Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 111
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 21:34
 • 0
12-02-2018, 21:34

Утворення і поширення електромагнітних хвиль

Категорія: Фізика

Гіпотеза Максвелла і досліди Герца. Дж. Максвелл показав, що електромагнітне поле у вакуумі може існувати і за відсутності джерел струмів та зарядів. Згідно з теорією Максвелла будь-які зміни магнітного поля приводять до виникнення вихрового електричного поля. Будь-які зміни електричного поля супроводжуються виникненням вихрового магнітного поля. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 55
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 21:32
 • 0
12-02-2018, 21:32

Автоколивання

Категорія: Фізика

Отримання незатухаючих коливань. Ця не проста проблема знайшла оригінальне вирішення. В реальному контурі заряджений конденсатор спричинює виникнення лише затухаючих коливань. У кінці кожного періоду коливань заряд на пластинах конденсатора зменшується порівняно з початком періоду. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 59
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 21:31
 • 0
12-02-2018, 21:31

Затухаючі електромагнітні коливання

Категорія: Фізика

Рівняння затухаючих електромагнітних коливань. Уявімо собі коливальний контур, до складу якого входить конденсатор С, котушка L і активний опір R (мал. 178). Нехай у певний момент часу конденсатор зарядили до напруги U і від’єднали зовнішнє джерело живлення. Якби в електричному колі, крім конденсатора, був лише резистор R.

Інформація про новину
 • Переглядів: 51
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 21:30
 • 0
12-02-2018, 21:30

Рівняння, що описують процеси в ідеальному коливальному контурі

Категорія: Фізика

Рівняння гармонічних електромагнітних коливань. Вираз для зміни заряду і сили струму в ідеальному коливальному контурі (при R = 0) можна

отримати із закону збереження енергії.

Інформація про новину
 • Переглядів: 40
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 21:29
 • 0
12-02-2018, 21:29

Отримання вільних електромагнітних коливань

Категорія: Фізика

Коливальний контур. Електромагнітні коливання були відкриті пев-ною мірою випадково. Це сталося після того, як винайшли лейденську банку (перший конденсатор) і навчились надавати їй великого заряду за допомогою електростатичної машини. Спостерігаючи електричний розряд банки, її обкладки замикали на дротяну котушку. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 74
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 21:27
 • 0
12-02-2018, 21:27

Трансформатор

Категорія: Фізика

Будова та принцип дії трансформатора. Змінний струм має ту перевагу перед постійним, що напругу і силу струму можна в дуже широких межах перетворювати (трансформувати) майже без втрат енергії. Як правило, електростанції, де виробляють електроенергію, розташовані на великих відстанях від її споживачів. Щоб звести до мінімуму втрати енергії, її треба передавати під високою напругою.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 48
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 21:26
 • 0
12-02-2018, 21:26

Генератори змінного струму

Категорія: Фізика

Принцип дії індукційного генератора. У даний час є багато різних типів індукційних генераторів, але всі вони складаються з одних і тих самих основних частин. Найпростіший індукційний генератор - рамка, яка рівномірно обертається у магнітному полі (мал. 169). Основні частини цієї установки такі: 1- індуктор, який створює магнітне поле; 2 - якір (провідник, у якому наводиться ЕРС), 3 - металеві кільця і 4 - щітки.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 52
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 21:25
 • 0
12-02-2018, 21:25

Резонанс у колі змінного струму

Категорія: Фізика

Резонанс напруг. З аналізу формули закону Ома для кола змінного струму із послідовним з’єднанням активних та реактивних елементів, видно, що максимального значення сила струму у колі набуває за умови рівних індуктивного і ємнісного опорів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 74
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 21:24
 • 0
12-02-2018, 21:24

Робота і потужність змінного струму

Категорія: Фізика

Активна і реактивна потужності. Якщо в коло змінного струму послідовно з лампами підключити котушку індуктивності, то спричинений індуктивністю котушки зсув фаз між коливаннями струму і напруги зумовить менші показання ватметра, ніж добуток показань вольтметра й амперметра.

Інформація про новину
 • Переглядів: 46
 • Автор: admin
 • Дата: 12-02-2018, 21:22
 • 0
12-02-2018, 21:22

Електричне коло змінного струму із активним та реактивним навантаженнями

Категорія: Фізика

Послідовне коло змінного струму з активним, ємнісним та індуктивним опорами. Будь-яке реальне електричне коло змінного струму містить активний опір (опір провідників, нагрівальних приладів і т. ін.), ємнісний опір (ємність провідників, конденсаторів) та індуктивний опір (обмотки електродвигунів, котушки електромагнітних приладів).

^