mozok.click » Біологія » Урок 1. Вступ. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень
Інформація про новину
  • Переглядів: 4539
  • Автор: admin
  • Дата: 6-08-2017, 17:55
6-08-2017, 17:55

Урок 1. Вступ. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень

Категорія: Біологія, Розробки уроків

Вступ (1 година)

УРОК № 1

Тема. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень

Мета: розкрити зміст біології як науки; схарактеризувати предмет біології, її основ

ні галузі; ознайомити з рівнями організації біологічних систем, основними методами біологічних досліджень; розкрити зв’язок біології з іншими природничими й гуманітарними науками, значення біологічних знань у життєдіяльності людини; розвивати увагу, пам’ять, мову, уміння порівнювати, логічно мислити, робити висновки та узагальнення; виховувати дбайливе ставлення до всього живого, інтерес до предмета.

Обладнання: таблиці «Галузі біології», «Рівні організації життя».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Місце уроку в навчальній темі: вступний.

Міжпредметні зв'язки: природознавство, історія, література, фізика, хімія, математика, основи здоров’я, екологія.

Компетентності, які формуються в учнів: уміння вчитися, спілкуватися державною мовою, загальнокультурна, соціальна, здоров’язбережувальна, суспільствознавча, історична, громадянська, комунікативна, природничо-наукова, екологічна грамотність. 

Дидактичні й розвивальні завдання та способи їх реалізації на різних етапах уроку

Етап уроку

Завдання

Реалізація завдання

Актуалізація опорних знань

Актуалізувати знання учнів про біологію як науку

Обговорення обкладинки підручника

Вивчення нового матеріалу

Розкрити зміст біології як науки; схарактеризувати предмет біології, її основні галузі

Словникова робота та бесіда за текстом на с. 4-5 і таблицею на с. 5, § 1

Ознайомити з основними методами біологічних досліджень

Складання схеми за текстом на с. 5-6, § 1

Ознайомити з рівнями організації біологічних систем

Складання схеми за текстом на с. 6-7, § 1

Підбиття

підсумків

Узагальнити знання учнів про біологію як науку, рівні організації біологічних систем, зв’язок біології з іншими природничими й гуманітарними науками

Запитання 1-2, 4-5 після § 1

Домашнє

завдання

Удосконалювати знання про біологію як науку, методи біологічних досліджень, рівні організації життя

Опрацювати § 1, запитання 3 — письмово, запитання 6 — усно (додатково)

 

 

Це матеріал з міні-конспекта уроків до підручника Біологія 9 клас К. М. Задорожний 

 


^