mozok.click » Біологія » Урок 35. Ознака як результат взаємодії генів
Інформація про новину
  • Переглядів: 3019
  • Автор: admin
  • Дата: 7-08-2017, 09:35
7-08-2017, 09:35

Урок 35. Ознака як результат взаємодії генів

Категорія: Біологія, Розробки уроків

Мета: ознайомити з особливостями формування ознак, явищами взаємодії алельних і неалельних генів, проміжним характером успадкування ознак; сформувати поняття «неповне домінування», «комплементарність», «полімерія», «епістаз»; розкрити значення взаємодії генів для формування ознак організмів; удосконалювати навички складання схем схрещування й розв’язування елементарних генетичних задач; розвивати пам’ять, увагу, уяву, критичне та логічне мислення, мову, уміння висловлювати судження, аналізувати й систематизувати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити логічні висновки; виховувати ціннісне ставлення до всього живого та дбайливе ставлення до власного здоров’я, інтерес до предмета; формувати науковий світогляд.

Обладнання: таблиці «Закони Г. Менделя», «Проміжне успадкування ознак», «Взаємодія неалельних генів», малюнки та фотографії різних ознак організмів.

Тип уроку: комбінований урок.

Місце уроку в навчальній темі: поточний.

Міжпредметні зв'язки: основи здоров’я, фізика, екологія, економіка.

Компетентності, які формуються в учнів: уміння вчитися, спілкуватися державною мовою, соціальна, комунікативна, загальнокультурна, здоров’язбережувальна, науково-природнича, підприємницька. 

Дидактичні й розвивальні завдання та способи їх реалізації на різних етапах уроку

 

Етап уроку

Завдання

Реалізація завдання

Перевірка

домашнього

завдання

Перевірити знання учнів про закономірності спадковості

Обговорення письмових відповідей на завдання 6 після § 29

Вивчення нового матеріалу

Ознайомити з особливостями формування ознак, явищем взаємодії алельних генів, проміжним характером успадкування ознак; сформувати поняття «неповне домінування»

Опрацювання тексту та малюнків § 30, словникова робота

Ознайомити з явищем взаємодії неалельних генів; сформувати поняття «комплементарність», «полімерія», «епістаз»; розкрити значення взаємодії генів для формування ознак організмів

Опрацювання тексту та таблиці § 30, складання схеми, словникова робота

Закріплення

вивченого

матеріалу

Поглибити й закріпити знання про взаємодію генів; розвивати пам’ять, увагу, уміння висловлювати судження

Запитання 6 після § 29

Удосконалювати навички складання схем схрещування й розв’язування елементарних генетичних задач; розвивати мислення, уміння аналізувати й систематизувати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити логічні висновки

Практична робота № 3. Складання схем схрещування

Підбиття підсумків

Узагальнити знання учнів про взаємодію алельних і неалельних генів, повне та неповне домінування, комплементарність, епістаз та полімерію

Запитання 1-2 після § 30

Домашнє завдання

Удосконалювати знання про вплив взаємодії генів на формування ознак організмів

Опрацювати § 29, вивчити терміни, запитання 3-5 — письмово

 

 

Це матеріал з міні-конспекта уроків до підручника Біологія 9 клас К. М. Задорожний 

 


^