Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 2901
 • Автор: admin
 • Дата: 8-09-2017, 08:36
 • 0
8-09-2017, 08:36

Право власності та інші речові права. Захист цивільних прав

Категорія: Правознавство

Власність — це ставлення особи до належної їй речі як до своєї, що виражається у володінні, користуванні й розпорядженні нею, а також в усуненні втручання всіх третіх осіб у ту сферу господарського панування, на яку поширюється влада власника.

Право власності — право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею незалежно від волі інших осіб.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3130
 • Автор: admin
 • Дата: 8-09-2017, 08:35
 • 0
8-09-2017, 08:35

Правочин. Цивільно-правовий договір

Категорія: Правознавство

Одним із центральних понять цивільного права є правочин.

Правочин — дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

ЗАВДАННЯ 1. Попрацюйте із джерелом права.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2168
 • Автор: admin
 • Дата: 8-09-2017, 08:34
 • 0
8-09-2017, 08:34

Цивільне право України

Категорія: Правознавство

РОЗДІЛ 5

ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Опанування матеріалу розділу дозволить:

• пояснювати та застосовувати поняття: цивільна правоздатність, цивільна дієздатність, право власності, правочин, договір, споживач, спадкування, заповіт

• називати форми власності, види цивільних договорів, підстави дійсності правочину, способи захисту цивільних прав

• характеризувати обсяг цивільної правосуб'єктності неповнолітніх осіб, права неповнолітніх як власників, права споживачів, речові права, підстави й особливості цивільно-правової відповідальності, основи спадкування за законом і за заповітом

• аналізувати окремі положення цивільного законодавства щодо неповнолітніх

• розв'язувати правові ситуації із застосуванням знань і положень цивільного законодавства України щодо неповнолітніх

• висловлювати судження щодо значення цивільного права як галузі права України

• оцінювати особливості цивільних правовідносин неповнолітніх осіб

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 6812
 • Автор: admin
 • Дата: 8-09-2017, 08:33
 • 0
8-09-2017, 08:33

Практичне заняття. Звернення громадян

Категорія: Правознавство

Утвердження й забезпечення прав та свобод людини є головним обов’язком держави. Це передбачено статтею 3 Конституції України, тому права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Відповідно до статті 40 Конституції України, усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення й дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Інформація про новину
 • Переглядів: 6461
 • Автор: admin
 • Дата: 8-09-2017, 08:32
 • 0
8-09-2017, 08:32

Практичне заняття. Європейський суд із прав людини

Категорія: Правознавство

Іноді вітчизняна судова система не забезпечує повного захисту прав і свобод людини.

У таких випадках можливе звернення за захистом до міжнародних судів, із яких найбільш відомим та ефективним є Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ).

Європейський суд із прав людини створено в 1959 р. як механізм забезпечення дотримання Європейської конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3634
 • Автор: admin
 • Дата: 8-09-2017, 08:31
 • 0
8-09-2017, 08:31

Органи виконавчої та судової влади, місцеве самоврядування в Україні

Категорія: Правознавство

Як ви розумієте зміст наведеного висловлювання?

Спробуйте пояснити його, спираючись на відомості про діяльність Кабінету Міністрів України, які надходять із засобів масової інформації.

Відповідно до Конституції України, Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2465
 • Автор: admin
 • Дата: 8-09-2017, 08:29
 • 0
8-09-2017, 08:29

Верховна Рада України та Президент України в системі органів державної влади

Категорія: Правознавство

Єдиним представницьким органом усього українського народу та єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України.

Відповідно до Конституції України, Верховна Рада України обирається народом України на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на п’ять років. До складу Верховної Ради України входять 450 народних депутатів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1239
 • Автор: admin
 • Дата: 8-09-2017, 08:28
 • 0
8-09-2017, 08:28

Народовладдя в Україні

Категорія: Правознавство

ПРИГАДАЙТЕ!

1. Що таке держава?

2. Що являє собою механізм держави?

3. Що називають функціями держави?

Інформація про новину
 • Переглядів: 3044
 • Автор: admin
 • Дата: 8-09-2017, 08:27
 • 0
8-09-2017, 08:27

Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні

Категорія: Правознавство

ПРИГАДАЙТЕ!

1. Що означає бути громадянином держави?

2. Як можна набути громадянства України?

3. За яких підстав припиняється громадянство України?

Інформація про новину
 • Переглядів: 7930
 • Автор: admin
 • Дата: 8-09-2017, 08:25
 • 0
8-09-2017, 08:25

Людина, особа, громадянин

Категорія: Правознавство

1. Чим подібні та чим відрізняються поняття «людина», «особа», «громадянин»

ЗАВДАННЯ 1. Цікава ваша думка! Ознайомтесь із висловлюваннями видатних особистостей. Як ви вважаєте, у якому значенні вони вживають поняття «людина», «особа», «громадянин»?

^