mozok.click » Фізика » Підручник Фізика 11 клас Засєкіна, Засєкін читати онлайн
Інформація про новину
 • Переглядів: 2125
 • Автор: admin
 • Дата: 13-02-2018, 00:11
13-02-2018, 00:11

Підручник Фізика 11 клас Засєкіна, Засєкін читати онлайн

Категорія: Фізика, Підручники

 Рік видання: 2011

 Видавництво: Сиция

 Автори: Тетяна Засєкіна, Дмитро Засєкін


Читати Онлайн Підручник Фізика 11 клас Засєкіна

  

Зміст

 1. Взаємодія електрично заряджених тіл
 2. Електричне поле
 3. Електричне поле заряджених поверхонь
 4. Провідники та діелектрики в електричному полі
 5. Електрети і сегнетоелектрики. Рідкі кристали в електричному полі
 6. Робота по переміщенню заряду в електричному полі
 7. Потенціал електричного поля
 8. Електроємність
 9. Використання конденсаторів у техніці
 10. Енергія електричного поля
 11. Електричний струм
 12. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола
 13. Розгалужені кола. Правила Кірхгофа
 14. Електричний струм у металах
 15. Термоелектричні явища
 16. Струм у вакуумі та його застосування
 17. Електропровідність напівпровідників
 18. Напівпровідникові прилади та їх застосування
 19. Електричний струм в рідинах та його використання
 20. Електричний струм у газах
 21. Технічне використання самостійного газового розряду та плазми
 22. Магнітна взаємодія провідників зі струмом. Закон Ампера
 23. Магнітне поле струму
 24. Дія магнітного поля на провідник зі струмом
 25. Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки
 26. Магнітні властивості речовини
 27. Виникнення індукційного струму
 28. Електрорушійна сила індукції
 29. Механізми виникнення індукційного струму в провідниках
 30. Самоіндукція
 31. Енергія магнітного поля струму
 32. Змінний струм
 33. Активний опір у колі змінного струму
 34. Конденсатор у колі змінного струму
 35. Котушка індуктивності в колі змінного струму
 36. Електричне коло змінного струму із активним та реактивним наванта ...
 37. Робота і потужність змінного струму
 38. Резонанс у колі змінного струму
 39. Генератори змінного струму
 40. Трансформатор
 41. Отримання вільних електромагнітних коливань
 42. Рівняння, що описують процеси в ідеальному коливальному контурі
 43. Затухаючі електромагнітні коливання
 44. Автоколивання
 45. Утворення і поширення електромагнітних хвиль
 46. Характеристики електромагнітних хвиль
 47. Властивості електромагнітних хвиль
 48. Передавання інформації за допомогою електромагнітних хвиль
 49. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот
 50. Природа світла
 51. Явище інтерференції
 52. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках
 53. Практичне використання інтерференції
 54. Дифракція світла
 55. Дифракційна гратка
 56. Дисперсія світла
 57. Поляризація світла
 58. Геометрична оптика як граничний випадок хвильової оптики
 59. Відбивання світла. Дзеркала
 60. Заломлення світла
 61. Лінзи
 62. Оптичні прилади і системи
 63. Елементи фотометрії
 64. Гіпотеза квантів Планка
 65. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла
 66. Тиск світла
 67. Фотоефект
 68. Застосування фотоефекту
 69. Явища, що пояснюються квантовими властивостями світла
 70. Модель атома Резерфорда-Бора
 71. Експериментальне підтвердження постулатів Бора
 72. Хвильові властивості матерії
 73. Основні положення квантової механіки
 74. Фізичні основи побудови періодичної системи хімічних елементів Д. ...
 75. Спектри теплового випромінювання та люмінесценції
 76. Рентгенівське випромінювання
 77. Квантові генератори та їх застосування
 78. Атомне ядро
 79. Радіоактивність
 80. Закон радіоактивного розпаду
 81. Ядерні реакції
 82. Ланцюгова реакція поділу ядер урану
 83. Методи реєстрації йонізуючого випромінювання
 84. Біологічна дія радіації та захист від йонізуючого випромінювання
 85. Загальна характеристика елементарних частинок
 86. Види взаємодій
 87. Класифікація елементарних частинок
 88. Відповіді до підручника Фізика 11 клас Засєкіна

Дорогие старшеклассники!

В этом году вы завершаете изучение систематического курса физики. Этот учебник адресован учащимся 11-х классов, изучающих физику на академическом или профильном уровне.

В конце каждого параграфа подано рубрику «Ответьте на вопросы», что поможет проверить уровень усвоения изученного материала.

Одним из самых важных видов учебной работы в профильной школе является решение физических задач. Поэтому авторы сочли целесообразным подать методические рекомендации по решению задач и примеры решения типовых задач. Они подобраны так, чтобы вы могли самостоятельно разобраться в физической сущности задачи, закрепить предварительно изученный теоретический материал и приобрести навыки использования общих и целесообразных методов решения задач. Задачи в упражнениях дифференцированно по степени сложности: те, что предназначены для учащихся, изучающих физику на профильном уровне, выделены соответствующей пометкой. Решая задачи, вы сможете воспользоваться справочным материалам, размещенным на форзацах.

Дополнением к данному учебнику является тетрадь для лабораторных работ по физике (уровень, профильный уровень). Работа по данному тетрадью позволит учителю и ученикам более эффективно использовать учебное время.

Надеемся, что изучать физику по этому учебнику будет для вас просто и интересно.


^