Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 4754
 • Автор: admin
 • Дата: 8-09-2017, 08:23
 • 0
8-09-2017, 08:23

Конституція — Основний Закон держави

Категорія: Правознавство

РОЗДІЛ 4

ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

УКРАЇНИ

Опанування матеріалу розділу дозволить:

• пояснювати та застосовувати поняття: конституція, орган державної влади, місцеве самоврядування, правосуддя, права і свободи людини, громадянство

• називати ознаки Конституції, органи державної влади, підстави набуття та припинення громадянства України, види прав і свобод людини та громадянина, конституційні обов'язки людини та громадянина

• описувати органи державної влади та місцевого самоврядування, компетенцію Конституційного Суду України, механізми захисту прав і свобод людини, форми народного волевиявлення, статус і повноваження Верховної Ради, Президента та Кабінету Міністрів України, систему місцевого самоврядування та судову систему України

• називати та аналізувати окремі статті Конституції України

• застосовувати знання й уміння для розв'язування правових ситуацій

• оцінювати значення Конституції України, права і свободи людини як загальнолюдську цінність, Європейський суд із прав людини

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 6148
 • Автор: admin
 • Дата: 8-09-2017, 08:22
 • 0
8-09-2017, 08:22

Практичне заняття. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння

Категорія: Правознавство

ПРИГАДАЙТЕ!

1. Що таке юридична відповідальність?

2. За яких підстав людину можна притягти до юридичної відповідальності?

Інформація про новину
 • Переглядів: 1598
 • Автор: admin
 • Дата: 8-09-2017, 07:37
 • 0
8-09-2017, 07:37

Юридична відповідальність

Категорія: Правознавство

1. Яку поведінку називають правомірною?

2. Що таке правопорушення?

3. Які види правопорушень ви знаєте?

Інформація про новину
 • Переглядів: 1628
 • Автор: admin
 • Дата: 8-09-2017, 07:35
 • 0
8-09-2017, 07:35

Правопорушення

Категорія: Правознавство

Поведінка є найважливішою соціальною характеристикою особистості. Своєю поведінкою кожен із нас може принести іншим як користь, так і шкоду. Оцінюючи вчинки людини через правові норми, держава встановлює два основні види поведінки — правову (юридично значиму) і юридично нейтральну, байдужу (таку, що не врегульовується правовими нормами).

Інформація про новину
 • Переглядів: 1195
 • Автор: admin
 • Дата: 8-09-2017, 07:32
 • 0
8-09-2017, 07:32

Правопорядок і законність

Категорія: Правознавство

Створення в суспільних відносинах за допомогою правових норм певного порядку є одним з найважливіших завдань державної влади.

Правопорядок — заснована на праві та законності організація правового життя, що відображає фактичний стан суспільних відносин, урегульованих правом.

Правопорядок можна охарактеризувати як порядок, що забезпечує стабільність суспільного життя. Роль правопорядку може бути розглянута з різних позицій, і насамперед із погляду на інтереси держави й особистості.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3023
 • Автор: admin
 • Дата: 8-09-2017, 07:29
 • 0
8-09-2017, 07:29

Правовідносини

Категорія: Правознавство

РОЗДІЛ 3

ПРАВОВІДНОСИНИ. ПРАВОПОРУШЕННЯ. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Опанування матеріалу розділу дозволить:

• називати ознаки правовідносин, ознаки правопорушення, принципи юридичної відповідальності

• пояснювати та застосовувати поняття: правовідносини, склад правовідносин, юридичні факти, правопорушення, правопорядок, законність, правосвідомість, юридична відповідальність

• характеризувати підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин, склад і види правопорушень, підстави і види юридичної відповідальності, структуру правосвідомості

• наводити приклади юридичних фактів, видів правопорушень

• описувати обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння

• застосовувати засвоєні поняття та вміння для розв'язування правових ситуацій

• співвідносити законність і правопорядок

• висловлювати судження щодо ролі правовідносин у житті людини й суспільства

• оцінювати власну поведінку й поведінку інших осіб щодо її правомірності

Інформація про новину
 • Переглядів: 7025
 • Автор: admin
 • Дата: 8-09-2017, 07:28
 • 0
8-09-2017, 07:28

Практичне заняття. Соціальні норми в житті людей

Категорія: Правознавство

ПРИГАДАЙТЕ!

1. Що називають соціальними нормами?

2. Які види соціальних норм вам відомі?

3. Яку роль у житті людей відіграє право?

Інформація про новину
 • Переглядів: 1004
 • Автор: admin
 • Дата: 8-09-2017, 07:24
 • 0
8-09-2017, 07:24

Правотворчість та систематизація нормативно-правових актів

Категорія: Правознавство

Норми права не з’являються самі по собі. Як ви пам’ятаєте, норма права встановлюється, змінюється та припиняється в установленому порядку. Цей процес права називається правотворчістю.

Правотворчість — форма владної діяльності держави, спрямована на встановлення, зміну чи припинення норм права.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3121
 • Автор: admin
 • Дата: 8-09-2017, 07:23
 • 0
8-09-2017, 07:23

Система права і система законодавства

Категорія: Правознавство

Однією зі специфічних ознак права є його системність, тобто впорядкованість усіх норм права в межах чіткої системи. Відповідно, структура права називається системою права.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3864
 • Автор: admin
 • Дата: 8-09-2017, 07:21
 • 0
8-09-2017, 07:21

Соціальні норми. Право

Категорія: Правознавство

РОЗДІЛ 2

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА

Опанування матеріалу розділу дозволить:

• пояснювати та застосовувати поняття: право, джерела права, система права, галузь права, норма права, право-творчість, законодавство

• називати умови виникнення права, ознаки соціальних норм і права, принципи права, елементи системи права й системи законодавства

• характеризувати джерела права, функції права, елементи системи права

• наводити приклади соціальних норм, джерел права, нормативно-правових актів

• описувати елементи системи права, елементи структури правової норми, етапи законодавчого процесу, способи систематизації правових актів

• висловлювати судження щодо ролі соціальних норм, права в житті людини та суспільства, співвідношення моралі й права

 

^