Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 1612
 • Автор: admin
 • Дата: 2-04-2018, 17:19
 • 0
2-04-2018, 17:19

Culturile mondiale

Категорія: Geografie

Amintiţi-vă în ce zone ale lumii sunt concentrate cele mai multe terenuri arabile.

Ce culturi sunt cultivate în zona noastră?

Інформація про новину
 • Переглядів: 1338
 • Автор: admin
 • Дата: 2-04-2018, 17:17
 • 0
2-04-2018, 17:17

Agricultura mondială

Категорія: Geografie

Tema 1. AGRICULTURA Tema 2. SILVICULTURA Tema 3. MINERITUL

Studiind acest capitol:

• veţi obţine o idee despre tipurile de terenuri agricole şi resursele minerale, principalele zone forestiere ale lumii, furnizarea pădurilor şi resurselor;

• veţi afla despre impactul factorilor naturali şi sociali privind specializarea agriculturii, modelele de distribuţie a depozitelor minerale, conducerea unor ţări pe pieţele mondiale de produse agricole şi minerale;

Інформація про новину
 • Переглядів: 1909
 • Автор: admin
 • Дата: 2-04-2018, 17:15
 • 0
2-04-2018, 17:15

Tendinţe actuale în dezvoltarea economiei mondiale

Категорія: Geografie

Amintiţi-vă, în ce constă integrarea economică regională.

Daţi exemple de uniuni economice regionale internaţionale în cadrul macroregiunii europene.

Tendinţa în economie este o oarecare orientare a proceselor economice, pe baza căreia se poate prognoza dezvoltarea în continuare a acesteia şi starea ei. Una dintre tendinţe este integrarea economică regională, despre care aţi învăţat în paragraful precedent.

Інформація про новину
 • Переглядів: 898
 • Автор: admin
 • Дата: 2-04-2018, 17:13
 • 0
2-04-2018, 17:13

Structura spaţială a economiei mondiale

Категорія: Geografie

NIVELURILE ECONOMIEI MONDIALE. Ştiţi deja că participanţii cei mai activi în economia mondială sunt statele (ţările). în acelaşi timp, în relaţiile economice internaţionale sunt implcate şi unităţi economice individuale ale economiilor naţionale (întreprinderi, organizaţii) şi asociaţii economice suprastatale. Acest lucru indică faptul că economia mondială este o structură stratificată şi complexă.

Інформація про новину
 • Переглядів: 888
 • Автор: admin
 • Дата: 2-04-2018, 17:11
 • 0
2-04-2018, 17:11

Tipurile de ţări

Категорія: Geografie

Amintiţi-vă, care ţări din lume au cea mai mare suprafaţă teritorială şi care - cel mai mare număr de populaţie.

Care sunt ţările - lideri mondiali în ceea ce priveşte PIB şi indicele de dezvoltare umană?

Інформація про новину
 • Переглядів: 1856
 • Автор: admin
 • Дата: 2-04-2018, 16:50
 • 0
2-04-2018, 16:50

Tipuri de sisteme economice

Категорія: Geografie

TIPURI DE SISTEME ECONOMICE. Societatea modernă, unită în stat, funcţionează în cadrul unui sistem economic. De starea economiei depind în mare măsură condiţiile de viată din tară, nivelul de dezvoltare socio-economică, auto-ritatea ţării pe plan internaţional. Sistemul economic este un mod de organizare a vieţii economice, care defineşte relaţiile de proprietate şi mecanismul economic. Rolul principal în orice sistem economic îl joacă producţia, dar şi distribuţia, schimbul şi consumul.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1565
 • Автор: admin
 • Дата: 2-04-2018, 16:48
 • 0
2-04-2018, 16:48

Diviziunea internaţioală a muncii

Категорія: Geografie

Ce este specializarea producţiei?

CONCEPTUL DE ECONOMIE MONDIALĂ. Manualul din fata voastră este o carte cu un anumit număr de foi imprimate. Pentru obţinerea sau fabricarea hârtiei, lemnul a fost pregătit undeva în Scandinavia, apoi a fost prelucrat la fabricile de celuloză şi hârtie din Germania. In Ucraina, tipografia trebuie să fie echipată cu maşini de ofsetat, broşatoare şi alte dispozitive.

Інформація про новину
 • Переглядів: 795
 • Автор: admin
 • Дата: 2-04-2018, 16:46
 • 0
2-04-2018, 16:46

Organizarea economică socială si spaţială

Категорія: Geografie

Amintiţi-vă, cum se formează aglomerarea urbană.

Care este forma principală de organizare spaţială a economiei la nivel mondial?

FORME DE ORGANIZARE SOCIALĂ A PRODUCŢIEI. Producţia socială are diferite forme de organizare. Printre acestea se numără concentrarea, dispersia, combinarea, specializarea, cooperarea, aglomerarea.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1285
 • Автор: admin
 • Дата: 2-04-2018, 16:44
 • 0
2-04-2018, 16:44

Factorii de locaţie ai producţiei

Категорія: Geografie

Amintiţi-vă cum condiţiile mediului influenţează viaţa şi activitatea umană Ce producţii acoperă sectoarele primare şi secundare ale economiei?

Tabloul geografic al economiei moderne şi în unele ţări şi în lume, în general, s-a format sub influenţa acţiunii diferitor factori. Factorii de locaţie ai producţiei - o combinaţie de motive care determină alegerea amplasamentului unor companii, grupurile şi activităţile lor. Distingem două grupe de factori: naturali şi sociali (des. 15).

Інформація про новину
 • Переглядів: 1808
 • Автор: admin
 • Дата: 2-04-2018, 16:43
 • 0
2-04-2018, 16:43

Dezvoltarea economică şi structura economică a tării

Категорія: Geografie

MODALITĂŢI ŞI INDICATORI AI DEZVOLTĂRII ECONOMICE. Dezvoltarea economică a tării - este o tranziţie constantă a economiei naţionale de la o

etapă la alta, însoţită de schimbări semnificative în sfera economică a societăţii. Aceste schimbări se referă mai întâi de toate la tipurile activităţii economice şi la organizarea acesteia.

^