Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 10064
 • Автор: admin
 • Дата: 1-09-2017, 00:07
 • 0
1-09-2017, 00:07

Практичне заняття. Власність неповнолітніх

Категорія: Правознавство

Фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства) та юридичні особи є суб’єктами права приватної власності. Об’єктами приватної власності є житлові будинки, квартири, предмети хатнього господарства, худоба, земельні ділянки, насадження на земельній ділянці, засоби виробництва, транспортні засоби, грошові кошти, цінні папери, інше майно, призначене для споживання чи виробництва, а також результати інтелектуальної праці.

Інформація про новину
 • Переглядів: 6076
 • Автор: admin
 • Дата: 31-08-2017, 23:37
 • 0
31-08-2017, 23:37

Неповнолітні як учасники цивільних правовідносин

Категорія: Правознавство

РОЗДІЛ IV НЕПОВНОЛІТНІ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ, СІМЕЙНИХ,

ТРУДОВИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Опанування матеріалу розділу дозволить:

• пояснювати та застосовувати поняття: цивільна правоздатність, цивільна дієздатність, сім'я, шлюб, адміністративне правопорушення, злочин, кримінальний проступок

• характеризувати обсяг цивільної правосуб'єктності неповнолітніх осіб, права неповнолітніх як власників, права споживачів, права й обов'язки батьків і дітей, робочий час і час відпочинку неповнолітніх, адміністративну та кримінальну відповідальність неповнолітніх

• наводити приклади державних органів з охорони прав дітей, адміністративних правопорушень і злочинів, адміністративних стягнень і кримінальних покарань

• описувати шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми

• аналізувати окремі статті відповідних нормативно-правових актів

• розв'язувати правові ситуації з використанням знань і положень цивільного, сімейного, трудового, адміністративного, кримінального законодавства України щодо неповнолітніх

• вчиняти власні дії відповідно до норм права в різних видах правовідносин

• висловлювати судження щодо взаємних прав і обов'язків батьків та дітей, охорони праці неповнолітніх, особливостей адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх

Інформація про новину
 • Переглядів: 4476
 • Автор: admin
 • Дата: 31-08-2017, 23:30
 • 0
31-08-2017, 23:30

Практичне заняття. Звернення громадян

Категорія: Правознавство

Утвердження й забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Це передбачено статтею 3 Конституції України, тому права й свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Відповідно до статті 40 Конституції України, усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення й дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Інформація про новину
 • Переглядів: 4306
 • Автор: admin
 • Дата: 31-08-2017, 23:29
 • 0
31-08-2017, 23:29

Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні

Категорія: Правознавство

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України.

Відповідно до Конституції України, Верховна Рада України обирається народом України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на п’ять років. До складу Верховної Ради України входять 450 народних депутатів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2588
 • Автор: admin
 • Дата: 31-08-2017, 23:27
 • 0
31-08-2017, 23:27

Конституційні права, свободи й обов'язки людини і громадянина в Україні

Категорія: Правознавство

ПРИГАДАЙТЕ!

1. Що означає бути громадянином держави?

2. Як набути громадянства України?

3. За яких підстав припиняється громадянство України?

Інформація про новину
 • Переглядів: 4020
 • Автор: admin
 • Дата: 31-08-2017, 23:26
 • 0
31-08-2017, 23:26

Людина, особа, громадянин

Категорія: Правознавство

Найбільшою цінністю будь-якого суспільства є людина. Великий тлумачний словник сучасної української мови дає таке визначення: «Люди — це суспільні істоти, що являють собою найвищий ступінь розвитку живих організмів, мають свідомість, володіють членороздільною мовою, виробляють і використовують знаряддя праці». Отже, це поняття включає два аспекти: природний (біологічний) та соціальний (пов’язаний із життям і відносинами в суспільстві).

Інформація про новину
 • Переглядів: 4427
 • Автор: admin
 • Дата: 31-08-2017, 23:18
 • 0
31-08-2017, 23:18

Конституція — Основний закон держави

Категорія: Правознавство

РОЗДІЛ III ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЛЮДИНИ І ДЕРЖАВИ

Опанування матеріалу розділу дозволить:

• називати ознаки конституції; механізми захисту прав і свобод людини та громадянина

• пояснювати та застосовувати поняття: людина, особа, громадянин, громадянство, конституція, права і свободи людини, конституційні обов'язки

• описувати види конституційних прав, свобод, обов'язків людини й громадянина, органи державної влади та місцевого самоврядування

• наводити приклади повноважень Конституційного Суду України, видів звернення громадян

• характеризувати підстави набуття та припинення громадянства України

• аналізувати окремі статті Конституції України

• розв'язувати правові ситуації

• оцінювати значення Конституції України, форми участі громадян у житті держави та місцевої громади

Інформація про новину
 • Переглядів: 16741
 • Автор: admin
 • Дата: 31-08-2017, 23:16
 • 0
31-08-2017, 23:16

Практичне заняття. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння

Категорія: Правознавство

Чому і за яких обставин закон звільняє особу від юридичної відповідальності

Одним із принципів юридичної відповідальності є невідворотність, тобто неминучість її настання в разі вчинення правопорушення. Проте за певних обставин, навіть коли вчинено дії, що мають ознаки правопорушення, особу, яка їх вчинила, не буде притягнуто до юридичної відповідальності.

Інформація про новину
 • Переглядів: 6052
 • Автор: admin
 • Дата: 31-08-2017, 23:14
 • 0
31-08-2017, 23:14

Правопорушення

Категорія: Правознавство

Поведінка є найважливішою соціальною характеристикою особистості. Своєю поведінкою кожен із нас може принести іншим як користь, так і шкоду. Оцінюючи вчинки людини через правові норми, держава встановлює два основні види поведінки — правову (юридично значиму) і юридично нейтральну (таку, що не врегульовується правовими нормами).

Інформація про новину
 • Переглядів: 3802
 • Автор: admin
 • Дата: 31-08-2017, 22:44
 • 0
31-08-2017, 22:44

Правовідносини

Категорія: Правознавство

РОЗДІЛ II ПРАВОВІДНОСИНИ.

ПРАВОПОРУШЕННЯ.

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Опанування матеріалу розділу дозволить:

• називати ознаки правовідносин, правопорушення, юридичної відповідальності

• пояснювати та застосовувати поняття: правовідносини, склад правовідносин, юридичні факти, правопорушення, юридична відповідальність

• характеризувати підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин, склад і види правопорушень, підстави і види юридичної відповідальності

• наводити приклади юридичних фактів, видів правопорушень

• описувати обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння

• розв'язувати правові ситуації з використанням знань про правовідносини, правопорушення та юридичну відповідальність

• застосовувати засвоєні поняття та вміння під час розв'язування простих правових ситуацій та при регулюванні власної поведінки відповідно до норм права

• висловлювати судження щодо ролі правовідносин у житті людини й суспільства

• оцінювати власну поведінку й поведінку інших осіб щодо її правомірності

^