mozok.click » Біологія » Урок 42. Сучасні методи молекулярної генетики
Інформація про новину
  • Переглядів: 2948
  • Автор: admin
  • Дата: 7-08-2017, 09:42
7-08-2017, 09:42

Урок 42. Сучасні методи молекулярної генетики

Категорія: Біологія, Розробки уроків

Мета: ознайомити із сучасними методами молекулярної генетики; розкрити значення молекулярних методів діагностики в сучасній генетиці; удосконалювати навички складання схем схрещування й розв’язування елементарних генетичних задач; розвивати увагу, уяву, спостережливість, пам’ять, мову, мислення, уміння працювати в групах, висловлювати судження, порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, установлювати причинно-на-слідкові зв’язки, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я, ціннісне ставлення до всього живого, інтерес до предмета; формувати науковий світогляд.

Обладнання: таблиці «Закони Г. Менделя», «Успадкування, зчеплене зі статтю».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Місце уроку в навчальній темі: поточний.

Міжпредметні зв'язки: основи здоров’я, фізика, хімія, екологія.

Компетентності, які формуються в учнів: уміння вчитися, спілкуватися державною мовою, соціальна, комунікативна, загальнокультурна, здоров’язбережувальна, науково-природнича, проектно-технологічна, екологічна грамотність. 

Дидактичні й розвивальні завдання та способи їх реалізації на різних етапах уроку

Етап уроку

Завдання

Реалізація завдання

Актуалізація опорних знань

Актуалізувати знання учнів про особливості генетики людини

Обговорення відповідей на запитання 6 після § 35

Вивчення нового матеріалу

Ознайомити із сучасними методами молекулярної генетики; розкрити значення молекулярних методів діагностики в сучасній генетиці

Опрацювання тексту, малюнка та таблиці § 36, складання схеми

Закріплення вивченого матеріалу

Поглибити й закріпити знання про значення молекулярних методів діагностики в сучасній генетиці

Запитання 3-4, 6 після § 36

Підбиття підсумків

Узагальнити знання учнів про сучасні методи молекулярної генетики

Запитання 1-2, 5, 7-8 після § 36

Домашнє завдання

Удосконалювати знання про генетику як науку, спадковість та мінливість

Повторити § 28-36, тести після § 36 — усно

 

 

Це матеріал з міні-конспекта уроків до підручника Біологія 9 клас К. М. Задорожний 

 


^