрати коефіцієнти для таких рівнянь досить складно.

Інформація про новину
 • Переглядів: 7208
 • Автор: admin
 • Дата: 16-09-2017, 04:36
 • 0
16-09-2017, 04:36

Окисники й відновники

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• як визначити можливі ступені окиснення елементів (за § 14);

• металічні елементи розміщені переважно в нижній лівій частині Періодичної системи, а неметалічні — у верхній правій.

Інформація про новину
 • Переглядів: 6641
 • Автор: admin
 • Дата: 16-09-2017, 04:35
 • 0
16-09-2017, 04:35

Окисно-відновні реакції

Категорія: Хімія

Окиснення й відновлення — протилежні хімічні процеси

У 7 класі ви вже ознайомилися з реакціями окиснення. Ми розглядали їх як реакції речовин із киснем з утворенням оксидів. Тобто можна сказати, що окиснення — це процес приєднання речовиною атомів Оксигену.

Інформація про новину
 • Переглядів: 8923
 • Автор: admin
 • Дата: 16-09-2017, 04:33
 • 0
16-09-2017, 04:33

Ступінь окиснення елементів

Категорія: Хімія

ТЕМА 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

У цьому розділі ви дізнаєтеся...

• що таке окиснення й відновлення і чим вони відрізняються;

• чому в хімічних реакціях виділяється або поглинається теплота;

• що розуміють під швидкістю реакції;

• чому продукти харчування в холодильнику псуються набагато повільніше.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 15712
 • Автор: admin
 • Дата: 16-09-2017, 04:30
 • 0
16-09-2017, 04:30

Виявлення йонів у розчинах

Категорія: Хімія

Визначення складу речовин та розчинів — одне із завдань сучасної хімії. Визначення якісного та кількісного складу речовин та їхніх сумішей — предмет вивчення аналітичної хімії.

Одним зі способів виявлення якісного складу розчинів є використання якісних реакцій. Якісними реакціями називають такі реакції, що дозволяють відповісти на запитання «Чи міститься певна речовина або йон у дослідженому зразку?».

Інформація про новину
 • Переглядів: 24808
 • Автор: admin
 • Дата: 16-09-2017, 04:28
 • 0
16-09-2017, 04:28

Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

Категорія: Хімія

Йонно-молекулярні рівняння реакцій

Як ви вже вивчали у 8 класі, реакції обміну між солями, кислотами й основами в розчинах відбуваються за умови, що в результаті реакції:

• утворюється вода;

• випадає осад (нерозчинна у воді речовина);

Інформація про новину
 • Переглядів: 32827
 • Автор: admin
 • Дата: 16-09-2017, 04:27
 • 0
16-09-2017, 04:27

Кислотність середовища. Поняття про pH розчину

Категорія: Хімія

Пригадайте:

• реакція нейтралізації — це реакція між кислотою та лугом, у результаті якої утворюються сіль і вода;

• під чистою водою хіміки розуміють хімічно чисту воду, що не містить жодних домішок і розчинених солей, тобто дистильовану воду.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 27117
 • Автор: admin
 • Дата: 16-09-2017, 04:26
 • 0
16-09-2017, 04:26

Сильні й слабкі електроліти. Ступінь електролітичної дисоціації

Категорія: Хімія

Сильні та слабкі електроліти

Кислоти, основи й солі у водних розчинах дисоціюють — розпадаються на йони. Цей процес може бути оборотним або необоротним.

За необоротної дисоціації в розчинах уся речовина або майже вся розпадається на йони. Це характерно для сильних електролітів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 9075
 • Автор: admin
 • Дата: 16-09-2017, 04:23
 • 0
16-09-2017, 04:23

Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах. Електролітична дисоціація кислот

Категорія: Хімія

Під час розчинення у воді кислоти, солі й основи дисоціюють на позитивно та негативно заряджені йони (катіони й аніони). Визначимо характерні спільні ознаки дисоціації електролітів кожного класу сполук.

^